Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 02/05 20:29

apiximata 1

Η 3η εκπομπή της θεματικής ενότητας με τίτλο: «Τα απηχήματα στην Ψαλτική τέχνη» φιλοξενεί τον Πρωτοψάλτη του Ιερού Προσκυνήματος Αναστάσεως Χριστού Σπάτων και Ομότιμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιο Θ. Βουρλή.

Όταν μέσα από την έρευνα και τη μελέτη αναζητούμε λύσεις για πρακτικά θέμα όπως είναι τα Απηχήματα των ήχων, οι απαντήσεις συνήθως δημιουργούν νέες ερωτήσεις με αποτέλεσμα το ταξίδι για νέες δυσεπίλυτες απορίες μόλις ξεκινά.

Στο προοίμιο του βιβλίου, "Το Οκτάηχον σύστημα της Βυζαντινής Μουσικής" του Κ. Ψάχου διαβάζουμε τα εξής: "Εκ χειρογράφων, ιδιοχείρων των τριών εξηγητών, ων μέγα αριθμό διέσωσα εν τη εμή βιβλιοθήκη, εσχημάτισα πλήρη την πεποίθησιν, ότι πολλά των μυστηρίων τούτων δεν διέφευγον τους διδασκάλους τούτους και ιδίως τον Γρηγόριον. Άλλ' είτε δεν είχον τον απαιτούμενον θεωρητικών καταρτισμόν, είτε, ίσως, διότι δεν ήθελον να γνωρίσωσι ταύτα εις τους άλλους, εκ μουσικής κινούμενοι φιλαργυρίας (;) δεν καθώρισαν ταύτα γραπτώς, άτινα, κατά τον αυτόν Κοϊντιλιανόν Αριστείδην, «εν ταις προς αλλήλους ομιλίαις διεσώζοντο".

Στη συζήτηση που είχαμε με τον Πρωτοψάλτη, Αθανάσιο Θ. Βουρλή αναπτύχθηκαν θέματα όπως:

· Τι είναι το απήχημα, προς προήλθε η λέξη, ποιος είναι ο σκοπός του, ποια ήταν η μακρόχρονη ιστορική του πορεία και ποια η εξέλιξη του μέχρι την εποχή μας.

Και μας υπογράμμισε ότι:

· Το απήχημα θεωρείτε ως τόπος αρχής της βάσης μιας κλίμακας και μας φανερώνει την κίνηση, την προέλευση, την καταγωγή, την απόσταση και συγχρόνως την εξάρτηση από μια μουσική αρχή. (κλίμακα/τονικότητα)

· Ο Ιεροψάλτης πρέπει να είναι σε θέση να αλλάζει τον ήχο αξιοποιώντας την χύμα εκφορά του στίχου και να καταλήγει στην βάση του ήχου ή σε κάποιον δεσπόζοντα φθόγγο βάση της θεωρίας του.

· Ο Πρωτοψάλτης είναι ο σκηνοθέτης της όλης διαδρομής μιας ακολουθίας.

· Η παράδοση της ψαλτικής μας είναι χορική και όχι μονωδιακή ψαλμωδία.

· Η ποικιλία των ρυθμών, των μελών και των μουσικών διαλόγων στην λατρεία, έχει παιδαγωγικούς και ψυχολογικούς σκοπούς. Στηρίζουν την αδυναμία του ανθρώπου να κρατήσει το μυαλό του στη βαθμίδα που χρειάζεται να λατρεύσει τον Θεό.

Εμφανίσεις: 301202
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: