Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 30/01 17:38

enipostaton

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΝ ΝΕΟ ΘΕΟΛΟΓΟ
__________________________________

ΣΧΗΜΑ 16 Χ 23.5 - ΣΕΛ. 520 - ΤΙΜΗ: 19,00 €
ISBN: 978-960-353-205-7
__________________________________

Ἡ κατανόηση τῆς περὶ θεώσεως διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Συμεὼν ὡς μιᾶς νέας ἀνθρωπολογίας, προτείνεται ἀπὸ τὴν παρούσα ἔρευνα, τόσο ὡς ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα γιὰ περιεχόμενο τῆς θεολογικῆς προβληματικῆς στὸν αἰώνα ποὺ ξεκίνησε, ὅσο καὶ ὡς βάση τῆς σύγκλισης καὶ τῆς σύνθεσης στὴν ὑφέρπουσα διελκυστίνδα μεταξὺ εὐχαριστιακῆς καὶ θεραπευτικῆς ἐκκλησιολογίας.

Μελετώντας τὶς προϋποθέσεις τῆς θέωσης στὴ θεολογία τοῦ ἁγίου Συμεών, εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴ σταθεῖ κανεὶς στὴν ἄσκηση ὡς τὴν κατεξοχὴν προϋπόθεση ἐπίτευξης τῆς θέωσης. Ἀπὸ τὶς ἀσκητικὲς προϋθέσεις ποὺ ὁ ἅγιος τονίζει, διακρίθηκαν ἡ ἀπαράβατη τήρηση τῶν ἐντολῶν, ἡ ἀπάθεια καὶ ἡ ἀγάπη.

Ὁ ἀντικομφορμισμὸς τοῦ Συμεὼν ἀπέναντι στὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν, ἡ δυναμικὴ κατανόηση τῆς ἀπαθοῦς κατάστασης, στὴν ὁποία διασώζεται τὸ παθητικὸν τῆς ψυχῆς, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελοῦν προτάγματα τῆς ἀνάλυσης τῆς παρούσας ἐργασίας, ἐνῶ ἡ ταύτιση τῆς ἔννοιας τῆς ἀγάπης στὸν Συμεών, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴν παρουσία τοῦ Πνεύματος, συνιστᾶ τὴν ἑρμηνευτικὴ εἰσήγηση γιὰ τὴν κατανόηση τῆς σκέψης τοῦ ὁσίου στὸ ζήτημα αὐτό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ: ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

1. Περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα

2. Ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν
Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου

3. Ὁ πνευματικός του πατέρας Συμεὼν ὁ Εὐλαβὴς
καὶ ἡ ἐπιρροή του

4. Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὡς ποιητὴς καὶ συγγραφέας.
Κληρονομιὰ καὶ ἐπιρροές

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1. Ἡ χριστοκεντρικὴ θεμελίωση τῆς θέωσης
α) Ἡ ἐνσάρκωση ὡς προϋπόθεση τῆς θέωσης
β) Ὁ Χριστὸς ὡς τὸ περιεχόμενο τῶν φωτοφανειῶν:
χριστοκεντρικὸς μυστικισμός

2. Ἡ Πνευματοκεντρικὴ θεμελίωση τῆς θέωσης
α) Ὁ ρόλος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν Οἰκονομία
τῆς σωτηρίας
β) Ἡ ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψη τοῦ Πνεύματος.
Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὡς τὸ περιεχόμενο τῆς θεοποιοῦ χάρης

3. Ἡ τριαδοκεντρικὴ θεμελίωση τῆς θέωσης
α) Γενικὲς παρατηρήσεις
β) Ὄψεις τῆς τριαδικῆς θεολογίας τοῦ Συμεών

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΣΗ:
ΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

1. Ἡ Ἐκκλησία ὡς ὁ τόπος καὶ ὁ τρόπος τῆς θέωσης:
Γενικὲς παρατηρήσεις

2. Παλιγγενεσία καὶ παλινόρθωση
α) Τὸ βάπτισμα ὡς «λουτρὸν παλιγγενεσίας»
β) Τὸ βάπτισμα τῆς μετανοίας καὶ τῶν δακρύων

3. Τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ὡς τὸ πλήρωμα
τῆς θεοειδοῦς ἐμπειρίας

4. Ἐξομολόγηση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱεραρχία. Τὸ πρόβλημα
θεσμοῦ καὶ χαρίσματος στὴν ἐκκλησιολογία τοῦ ἁγίου

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΣΗ:
ΟΙ ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

1. Οἱ ἀσκητικὲς προϋποθέσεις τῆς θέωσης
α) Ἡ πρακτικὴ τῆς μετανοίας
β) Ἡ ἀπαράβατη τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν
γ) Τὸ μεγαλεῖο τῆς ταπείνωσης
δ) Ἡ προσευχὴ ὡς μητέρα τῶν ἀρετῶν
ε) Ἡ ἀπάθεια
στ) Κορυφὴ τῶν ἀρετῶν ἡ ἀγάπη

2. Τὰ στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς
α) Tὸ ζήτημα τῶν σταδίων τῆς σωτηρίας καὶ ἡ θέση τοῦ Συμεών
β) Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς κάθαρσης
γ) Ὁ φωτισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀπαρχὴ τῆς θεώσεως
δ) Ἡ «ἐνοίκηση» τοῦ Πνεύματος στὸν ἄνθρωπο
ὡς ἡ θέωση τῶν τελείων

Ἀντὶ ἐπιλόγου

Βιβλιογραφία

Πίνακας κυριοτέρων ὀνομάτων καὶ ὅρων

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Χαράλαμπος Θεοδώρου: 210 32 26 343

ampatzidis

Εμφανίσεις: 216856
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: