Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 06/11 12:52

06112019

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καί οἱ Ἐκδόσεις «Νάμα» προκηρύσσουν διαγωνισμό Βραβείων Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ παιδικοῦ βιβλίου, γιὰ ἐνήλικες καί μαθητές ἄνω τῶν 15 ἐτῶν.

Τὰ κείμενα πού θὰ σταλοῦν θὰ πρέπει νὰ εἶναι γραμμένα στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, βασισμένα στὶς ἀρχὲς τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας.

Οἱ κατηγορίες τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι οἱ κάτωθι:

- Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Παιδικοῦ Βιβλίου ποὺ κυκλοφόρησε τὰ ἔτη 2017, 2018 καί 2019

- Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Ἐφηβικοῦ Βιβλίου ποὺ κυκλοφόρησε τὰ ἔτη 2017, 2018 καί 2019

- Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Παιδικοῦ βιβλίου (ἀνέκδοτη μορφή)

- Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Ἐφηβικοῦ Βιβλίου (ἀνέκδοτη μορφή)

Ὅροι Διαγωνισμοῦ

Τὸ θέμα εἶναι ἐλεύθερο. Τὰ ἀνέκδοτα ἔργα δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν τὶς ἑκατό (100) σελίδες, νά εἶναι γραμμένα σὲ γραμματοσειρὰ Times New Roman, 14 στιγμῶν. Θὰ ἀποσταλοῦν σέ ἕξι (6) ἀντίτυπα (ἀνέκδοτα ἢ βιβλία) στὴ διεύθυνση τῶν ἐκδόσεων «Νάμα» Ἰπποκράτους 44, 106 80, Ἀθήνα, τηλ. 2103637762.

Σχετικὰ μὲ τὰ ἀνέκδοτα ἔργα οἱ διαγωνιζόμενοι θὰ πρέπει νὰ τὰ ἀποστείλουν δακτυλογραφημένα μὲ ψευδώνυμο, γραμμένο στό ἐπάνω δεξιό μέρος.

Θὰ ἐσωκλείσουν στὸ μεγάλο φάκελλο τῆς ἀποστολῆς, ἕνα μικρότερο κλειστὸ φάκελο, ὅπου θὰ γράφουν στήν ἔξω πλευρά τὸ ψευδώνυμό τους, τὸν τίτλο καὶ τὸ εἶδος τοῦ ἔργου, ἐνῶ μέσα σ’ αὐτὸν πρέπει νὰ ὑπάρχουν τὰ ἑξῆς προσωπικὰ στοιχεῖα:

Ὀνοματεπώνυμο,
διεύθυνση κατοικίας,
ταχυδρομικὸς κώδικας,
τηλέφωνο (σταθερὸ καί κινητό),
email,
ὁ τίτλος τοῦ ἔργου καὶ τὸ ψευδώνυμο.

Τὰ ἔργα πρέπει νὰ ἀποσταλοῦν ταχυδρομικά, μὲ ἁπλὴ ἐπιστολὴ καὶ ὄχι συστημένη.

Ὁποιοδήποτε σημάδι, φωτογραφία, σχέδιο ἢ στίγμα πάνω στὸ διαγωνιζόμενο κείμενο, θὰ τὸ καθιστᾶ ἄκυρο καί θά ἀποκλείεται ἀπὸ τὴ διαδικασία τοῦ διαγωνισμοῦ.

Στὴ θέση τοῦ ἀποστολέα νὰ σημειωθεῖ μόνο τὸ ψευδώνυμο.

Τελευταία ἡμερομηνία ἀποστολῆς τῶν ἔργων, ὁρίζεται ἡ 10ῃ Ἰανουαρίου 2020, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν σχετική σφραγίδα τῶν ΕΛ.ΤΑ.Ἡ ἵδια διαδικασία ίσχύει καί ἐφαρμόζεται καί γιά τυχόν Ἐκδοτικούς Οἴκους πού ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν.

Οἱ διακριθέντες θὰ εἰδοποιηθοῦν ἔγκαιρα γιὰ τὴν τελετὴ βράβευσης, ἡ ὁποία θά λάβει χώρα σέ εἰδική ἐκδήλωση στό Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, Χρυσοστόμου Σμύρνης & Ρήγα Φεραίου, 151 24 ΠΕΥΚΗ, τηλ. 210-6122103, τήν Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020.

Ἐπειδὴ στὰ μὴ βραβευθέντα ἔργα δὲν ἀποκαλύπτονται τὰ στοιχεῖα τῶν διαγωνιζομένων, δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πληροφοριῶν γιὰ τὴν ἐπίδοσή τους καὶ δὲν δίδονται πληροφορίες ἀναφορικὰ μὲ τὴν βαθμολογία τους.

Τὰ ἀποστελούμενα ἔργα δὲν ἐπιστρέφονται, ἐνῷ τὰ μὴ διακριθησόμενα θὰ καταστραφοῦν μαζὶ μὲ τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα τῶν διαγωνιζομένων.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες στή γραμματεία τοῦ διαγωνισμοῦ: 210-3637762, κα Ἀμαλία Ζώη & 6987279616.

Εμφανίσεις: 301337
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: