Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Γουμενίσσης. 11/06 15:04

axioupoli 15

Η ενοριακή ἀνάκαμψη μέ ποιμαντικές πρωτοβουλίες καί δράσεις ἔχει διευρύνει ἀπό ἐτῶν στή Μητρόπολή μας τό πρόγραμμα τῶν καθιερωμένων παλαιῶν τοπικῶν πανηγυριῶν.

Ἑορτασμοί νέοι πολύ παλαιῶν συναξαριακῶν ἑορτῶν μετεξελίσσονται σέ πανηγύρια, (συν)εκκλησιασμοῦ, (συν)εορτασμοῦ, (συλ)λιτανεύσεων, ἱερῶν ἑορτίων ἀνατάσεων ὄχι μόνο γιά τίς τοπικές κυριώνυμες ἐνορίες, ἀλλά καί γιά πλῆθος συνεορταστῶν.

Μιά τέτοια εὐφρόσυνη εὐκαιρία καθιερώθηκε καί διατηρεῖται στήν Ἀξιούπολη, τά “πρῶτα Ἀξιουπολίτικα”, μέ ἀφορμή τή Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου “ἐν τῷ ᾌδειν”, τήν Παναγία τοῦ Ἄξιόν Ἐστιν, ὅπως συνηθίστηκε νά ἀποκαλεῖται.

Βεβαίως, ἡ κυρίως ἑορτή ἑστιάζεται στήν “πρωτεύουσα” τοῦ Ἁγιονόρους, στή λαμπρή ἐκκλησία τῆς Παναγίας μας μέ τήν κυριολεκτούμενη θαυματουργό Θεομητορική εἰκόνα, κατενώπιον τῆς ὁποίας ἐψάλη καί διδάχθηκε ἀρχαγγελικά τό προοίμιο τοῦ θεομητορικοῦ ὕμνου “Ἄξιόν ἐστιν”.

Ὅμως, κατά καιρούς ἀνηγέρθησαν μοναστήρια καί ἐκκλησίες μέ τό αὐτό ὄνομα.

Μιά τέτοια λαμπρή ἐκκλησία περικοσμεῖ τήν Ἀξιούπολη. Ἕνα πολυεπίπεδο ἀρχιτεκτόνημα, στό χῶρο τοῦ μικροῦ παλαιοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, πού σχεδιάστηκε ἄριστα καί περιλαμβάνει ἕναν πολυσύνθετο ναό, μέ τήν κυρίως ἐκκλησία τῆς Παναγίας, τό βαπτιστήριο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τά κατηχουμενεῖα τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ καί τῆς Ἁγίας Μαρίνης.

Ἡ ἐνορία τῆς Ἀξιούπολης στολίζεται κι ἀπό τό συντηρημένο μεταβυζαντινό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τό νεότερο ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί τόν παλαιότερο φερώνυμο Ναό στό Δρέβενο, τό ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Φανουρίου (ὅπου τελοῦνται τά κυρίως τοπικά “Ἀξιουπολίτικα”), ὅλα αὐτά τεκμήρια τῆς εὐλάβειας τοῦ γηγενοῦς καί τοῦ προσφυγικοῦ πληθυσμοῦ.

Ο πολυεπίπεδος ναός τῆς Παναγίας-Ἄξιόν Ἐστιν εὐμοίρησε νά διακονεῖται ἀπό φιλοτίμους καί δραστηρίους ἐφημερίους, μέ διάθεση προσφορᾶς καί ἀκάματης δημιουργίας.

Στίς 15/16 Οκτωβρίου 2016 εἶχαν τελεσθεῖ τά Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ καί τῶν παρεκκλησίων μέ πολυαρχιερατική ἱερουργία.

Στό ναό αὐτό ἤδη ἀπό ἐτῶν διακονεῖ ὁ πρωτοπρ. Ἰγνάτιος Καλογεράκης, τρίτεκνος, μέ μεταπτυχιακή εἰδίκευση σέ σχετικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα τῆς Ἱ.Μονῆς Κύκκου, χειροθετημένος πρόσφατα στό διακόνημα τοῦ πνευματικοῦ-ἐξομολόγου καί ἀπό τινος γενικός ἀρχιερατικός ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως.

Ἕνας ἀκούραστος ὑπηρέτης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντικῆς, παρρησίας καί παρουσίας, ἀσκούμενος σύν τοῖς ἄλλοις καί στή συχνή φιλοξενία σχολείων μέ τήν κατηχητική σημαντική τῆς ναοδομίας καί ἀνιστορήσεως. Διοργάνωσε κι ἐφέτος τό πανηγύρι τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς, τά “πρῶτα-ἐνοριακά Ἀξιουπολίτικα”.

Στον πανηγυρικό Ἑσπερινό προέστη καί ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δημήτριος ἀναφερθείς στό συναξαριακό ἱστορικό τῆς ἑορτῆς, στή σημασία τοῦ ἀγγελοδίδακτου θεομητορικοῦ ὕμνου καί στή θεομητορική εὐλογία-συγκατάβαση πού ἀπηχεῖται σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία ὡς διακονία τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Σέ μιάν ἀποστροφή τοῦ λόγου του δέν παρέλειψε νά σχολιάσει μέ βάση τήν ὀρθόδοξη πατερική ἑρμηνευτική τό νόημα τῆς ἄλλης θεοδίδακτης προσευχῆς “Πάτερ ἡμῶν” καί στίς ἀπόπειρες ἀνθρωποκεντρικῶν “θεολογικῶν” διορθώσεων πού ἐπιχειρήθηκαν παλαιότερα ἀπό τόν Ἀγγλικανισμό καί τώρα πρόσφατα ἀπό τήν Παπική ἐκδοχή.

Στόν Ἑσπερινό καί τή λιτανεία τῆς νέας “ἐφέστιας” ἐνοριακῆς εἰκόνος συμμετεῖχαν ὁ Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρῆστος Γκουντενούδης, ὁ νεοεκλεγείς γιά τήν ἑπόμενη τετραετία κ. Κωνσταντίνος Σιωνίδης καί ἄλλοι ἐπίσημοι ἀπό τίς τοπικές Ἀρχές.

Στόν Ὄρθρο καί τή θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν πληθύς ἱερέων, μέσα στόν κατάμεστο ναό τῆς Παναγίας, ἐνῶ στό τέλος τοῦ λειτουργικοῦ ἑορτασμοῦ προσφέρθηκε πλούσια δεξίωση σέ ὅλους τούς συνεορταστές κληρικούς καί λαϊκούς.

Τό ἑορταστικό πρόγραμμα ὁλοκληρώνεται κάθε χρόνο μέ τό ἑσπερινό Κτητορικό Μνημόσυνο.

Σ᾽ ΑΥΤΟ τό πανηγύρι, πού ἀποδεικνύει πώς ἡ καρδιά τῆς Μητροπόλεως τούτη τή μέρα κτυπᾶ στήν Ἀξιούπολη, ὅλοι οἱ ἐνορίτες καί ὅλοι οἱ συνεορταστές ἔψαλαν καί συνέψαλαν ἐπανειλημμένα τό τροπάριο-ἀπολυτίκιο τῆς τοπικῆς ἑορτῆς.

Εἶναι εἰδικά μετασκευασμένο ἐξ ἀρχῆς ἀπό τό Σεβασμιώτατο, γιά νά μᾶς θυμίζει τήν ἀναφορά τῆς ὁλοτελοῦς εὐγνωμοσύνης καί εὐλαβικῆς μελέτης πρός τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου:

τῆς Παναγίας “Ἄξιόν Ἐστιν”. Ἦχος Δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

«Ὡς κρήνη ἀείρροος τῶν ἐκ Θεοῦ δωρεῶν* εἰκών σου ἡ πάντιμος καί ἀξιώνυμος νῦν* τῇ ποίμνῃ σου δέδοται·* χαῖρε, διό βοῶμεν, ἀξιόθεε Κόρη,* χαῖρε δι᾿ ἧς ἡνώθη ὁ Θεός τοῖς ἀνθρώποις,* χαῖρε τῆς Ἀξιουπόλεως φρουρός τε καί καύχημα».

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

axioupoli 15

Εμφανίσεις: 301723
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: