Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 02/03 09:52

anaxorisi patriarxi 29

Τὴν Τρίτη 26 Φεβρουαρίου ὁ Μακαριώτατος Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄ λειτούργησε στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Κινσάσας. Συλλειτούργησαν μαζί του οἱ Μητροπολίτες Ἀμαθοῦντος Νικόλαος, Κανάγκας Μελέτιος καὶ Κινσάσας Νικηφόρος.

Παρέστησαν ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως ὁ Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν καὶ ἀσφαλείας, οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Σερβίας, 
ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν τῆς χώρας καὶ πλῆθος πιστῶν.

Ὁ Μητροπολίτης Κινσάσας εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὴν ἀγάπη του καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν πρόοδο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀπόδειξη τῆς ὁποίας εἶναι καὶ ἡ ποιμαντικὴ ἐπίσκεψή του στὸ Κογκὸ.

Ὁ Πατριάρχης στὴν ἀντιφώνησή του ἐξέφρασε τὴν χαρά του ποὺ γιὰ τρίτη φορὰ ἐπισκέπτεται τὸ Κογκό. Εὐλόγησε τὸν λαὸ. Εὐχαρίστησε τὸν Πρόεδρο τῆς Χώρας καὶ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν συνεργασία των μὲ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καὶ τὶς τιμὲς πού τοῦ ἀπέδωσαν. 

Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα παρέθεσε πρὸς τιμὴ τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου γεῦμα στὸ ὁποῖο παρεκάθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, ὁ Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας, οἱ Πρέσβεις Ἑλλάδος, Ρωσίας, Σερβίας, Αἰγύπτου, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν καὶ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας.

Τὴν Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου ὁ Μακαριώτατος ἐπισκέφθηκε τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Μάρκου ὅπου τοῦ ἔγινε θερμὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τοὺς πιστούς. Κατὰ τὴν δοξολογία πού τελέσθηκε προσφώνησε τὸν Πάπα καὶ Πατριάρχη Θεόδωρο Β΄ ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰάκωβος Baza. Ὁ Μακαριώτατος ὁμίλησε μὲ πολὺ ἀγάπη πρὸς τὸν λαὸ καὶ εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ὑποδοχὴ ποὺ τοῦ ἔκαναν. Στὸ τέλος οἱ πιστοὶ τοῦ πρόσφεραν παραδοσιακὰ δῶρα.

Ἐν συνεχεία ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Θεόδωρος ἐπισκέφθηκε τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Μάρκου ὅπου οἱ μαθητὲς πραγματοποίησαν ἐορταστικὴ ἐκδήλωση πρὸς τιμὴ του μὲ ποιήματα, σκέτς, τραγούδια καὶ χοροὺς. Ὁ Πατριάρχης μὲ πατρικὴ ἀγάπη ὁμίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς εὐχήθηκε καλὴ πρόοδο.

Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκε τὴν Σχολὴ Ραπτικῆς - Κοπτικῆς τῆς Μητροπόλεως. Οἱ μαθήτριες παρουσίασαν τὰ ἔργα τους καὶ μὲ τραγούδια εὐχαρίστησαν τὸν Πάπα καὶ Πατριάρχη.

Στὴν συνεχεία ἐπισκέφθηκε τὴν Σχολὴ Πληροφορικῆς τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Κογκὸ ὅπου καὶ ὁμίλησε στοὺς φοιτητές.

Κατόπιν συναντήθηκε μὲ τὴν ὁμάδα κατηχητῶν καὶ μὲ τοὺς νέους τῶν ἐνοριῶν τῆς Κινσάσας οἱ ὁποῖοι καὶ ἐζήτησαν τὴν εὐλογία του καὶ τὶς εὐχές του καὶ τοῦ πρόσφεραν παραδοσιακὰ δῶρα.

Ὁ Πατριάρχης τοὺς συνεχάρει, τοὺς εὐλόγησε καὶ ἀναφέρθηκε στὴν προσπάθεια καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν ἵδρυση σχολείων καὶ τὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων.

Τὸ ἀπὸγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε σύναξη τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Κινσάσας. Στὴν ὁμιλία του πρὸς ἱερεῖς ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισε ποιὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ καλοῦ ἱερέως, τοὺς ἐνίσχυσε πνευματικὰ καὶ παρεκάθησε σὲ δεῖπνο μαζί τους.

Τὴν Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου ἐτέλεσε ἁγιασμὸ στὸ Μικρό Νοσοκομεῖο τῆς Μητροπόλεως «Παναγία Σουμελᾶ - Ἅγιος Παντελεήμων».

Παρέστησαν οἱ Μητροπολίτες Κανάγκας Ἀμαθοῦντος καὶ Κινσάσας, ὁ Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος, ὁ Δήμαρχος τῆς Mont Ngafula, ἕλληνες τῆς Κινσάσας, οἱ ἱερεὶς τῆς Μητροπόλεως καὶ πιστοί.

Ὁ Μητροπολίτης Κινσάσας εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὴν εὐλογία του, τοὺς δωρητάς, τοὺς συνεργάτες του ποὺ ἐπέβλεψαν στὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ Νοσοκομείου.

Ἐν συνεχεία ὁ Διευθυντὴς τοῦ Νοσοκομείου ἰατρὸς κ. Προκόπιος ἀνεφέρθηκε στὰ τμήματα ποὺ θὰ λειτουργήσουν. Ἐπειγόντων περιστατικῶν, Μικροβιολογικὸ-Αἱματολογικὸ, Παιδιατρικό, Ὀφθαλμολογικό, Ὀδοντιατρικό, Ἀκτινολογικό, Γυναικολογικὸ. Ἐπίσης Χειρουργεῖο, Μαιευτήριο καὶ αἴθουσα σεμιναρίων. Εἰς τὴν αὐλὴ θὰ ἀνοικοδομηθῆ μικρὸς Ναός.

Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης τίμησε τὸν Δήμαρχο τῆς Mont Ngafula καὶ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν συνεργασία του μὲ τὴν Μητρόπολη καὶ τὴν δωρεὰ τοῦ οἰκοπέδου ὅπου καὶ κτίσθηκε τὸ μικρὸ νοσοκομεῖο.

Τὸ μεσημέρι ὁ Μακαριώτατος ἐπισκέφθηκε τὴν Ἑλληνικὴ Πρεσβεία καὶ ἀκολούθως ὁ Αἰγύπτιος Πρέσβης στὴν Κινσάσα κ. Hamdy Shaaban παρέθεσε γεῦμα στὸν Πατριάρχη καὶ στὴν συνοδία του στὴν κατοικία του.

Τὸ ἀπόγευμα σὲ ἐορταστικὴ ἐκδήλωση πρὸς τιμὴ του στὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα, ἔκοψε τὴν βασιλόπιτα καὶ οἱ πάροικοι ἐκδήλωσαν τὴν χαρὰ τους μὲ τραγούδια καὶ χορούς.

Τὴν Παρασκεύη τὸ μεσημέρι, 1 Μαρτίου, ἀνεχώρησε γιὰ Αἰθιοπία. Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του στὸ ἀεροδρόμιο ἐκπρόσωποι τῆς ἐνορίας Ἁγίων Ἀρχαγγέλων ἐζήτησαν τὴν εὐλογία του καὶ τὸν ἀποχαιρέτησαν μὲ τραγούδια.

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

anaxorisi patriarxi 1

Εμφανίσεις: 300760
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: