Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 21/08 21:11

koutloumousiou 48

Μετά λαμπρότητος περισσής και της επιβαλομένης μεγαλοπρεπείας εορτάσθη η φρικτή του Κυρίου Μεταμόρφωσις εις την Ιεράν Βασιλικήν Πατριαρχικήν και Σαυροπηγιακήν Μονήν του Κουτλουμουσίου εν Αγίω Όρει, κατά το παλαιόν εορτολόγιον.

Εκατοντάδες ευλαβών προσκυνητών εκ των περάτων της οικουμένης, ομοίως και μοναχών κατέκλυσαν το Ιερόν κοινόβιον και συμμετείχον εις την πολύωρον, κοπιαστικήν, άμα δε και κατανυκτικήν αγρυπνίαν της εορτής, ήτις αρχίσασα την ογδόην εσπερινήν της παραμονής, επερατώθη την δεκάτην πρωϊνήν της κυριωνύμου ημέρας.

Των ιερών ακολουθιών προηξήρχεν προσκεκλημένος της ιεράς Μονής ο εκ των αδελφών Αυτής, διακρινόμενος δια το μειλίχιον, ευπροσήγορον, φιλάνθρωπον και άκακον του χαρακτήρος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ανέων κ. Μακάριος, όστις προσεκόμισε κατά την φετινήν πανήγυριν εις την Ιεράν Αυτού μετάνοιαν, ως κατ έτος ποιεί, πολύτιμον Βήλον Ωραίας Πύλης, ακριβές αντίγραφον του Παλαιού κτητορικού Βήλου, και πολυτίμους ποδέας δια το εικονοστάσιον του Καθολικού, αγάπης πολλής και ευγνωμοσύνης ένεκεν, καί ο προς τούτο κληθείς Πανόσ. Καθηγούμενος της Ι. Μ. των Ιβήρων κ. Ναθαναήλ.

Τους χορούς των ψαλτών επλήρωσαν πολυμελείς χορωδίαι μοναχών και λαϊκών προσκυνητών, εκ Καρεών, Νέας Σκήτης, Αθηνών κ.α. αίτιναι απέδωσαν μελωδικότατα την ιεράν της εορτής υμνολογίαν.

Εις τα Κτητορικά παρέστη και ο Θεοφιλ. Επισκ. Αμορίου κ. Νικηφόρος όστις συλλειτούργησε και την επομένην το πρωί μετα του Σεβ. Μητροπολίτου.

Είς την Τραπεζα των κτητορικών ο Σεβασμιώτατος ομίλησε θεολογικώς και συνέδεσε την εορτή της Μεταμορφώσεως με την ζωή του μοναχού λέγων ότι ο βίος του μοναχού είναι διαχρονικά ο αγώνας ώστε να επιτευχθεί η έσωθεν μεταμόρφωσις από τό Θαβώριον φως.

Ο Πανοσ. Καθηγούμενος Αρχιμ. Χριστόδουλος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Σεβ. Μητροπολίτην διά τήν αγάπη που τρέφει είς την Μονήν της μετανοίας του, και εξήρε το γεγονός ότι ενθυμείτε πάντοτε Αυτήν, έχοντας μάλιστα πλουτίσει το σκευοφυλάκιον της Μονής δια κειμηλίων πολλών και δωρεών.

Άπαντες οι συμμετέχοντες επιδαψιλεύθησαν πέραν της χάριτος και του φωτός του Μεταμορφωθέντος Κυρίου και δια της πλουσιοπαρόχου και πατροπαραδότου φιλοξενίας, υπό του Πανοσ. Καθηγουμένου κ. Χριστοδούλου και της υπ' Αυτόν Κουτλουμουσιανής αδελφότητος.

Αναπολών τα ψυχοτερπή και ωφέλιμα παρελθόντα, ευθύς μετά την πανήγυριν και τα κτητορικά της Θείας Μεταμορφώσεως της Ι. Β. Π. Σ. Μονής του Κουτλουμουσίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ανέων κ. Μακάριος, επεσκέφθη μεθ' ομάδος φοιτητών καί νέων, οίτινες συνόδευαν Αυτόν εις την εν Αγίω Όρει Προσκυνηματικήν και Λειτουργικήν παρουσίαν του, τας ιεράς Μονάς:

Βατοπαιδίου, ένθα υπεδέχθησαν Αυτόν ευγενώς καί φιλοφρόνως ο Πανόσ. Καθηγούμενος Αρχιμ. Εφραίμ, όπου συνομίλησαν διά τον όσιον Ιωσήφ τόν Ησυχαστήν καί την ευκαίρία όπου είχε ο Σεβασμιώτατος να τον γνωρίσει νέος ών εν Κατουνακίοις.

Ιβήρων, ένθα υπεδέχθη αυτούς ευγενώς και εν αγάπη πολλή ο Πανοσ. Καθηγούμενος κ. Ναθαναήλ, οδηγηθέντες δε εις το σέμνωμα του Άθω, την σεπτήν Πορταΐτισσαν των Ιβήρων, ησπάσθησαν αυτήν καταθέσαντες ευλαβώς τα αιτήματα και τας ευχαριστίας των. Εν συνεχεία δε ο Σεβασμιωτατος επεσκέφθη τον Προηγούμενον Γέροντα Καλλίνικον Ίβηρίτην συμμοναστήν, φίλον και αδελφόν εκ της νεανικής ηλικίας.

Σταυρονικήτα, ένθα υπεδέχθησαν αυτούς οι Πατέρες της Ιεράς Μονής, προσκυνήσαντες δε την περίπυστον ιεράν εικόνα του Αγίου Νικολάου Στρειδά και τα λοιπά σεβάσματα του ιερού τούτου σκηνώματος.

Εν συνεχεία δε, τό Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον τής Παναγίας Πορταϊτίσσης Γερ. Μον. Νικήτα.

Τη επαύριω έμπλεοι πνευματικής αγαλιάσεως και αναζωογονήσεως ο Σεβασμιώτατος και οι συνοδεύοντες αυτόν φοιτηταί, επέστρεψαν εις τα ίδια δοξάζοντες τον Θεόν και ευχαριστούντες την Κυρίαν Θεοτόκον.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Εμφανίσεις: 304651
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: