Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 06/02 09:00

idonodoxia1Το βιβλίο του Ιωάννη Κουρεμπελέ, Καθηγητή «Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας» στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ, με τίτλο «Ηδονοδοξία, Κριτική στη μεταπατερική θεώρηση της Παρθενίας της Θεοτόκου», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Αθανασίου Αλτιντζή (Θεσσαλονίκη).

Ο συγγραφέας αφιερώνει το πόνημά του στη μνήμη του αειμνήστου καθηγητή Νίκου Ματσούκα.

Πρόκειται για έναν καλαίσθητο τόμο 318 σελίδων, ο οποίος κοσμείται στο εξώφυλλο από ζωγραφικό σχέδιο του ιερομονάχου Αναστασίου, που φέρει τον τίτλο: «Ἡ ροδιά» (από τό βιβλίο «Ὄρθρος Βαθύς: Τό πῶς ἡ φθορά τῇ ζωῇ νικᾶται».

Τοιουτοτρόπως σκεπάζεται από ζωγραφική άποψη το κριτικό θεολογικό πόνημα του Ιωάννη Κουρεμπελέ, που έχει ως κέντρο αναφοράς του την Αειπάρθενο Μητέρα του Θεού.

Στο βιβλίο εκτίθεται κριτική γραφή προς τους αντιομολογιακούς θεολόγους, αυτούς που ο συγγραφέας αποκαλεί ορθοδοξίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν καταχρηστικά τη χριστιανική διδασκαλία, μόνο για να μιλήσουν περί αγάπης προς τον «άλλο», ειδωλοποιώντας, ωστόσο, την «αγάπη» μέσα στα κλειστά ανθρώπινα οπωσδήποτε ανταλλακτικά της ψευδαγάπης - όρια.

Τοιουτοτρόπως, διά της κενολόγου αγαποδοξίας, αντιστρατεύονται, οι μαχόμενοι την Αειπαρθενία της Θεοτόκου, την οντολογία της ορθόδοξης πνευματικότητας, που οικοδομείται πάνω στην¬ πί¬στη της ταυτότητας του Χριστού με τον Θεό Λόγο και την άρρηκτη σύνδεση της Θεοτοκίας με την Αειπαρθενία.

Όπως υπογραμμίζει με επιστημονικό τρόπο και γλωσσική ενάργεια ο συγγραφέας, η θεοτόκεια Αειπαρθενία υποτιμάται πλέον εμφανώς στο μεταπατερικό σύστημα του ηδονοδοξιτισμού.

Σε αυτό το εξωθεολογικό σύστημα γίνεται αδιάφορος ο συγκε¬κριμένος «πλησίον» και γίνεται «αγαπητικός» ο αφηρημένος «άλλος», κάτι που αντίκειται στην ευαγγελική αλήθεια της θεου¬ργούμενης και ανιδιοτελούς -όχι της ανταλλακτικής και ωφελιμιστικής-αγάπης.

Συνεπώς, όπως αποδεικνύει με εμπεριστατωμένες αναλύσεις ο συγγραφέας, η σύγχρονη άποψη της ηδονοδοξίας έχει μπερδέψει εσκεμμένα σεξουαλικές ιδεολογίες και κοινωνιστικά συμπλέγματα με τη θεολογία, παραμερίζοντας την επιστημονική προο¬πτική του θεολογικού λόγου που ζητά σωτηριακές αποδείξεις.

Ως εκ τούτου, καθώς δείχνει με εκτενείς παραπομπές και δυνα¬μική επιχειρηματολογία ο Ιωάννης Κουρεμπελές, αυτή η αντιθεολογική άποψη συμπορεύεται με την απαξίωση της θεολογίας ως επιστημονικού επιστητού, αλλά εντέλει και ως σημείου έμπιστης αναφοράς του ανθρώπου που εκζητά τον όντως αγαποδότη Θεό, τον λύτη της οδύνης του πεπτωκότος ανθρώπου.

Ο συγγραφέας, λοιπόν, μας λέει με τον τρόπο του ότι λύση απέ¬ναντι στην ηδονοδοξία των ορθοδοξιτών δεν είναι η οδυνοδοξία, αλλά η ίδια η ορθοδοξία που στις μέρες μας παραφθείρεται συστημικά.

Πάντως, ο ηδονοδοξιτισμός, ως αντικείμενο κριτικής έρευνας του βιβλίου, αποδεικνύεται πως δεν γνωρίζει, ούτε ενδιαφέρεται να μάθει, μιας και πρόκειται για ιδεολογία που θέλει να αποδομήσει τη θεολογία, το βαθύτερο σωτηριολογικό πνεύμα της ορθό¬δοξης θεολογίας και ασκητικής της πνευματικότητας.

Το πέρασμα, μάλιστα, τέτοιου τύπου δοξασιών στο εφαρμοζόμενο Νέο Μάθημα των Θρησκευτικών, καθώς υπογραμμίζει ο έγκριτος στις θεολογικές του έρευνες συγγραφέας, διδάσκει την παραφθορά της¬ ανωτέρω δυναμικής πνευματικότητας.

Περιεχόμενα

- Βραχυγραφίες.

- Πρόλογος.

- Εισαγωγικά.

- Η ποσοτικοποίηση της Παρθενίας και η αρνητικοποίηση της Ορθοδοξίας.

- Η διαίρεση του μυστηρίου του Χριστού (υποβάθμιση του μυστηρίου της Παρθένου και απαξίωση της πατερικότητας).

- Από τον ασαρκοδοκήτη στοχασμό στο ενοχικό πλέγμα της ηδονοδοξίας.

- Η χρήση του παραδείγματος του Μ. Βασιλείου και η "αποοντολογικοποίηση της Παρθενίας".

- Διευκρινιστικές θεολογικές αναλύσεις.

- Η θεολογική αποδόμηση και το Μάθημα των Θρη¬σκευ-τικών.

- Η εξωθεολογία της παραφθοράς και η παραφθορά της θεολογίας στο εκπαιδευτικό πεδίο.

- Κριτική θεολογική αποτίμηση απέναντι στην αποδόμηση της θεολογίας και διαλογική Χαριτολογία.

- Περίληψη.

- Summary.

- Βιβλιογραφία.

- Ευρετήρια.

Eκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη 2019
(σχήμα 14x21, σελ. 318).

Εμφανίσεις: 300991
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: