Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 22/04 15:17

μιά μνημειώδης ἐπετειακή ἔκδοση, ἕνα εἰσοδικό στην πίστη καί τή θυσία

Συναξαριστικός εἰκονογραφημένος Τόμος μέ Συναξάρια ὅλων τῶν Νεομαρτύρων, ἀφιέρωμα στήν ἅλωση τῆς Πόλης καί τόν τελευταῖο αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο (Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 440 σελ.).

Ὁ ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων ἔγινε, ὅπως ὁμολογοῦσαν οἱ Ἀγωνιστές τοῦ 1821, «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία».

Δέν πρόκειται συνεπῶς μόνο περί μιᾶς ἐθνικῆς ἐπετείου, ἀλλά περί συζεύξεως, ἀλλη-λοπεριχωρήσεως, κοινῆς πορείας καί ἀδιατάρακτης ἑνότητας Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας.

Αὐτή τήν ἀλήθεια ἐκφράζουν οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες πού ἦταν ἡ ψυχή τοῦ ἀγώνα.

Αὐτοί σήμερα, μέ τήν πίστη τους, τή θυσία τους καί τό μαρτύριό τους, μᾶς δίνουν τή δύναμη νά ἀντέχουμε, νά ἀγωνιζόμαστε, νά ἐλπίζουμε.

Ἔτσι τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ ἕνα εἰσοδικό στήν πίστη καί τή μαρτυρία τοῦ ζῶντος Τριαδικοῦ Θεοῦ, τήν ἱστορία τῆς Πατρίδας μας καί τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

neomartyres genous

Εμφανίσεις: 300302
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: