Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 02/05 07:47

anastasi keimeno

Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Πολιτάκης
Ιεροκήρυκας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης


Κυριακή του Πάσχα

Η κοινή ανάσταση των νεκρών αποτελεί δόγμα της πίστης μας, το λέμε και στο Σύμβολο της Πίστεως «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

Κανένας δεν πρέπει να αμφιβάλλει, διότι «οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται. Όλοι θα ζήσουν, όλοι θα αναστηθούν όταν θα ακούσουν τη φωνή του Χριστού, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη.

«Εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν.» διακηρύσσει ο Απόστολος Παύλος.

Ο Χριστός αναστήθηκε και αυτό το γεγονός τέμνει την ιστορία σε πρό Χριστού και μετά Χριστόν, γίνεται λοιπόν ο Κύριος το κέντρο του χρόνου, του κόσμου και της ιστορίας και προσθέτει: «σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι».

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας ελευθερώσει από το θάνατο. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση στην υπόστασή Του και έγινε άνθρωπος για να θεραπεύσει όλες τις πληγές και τα βάσανα του ανθρώπου και κατ’ εξοχήν το θάνατο, γι’ αυτό και η νίκη του Ιησού πάνω στο θάνατο αποτελεί τη συντριβή του Άδη.

Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί τη μεγάλη νίκη πάνω στο δικό μας θάνατο, διότι ο Κύριος δεν πέθανε «αντί για μας» αλλά «για χάρη μας» και από την Ανάστασή Του αναβλύζει πλέον μία καινούργια «βαπτισματική ζωή» για τη νέα ανθρωπότητα της Εκκλησίας, «ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν. συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» και μία τέτοια συμμετοχή στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού γίνεται εμπειρία νέας ζωής μέσα από τη Θεία Ευχαριστία.

Το βράδυ της Αναστάσεως ο λειτουργός ιερεύς διαβάζει την όντως ωραία Ευχή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία κλείνει ως εξής: «Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος. Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Η Ανάστασή Του, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, αποτελεί την απαρχή της νέας εποχής των Εσχάτων και μέχρι αυτή η ημέρα να έρθει θα ζούμε μέσα από μία κατάσταση προσμονής και προσδοκίας.

Αδελφοί ...

Η Βασιλεία του Θεού άρχισε ήδη για τον κόσμο, ως δυνατότητα αιώνιας ζωής. Το Πλήρωμα αυτής της Βασιλείας «οὔπω ἥκει», για να θριαμβεύσει πάνω στο θάνατο η Ζωή.

Ως τότε ... πορευόμαστε προς τα Έσχατα και προγευόμαστε τη χαρά της Βασιλείας μέσα στην Ευχαριστιακή κοινότητα της Εκκλησίας έχοντας την Ανάσταση του Κυρίου ... ως άγκυρα ελπίδος.

Εμφανίσεις: 296056
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: