Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Γουμενίσσης. 01/06 20:32

xristos labida 1

Όπως θεολογεί ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε κάθε θεία λειτουργία δεν κατέρχεται από τον ουρανό το Σώμα του Χριστού που αναλήφθηκε, αλλά ενεργεί και δρα το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τα προσφερόμενα δώρα (τον άρτο και τον οίνο) σε Σώμα και Αίμα Χριστού.

Αυτό μας παρέχεται ως δώρο της θείας ενανθρωπήσεως, όπως προφητεύεται από τους Ιερεμία/Βαρούχ γ΄, 38 «…επί της γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη» και θεολογείται περιεκτικά στο Εβραίους α΄, 1. Ο αχώρητος και απρόσιτος Θεός γίνεται πλέον «χωρητός διά φιλανθρωπίαν»· «επειδή κατέρχεται (ο Χριστός διά της σαρκώσεως), και επειδή κενούται δι᾽ ηµας... διά τούτο χωρητός γίνεται» (Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 39:10 και Λόγος 37:3, PG 36, 285).

Και μάλιστα, ο Θεός τροφοδοτεί όσους πιστούς αγωνίζονται να Τον ευαρεστήσουν «µε λόγο αληθείας και µε θέα µυστηρίων», κατά τη διδαχή του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος στηρίζεται στη διαχρονία της ενιστορικής συγκαταβάσεως του Θεού (Ασκητικές διατάξεις, προς τους εν κοινοβίω και κατά µόνας ασκούντας, Α΄, ΒΕΠ 57, 14-15).

Διότι ―ας ειπωθεί και αυτό― το σωτηριώδες δώρο του εκκλησιασμού το παρέσχε ο Κύριος, προετοιμάζοντας την Καινή Διαθήκη της ενανθρωπήσεώς Του, μέσα από την προφητική αμεσότητα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου φανερωνόταν ως Άσαρκος Λόγος.

Όπως σαφηνίζει η ασκητική παράδοση, ο Υιός του Θεού εµφανιζόταν στους Δικαίους, πριν ενανθρωπισθή, είτε µέσα από την άκτιστη λαµψη Του είτε και «µικραίνοντας τον εαυτό Του και λαµβάνοντας σωµατικές µορφές… ώστε να Τον βλέπουν… όχι όπως είναι ο ίδιος, σαν αχώρητος και απλησίαστος, αλλά όπως µπορούσαν εκείνοι να ζήσουν την παρουσία Του».

Κι αυτό ενδεικνύει την ενότητα των δύο Διαθηκών στο πρόσωπο του Κυρίου μας, που είναι ο Αυτουργός Θεός Λόγος.

Στη λειτουργία της 26ης Νοεμβρίου 2017, στη διάρκεια της καταλύσεως, ως ηθέλησεν ο Κύριος φιλανθρωπευόμενος, απεκάλυψε θαυμαστά σημεία που κατανύσσουν και συνέχουν κάθε συντετριμμένη καρδιά στη λατρευτική επιπόθηση του Θεού.

Εμφανίσεις: 324933
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: