Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Τρίτη, 02 Απριλίου 2019

kongo 6

Οἱ καθηγητὲς καὶ οἱ φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς «Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης» τὴν ἐτέλεσαν δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ εἰς τὸν Πανεπιστημιακὸν Ναὸν.

Ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος ὑπῆρξε εὐεργέτης τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Κογκὸ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς δημιουργίας του.

Ἐνεθάρρυνε τὴν λειτουργία του καὶ συχνὰ τὴν ἐστήριζε οἰκονομικά.

Ἀπέστειλε καθηγητὲς ἐνταῦθα, ἐνῶ καὶ διὰ τῆς μεθόδου τῆς τηλεδιδασκαλίας ἐδίδαξαν καθηγητὲς ἀπὸ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Σίδνεϊ.

Μετὰ τὴν ἐπιμνημόσυνον δέηση, φοιτητὲς καὶ καθηγητὲς κατευθύνθησαν στὴν αἴθουσα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ μὲ ὁμιλίες ἐτονίσθη ἡ προσωπικότητα τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Στυλιανοῦ, ἡ προσφορὰ του στὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἰδιαίτερα στὸ Ὀρθόδοξον Πανεπιστήμιον τοῦ Κογκό καὶ τὴν ἱεραποστολή.

Πλήρεις εὐγνωμοσύνης οἱ φοιτητὲς καὶ οἱ καθηγητὲς ἔψαλαν τὸ «αἰωνία ἡ μνήμη».

Φωτογραφίες: Romfea.gr

kongo 1

kongo 1

kongo 1

kongo 1

kongo 1

kongo 1

kongo 1

kongo 1

kongo 1

kongo 1

 

Εμφανίσεις: 261958
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: