Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 20/05 13:40

First Council of Nicea

Του Αρχιμ. Διονυσίου Καραγιάννη στην Romfea.gr


Τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα, καὶ τῶν Πατέρων τὰ δόγματα, τῇ Ἐκκλησίᾳ μίαν τὴν πίστιν ἐκράτυνεν, ἣ καὶ χιτῶνα φοροῦσα τῆς ἀληθείας, τὸν ὑφαντὸν ἐκ τῆς ἄνω θεολογίας, ὀρθοτομεῖ καὶ δοξάζει, τῆς εὐσεβείας τὸ μέγα μυστήριον

Τη εβδόμη Κυριακή από του Πάσχα η Εκκλησία μας εορτάζει την εορτή των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου. Η μνήμη των Αγίων Πατέρων είναι σημαντική για το πρόσωπο του Χριστού.

Η Εορτή αυτή ίσταται ανάμεσα στην ένδοξο Ανάληψη του Κυρίου και στην επόμενη εορτή της Πεντηκοστής. Είναι η στιγμή και η περίοδος της ορφάνιας, αλλά και της υπόσχεσης.

Η απουσία του Χριστού από τον χορό των Αποστόλων, οφείλεται στη σωματική του απουσία. Ο Χριστός φεύγει από αυτόν τον κόσμο, και αφήνει πίσω μια υπόσχεση, την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος.

Η Άνοδος του Χριστού στους ουρανούς, φέρνει μπροστά μας και τα ερωτήματα που αφορούν το πρόσωπο του Χριστού. Είναι τα ερωτήματα που αντιμετωπίζουμε από εκείνη την ημέρα. Ποιος είναι ο Χριστός; Ήταν άνθρωπος ή θεός ή και τα δύο;

Σε αυτά τα ερωτήματα ήρθαν οι Πατέρες της Εκκλησίας της Α’ Οικουμενικής Συνόδου που στο σύνολό τους ήταν 318, να διευκρινίσουν, τι είναι το πρόσωπο του Χριστού και ποιος τελικά ήταν.

Τα ερωτήματα αυτά ήρθαν μετά από την αμφισβήτηση του Αρείου για την θεότητα του Χριστού. Ο Χριστός, δεν ήταν θεός κατά φύσην, αλλά ούτε και ισότιμος με τον Πατέρα, αλλά απλά ένα δημιουργημένο όν, που του ανατέθηκε μια αποστολή. Οι αιρετικές αυτές αντιλήψεις του Αρείου συντάραξαν την Εκκλησία. 

Η αίρεση του Αρείου, έθεσε τις βάσεις και το μοντέλο για παραχαράξεις της πίστεως της εκκλησίας για την θεότητα ή και την ανθρωπότητα του Χριστού. Ο Αρειανισμός αποτέλεσε το μοντέλο για να αναδυθούν χριστολογικές αιρέσεις, που αμφισβητούν την ιδιότητα του Χριστού να είναι Υιός Θεού κατά φύσην.

Σε αυτό το δίλλημα και σε αυτό το φιλοσοφικό και θεολογικό μίγμα επιχειρημάτων οι Άγιοι Πατέρες τόνισαν ότι ο Υιός είναι Ομοούσιος με τον ΠΑΤΕΡΑ. Με αυτήν την λέξη οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, τόνισαν το αΐδιο, το συνάναρχον και το ομότιμον του Χριστού.

Ξεχωριστό πρόσωπο σε αυτήν την διαμάχη και χριστολογία αποτέλεσε ο Μέγας Αθανάσιος. Με τα έργα του Κατά Αρειανών και Περί Ενανθρωπήσεως, έδωσε τις απαντήσεις στα ερωτήματα του Αρείου.

Στην επιχειρηματολογία του Αρείου, στις φιλοσοφικές κατηγορίες σκέψεων για τις αΐδιες ενδοτριαδολογικές σχέσεις στη βάση του θεολογικού αξιώματος «ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν ὁ Υἱός» ο Μέγας Αθανάσιος τόνισε ότι o Υιός είναι συνάναρχος και ομοούσιος τω Πατρί.

Εάν ο Χριστός δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, είναι μάταιη η σωτηρία του ανθρώπου. Εάν ο Χριστός δεν είναι κατά φύσην Θεός με τον Πατέρα, είναι ανώφελη η σωτηρία μας. 

Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, συνέταξαν τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ήταν η πρώτη κίνηση της Εκκλησίας να καταγράψει σε δόγμα και πίστη την άγραφη ορθόδοξη πίστη, αυτήν την πίστη που βίωνε η Εκκλησία, μέχρι τότε.

Τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της πίστεως εκφράζουν τον Θεό, την δημιουργία και την σχέση του Θεού Πατέρα με τον Χριστό. Καθορίστηκε οικουμενική και η καθολική πίστη για όλη την Εκκλησία.

Η σύνταξη των πρώτων άρθρων του Συμβόλου της πίστεως, αποτέλεσαν τον τρόπο αλλά και την αντίληψη, με την οποία μπορούμε και εμείς να οριοθετούμε τις αντιλήψεις μας για το Χριστό.

Μπορεί η Εκκλησία να οριοθετεί την πίστη από την αίρεση. Αυτός ο τρόπος, αυτή η σύνταξη των πρώτων Άρθρων του Συμβόλου της Πίστεως αποτέλεσαν και αποτελούν το συστατικό στοιχείο του να είναι κανείς χριστιανός. 

Αυτή η πίστη των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, μεταξύ της Αναλήψεως και Πεντηκοστής, αποτελεί το εχέγγυο διασφαλίσεως της πίστεώς μας. Ο Χριστός είναι ο κατά φύσην Υιός με τον Πατέρα, ισότιμος και συνάναρχος.

Ο Χριστός είναι αυτός που μέσα από το σώμα Του που είναι η Εκκλησία, μας ανοίγει διάπλατα το μονοπάτι στις απαντήσεις, στις αμφισβητήσεις μας, στην οδό της αγιότητας, στην πορεία προς την Βασιλεία του Θεού. Αμήν.

Εμφανίσεις: 300892
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: