Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 22/08 00:33

kogo 7

Ἀπό τὴν Πέμπτην 16 Αὐγούστου ξεκίνησε τετραήμερον σεμινάριον νέων εἰς τὸ Kasagulu τοῦ Κογκὸ μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κινσάσας κ. Νικηφόρου. Τὸ σεμινάριον ὁργανώθηκε ἀπὸ τὴν κεντρικὴν κατηχητικὴν ὁμάδα τῶν νέων ἐπιστημόνων τῆς Μητροπόλεως.

Εἴκοσι νέοι ἐπιστήμονες καὶ φοιτητὲς ἀπὸ τὴν Κινσάσα ἐμφορούμενοι ἀπὸ ἱεραποστολικὸν ζῆλον πῆγαν εἰς τὴν γειτονικὴν πόλιν Kasagulu καὶ ὁργάνωσαν σεμινάριον τὸ ὁποῖον διήρκεσε τέσσερες ἡμέρες.

Ἑνώθησαν μὲ τὴν ὀρθόδοξον νεολαίαν τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῆς πόλεως αὐτῆς καὶ ἐκάλεσαν τοὺς νέους τῆς περιοχῆς. Προσῆλθαν πολλοὶ νέοι καὶ ἐπιστήμονες, καθὼς καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων ὁ ἀρχηγὸς τῆς πόλεως καὶ ἡ Κυβερνῆτις τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία κήρυξε καὶ τὴν ἔναρξιν τοῦ σεμιναρίου.

Οἱ αἴθουσες τοῦ σχολείου «Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος» χρησιμοποιήθησαν διὰ τὴν διαμονὴν τῶν ἐλθόντων ἀπὸ τὴν Κινσάσαν νέων, καθὼς καὶ διὰ τὴν διεξαγωγὴν τοῦ σεμιναρίου.

Τὰ θέματα ποὺ ἀναπτύχθησαν ἀπὸ τοὺς νέους Ὀρθοδόξους ἐπιστήμονες ἦταν πολύ ἐνδιαφέροντα καὶ ἐδόθησαν διευκρινιστηκές ἀπαντήσεις σὲ γενόμενες ἐρωτήσεις.

Τὰ θέματα καὶ οἱ ὁμιληταί:

Celesten Ampagkito, Νομικὸς: Ἡ πρακτικὴ τῆς παγκοσμίου ἀδελφοσύνης ὑπὸ τῶν νέων καὶ τῶν πιστῶν.

Climaque Kafuku, Νομικὸς καὶ Celesten Ampagkito, Νομικὸς : Ὁ προβληματισμὸς τοῦ γάμου στοὺς νέους σήμερα. 

Ἀαρών Bushebu, Πτυχιοῦχος Θεολογίας: Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καὶ οὐσιαστικὴ γνωριμία μὲ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν. 

Βασίλειος Matata Οἰκονομολόγος: Ὁ προβληματισμὸς ἐπί τῆς ἐπιχειρηματικότητος καὶ τῆς αὐτοαναλήψεως εὐθύνης ὑπό τῶν νέων.

Celesten Ampagkito, Νομικὸς: Ὁ σεβασμός πρὸς τὴν γυναῖκα ἐντὸς τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς κοινωνίας.

Sergios Miema, Ἰατρὸς: Ἡ σπουδαιότητα τῆς νηστείας καὶ τῆς προσευχῆς στὴν πνευματικὴ ζωὴ ἑνὸς πιστοῦ.

Ἐμμανουήλ Ndibu, Πυχιοῦχος Πληροφορικῆς: Προβληματισμὸς ἐπὶ τῆς χρήσεως τῆς νέας τεχνολογίας (ίντερνετ, κοινωνικὰ δίκτυα, κινητὴ τηλεφωνία) ὑπὸ τῶν νέων. 

Climaque Kafuku, Νομικὸς: Τὸ σύμβολο τῆς πίστεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Jacques Mulonda, καθηγητὴς Ἱστορίας: Πῶς πρέπει νὰ ὁργανώσουμε τὶς ἐπιτροπές σὲ ἐπίπεδο ἐνορίας.

Ἱερεύς π. Γεράσιμος Kanku: Ἡ ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ Κογκό.

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου πραγματοποιήθηκε ἱεραποστολικὴ ἐπίσκεψη τῶν συνέδρων εἰς τὸ χωριὸ Makaka, ὅπου ἔγινε ἐνημέρωση τῶν κατοίκων γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη.

Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ ἔγινε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην Κίνσασας Νικηφόρον εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅπου ἐκκλησιάσθησαν καὶ ἔψαλαν οἱ σύνεδροι.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐγένετο ἡ λῆξις τοῦ σεμιναρίου.

Τὸ καθημερινὸν πρόγραμμα ἐκτὸς ἀπὸ τὶς διαλέξεις περιελάμβανε Ὄρθρον τὸ πρωΐ καὶ Ἐσπερινὸν καὶ τὸ Ἀπόδειπνον τὸ ἀπόγευμα, καθὼς καὶ κοινὴ τράπεζα ὅλων τῶν συνέδρων. Τὸ φαγητὸ ἑτοίμαζαν ἡ πρεσβυτέρα βοηθούμενη ἀπὸ γυναῖκες τῆς ἐνορίας.

kogo 1

kogo 1

kogo 1

kogo 1

kogo 1

kogo 1

kogo 1

kogo 1

kogo 1

kogo 1

kogo 1

Εμφανίσεις: 300801
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: