Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 16/08 13:24

ekpaideusi psaltiki

Η 4η εκπομπή της θεματικής ενότητας με τίτλο: «Η εκπαίδευση στην Ψαλτική τέχνη» φιλοξενεί τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Πάρη, Καθηγητή στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

«Ἰδιαίτερα προβλήματα δημιουργοῦνται μετὰ τὴν ἐμφάνιση τῆς Νέας Παρασημαντικῆς τὸ ἔτος 1814. Ἡ εὐκολία γραφῆς ὁποιασδήποτε μελωδίας καὶ ἡ ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου ζωῆς καὶ πνευματικότητος εἶναι οἱ βασικοὶ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους παρατηρεῖται μία ἀλλοίωση, ἐπὶ τὸ κοσμικότερο, τῆς ψαλμωδίας.»

Σημειώνει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Πάρης στην εισαγωγή της διατριβής του με θέμα: "ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΑΣΜΑ - Πατερικές θέσεις"

Ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο διαβάζουμε:

«Οἱ Πατέρες καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς υἱοθετοῦν τὶς ἀπόψεις τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ τὶς προσαρμόζουν στὴν χριστιανικὴ διδασκαλία.

Ὁμιλοῦν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ψαλμωδία ἡ ὁποία συμβάλλει στὴν μόρφωση τοῦ πιστοῦ.

Ἡ ψαλμωδία εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖο γνωρίζει τὴν δυσκολία τῶν πιστῶν γιὰ πρόοδο στὴν ἀρετή.»

Και κλείνει στα "ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ" της διατριβής του με δύο καίρια ερωτήματα:

«Στὸ ἐρώτημα ἂν τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἆσμα μπορεῖ νὰ συνοδεύεται ἀπὸ μουσικὰ ὄργανα, οἱ Πατέρες ἀπαντοῦν ὅτι ἡ χριστιανικὴ λατρεία εἶναι λατρεία πνευματικὴ καὶ λογική.

Ἡ ἀνθρώπινη φωνὴ ὑπερέχει οἱουδήποτε μουσικοῦ ὀργάνου, διότι ἐπιτυγχάνει συνδυασμό λόγου καὶ μέλους, ποὺ εἶναι καὶ ὁ τελειότερος τρόπος ἐξυμνήσεως τοῦ Θεοῦ.

Στὸ ἐρώτημα ἂν μποροῦν οἱ γυναῖκες νὰ ψάλλουν στὶς λατρευτικὲς συνάξεις, οἱ Πατέρες ἀπαντοῦν ὅτι, ἐφ' ὅσον οἱ γυναῖκες εἶναι μέλη τῆς λατρευτικῆς συνάξεως καὶ ἡ ψαλμωδία ἐκτελεῖται «ἐν ἑνὶ στόματι», σαφῶς μποροῦν νὰ ψάλλουν ἀλλὰ μέ τέτοιο τρόπο ὥστε «λαλεῖν μὲν τὰ χείλη, μὴ ἀκούειν δὲ τὰ ἀλλότρια ὦτα». «τὰ χείλη κινείσθω, φωνὴ δὲ μὴ ἀκουέσθω».»

Εμφανίσεις: 301070
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: