Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 07/03 00:10

melloysa krisi

Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Πολιτάκης
Ιεροκήρυκας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης


 Κυριακή (Απόκρεω)
(Ματθαίου κε΄, 31-46)

Σήμερα τρίτη Κυριακή του Τριωδίου ακούσαμε την Ευαγγελική περικοπή στην οποίαν περιγράφεται η φοβερή στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μελλούσης Κρίσεως.

Στο Ευαγγελικό κείμενο ο Ματθαίος μας παρουσιάζει ορισμένα γεγονότα, σημαντικά, που αποτελούν αρχές της πίστεώς μας και που πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονη προσευχή και νηστεία.

Σύμφωνα με την Ευαγγελική διήγηση ο Κύριος θα εμφανιστεί σε απόλυτη δόξα και θα καλέσει ενώπιον Του όλα τα έθνη, όλους τους ανθρώπους που έζησαν απ’ αρχής της δημιουργίας μέχρι τέλους του κόσμου και θα προβεί στο ξεκαθάρισμα της ανθρωπότητας.

Στα δεξιά Του θα τοποθετήσει εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί η Βασιλεία των Ουρανών και στα αριστερά Του θα τοποθετήσει εκείνους που θα εισέλθουν στο φοβερό τόπο που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τα όργανά του.

Ο υμνογράφος της ημέρας μας πληροφορεί ότι κατά τη στιγμή της Κρίσεως ο Κύριος θα καθίσει σε θρόνο και ενώπιον Του θα ανοιχθούν τα βιβλία της ζωής κάθε ανθρώπου, θα ελεγχθούν όλες οι πράξεις και θα αποκαλυφθούν τα κρυφά κάθε ανθρώπινης ψυχής.

Κανένας άνθρωπος δε θα μπορέσει να αποφύγει τον Δίκαιο Κριτή ή να αποκρύψει τις πράξεις του. Ο Κύριος όμως δε λειτουργεί ως εκδικητής ή τιμωρός ή ως επίγειος δικαστής.

Ο Κύριος είναι Αγάπη και με αυτό το κριτήριο θα κρίνει τον κόσμο και όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «θα κρίνει την Οικουμένη με δικαιοσύνη».

Ο Κύριος επικεντρώνει την κρίση Του στην αγάπη που έδειξαν οι άνθρωποι απέναντι στο συνάνθρωπο.

Ίσως να μην ασχοληθεί με τις λατρευτικές συνήθειες ή τις πεποιθήσεις κάποιου, θα μετρήσει όμως το βαθμό της ανθρωπιάς του: «Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με».

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι όλοι θα κριθούμε για το πως ζήσαμε ανάμεσα στους συνανθρώπους μας, άρα το κριτήριο είναι η αγάπη του καθενός προς τον πλησίον του.

Αυτό αποδεικνύει την πραγματική αγάπη που ο άνθρωπος έχει προς τον ίδιο το Δημιουργό του, γι’ αυτό ας θυμηθούμε τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ημεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἐώρακε, τὸν Θεόν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;».

Ο αδελφός είναι ο πλησίον, ο κάθε άνθρωπος χωρίς διακρίσεις στο πρόσωπο του οποίου βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό.

Όταν αγαπάμε τον πλησίον αγαπάμε τον ίδιο τον Θεό αφού ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα Του.

Στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου ο Χριστιανός βλέπει τον ίδιο τον Κύριο που είναι η αληθινή ζωή και η αγάπη, αφού « ο Θεὸς ἀγάπη ἐστί».

Όποιος λοιπόν δε δείχνει αγάπη μένει μόνος του στο σκοτάδι, αποκομμένος από όλους, θλιμμένος, βιώνοντας μία τρομερή αγωνία που τον συνοδεύει και θα τον συνοδεύει κατά την ένδοξη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας.

Αγαπητοί μου.

Η ώρα της εξόδου από αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο είναι άγνωστη για όλους μας και ο απρόσκλητος επισκέπτης που λέγεται θάνατος έρχεται όπως ο κλέφτης, αθόρυβα και ξαφνικά άλλωστε «μία ῥοπή, καὶ ταῦτα πάντα θάνατος διαδέχεται», γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε όταν βρεθούμε ενώπιον του μόνου Δίκαιου Κριτή να μην επικαλεστούμε το ... « Κύριε, πότε σε εἴδομεν ; ».

Πρέπει να αποδείξουμε με πράξεις ότι τον είδαμε, αφού τον συναντήσαμε ως πρόσωπο στο πρόσωπο του πλησίον μας, ιδιαίτερα του πεινασμένου, του διψασμένου, του φυλακισμένου, του ξένου, του κάθε αδικημένου και περιφρονημένου ανθρώπου, και η αγάπη μας να μην είναι απλά μία θεωρία, να είναι έμπρακτη, « ... να μην υστερούμε σε πράξεις και ενέργειες κοινωνικής προσφοράς και συμπαραστάσεως ... » όπως έλεγε συχνά ο ανυπόκριτος και αλησμόνητος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ.

Μόνον τότε θα αξιωθούμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου να μας λέγει «δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου».

Μόνον τότε θα απολαύσουμε τη ζωή μέσα στο φως, το φως του Χριστού, αυτό το φως που θα λειτουργεί ως παντοτινή χαρά μέσα στο μοναδικό τόπο της αναπαύσεώς μας.

Εμφανίσεις: 284530
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: