Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 08/04 11:28

Creation 7

Γιατί οἱ ἐκκλησίες νά μένουν ἀνοικτές

ὅταν οἱ καρδιές μας ἑρμητικά κλειστές;

ὅταν σέ μιά ἐνορία πολυπληθυσμική

μονάχα τά γερόντια φαντάζουν μέ σπουδή;

 

Τά θεῖα μεγαλεῖα εὔκολα τ’ ἀποκτᾶς;

Σοῦ γίνονται συνήθεια καί δέν τά λαχταρᾶς.

Μοιάζεις μ’ ὅλους τούς ἄλλους, στόν τύπο χριστιανός,

πού ζεῖς μέ τή θρησκεία, μά μέσα σου σκληρός.

 

Καί ζεῖς μέ μιά ἰδέα, πώς ἔχεις πλησμονή

πώς ὅλοι οἱ παραπέρα εἶναι μηδαμινοί

ὅμως τί κρίμα, Θεέ μου, αὐτή ἡ ὑπεροχή

γκρέμισε ἀρχαγγέλους, στόν Ἅδη μέ ὁρμή.

 

Πυλῶνες στή ζωή μας Μυστήρια ἑπτά

πού ἁπλώνουν τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν ἁπαλή καρδιά

Μά ζούσαμε ἀλήθεια τή Χάρη τους αὐτή

ἤ ἤτανε ρουτίνα ή κάθε τελετή;

 

Στολίδια καί στρωσίδια γεμίσανε οἱ ναοί

μέ φῶτα φωτογράφων, μέ σύγχυση πολύ.

Νομίζεις πώς μετεῖχες σέ κάποιο φεστιβάλ.

Πώ πώ τί φρίκη ζοῦμε, λατρεία στόν Βαάλ;

 

Μά ὅποιος κοινωνάει νιώθει θεοειδής; 

Φέρει μές στό σκοτάδι τό φῶς τῆς ἀστραπῆς;

Εἶναι ἡ καρδία ὅλη ἔμπλεη ἡδονῆς

οὐράνιας καί θείας, μιᾶς ἄλλης πλησμονῆς;

 

Ποιός ἀπό μᾶς πηγαίνει μέ κόμπο στό ναό

καί ὅταν λειτουργεῖται λάμπει σάν τό μωρό;

Καί τρέχει στούς δικούς του μέ ἀνοικτή καρδιά, 

χαρμόσυνα νά φέρει Χριστό στά σπιτικά;

 

Αὐτός σάν τόν χτυπᾶνε χαίρεται βαθιά, 

ὅμως γιά τον ἐχθρό του πονάει ταπεινά, 

τόν βλέπει ἀσθενοῦντα μέ τραύματα πολλά.

Προσεύχεται με κλάμα με γόνατα κλειστά.

 

Μοῦ εἴπανε μιά μέρα γιά αὐτό τό μακελειό 

π’ ἁπλώνεται στή γῆ μας μ’ ἀόρατο ἱστό,

τί θέλει νά μᾶς δείξει ἡ νέα συμφορά;

Διδάγματα σοφά!

 

Ἡ πεῖρα τῶν ἁγίων, ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ

Ἡ Βίβλος τοῦ Θεοῦ μας ξύπνημα μές στό νοῦ.

Βαθιές οἱ ἀδικίες εἰς τόν πλανήτη γῆ 

Τραντάζουν τήν ἀγάπη στόν κόσμο ταραχή.

 

Τό αἷμα τῶν ἀθώων φωνάζει στόν Χριστό,

Στήν πέμπτη τή σφραγῖδα γιά ἰδέστε μέ καημό,

στήν Ἀποκάλυψη ὅλοι ἔχουμε θησαυρό.

 

Ὅποιος δεῖ τό χωρίο ἀφύπνιση θά βρεῖ

εἶναι μεγάλο τραῦμα σέ ολάκερη τή γῆ

Νά πνίγεις τούς δικαίους παγκόσμια συντριβή.

 

Ἀγαπητοί μου φίλοι, διαβάστε τούς ψαλμούς

ὅποιος ἀνοίγει λάκκο σέ δικαίους καί ἁγνούς

καταποντίζει ἔθνη θά φέρει χαλασμούς.

 

Στήν πρώτη ἐκκλησία πλούσιοι καί πτωχοί

εἶχαν κοινό ταμεῖο, μιά ἀγκαλιά σφιχτή

καί μιά αὐτονομία πού ἦταν θαυμαστή.

 

Ἔτσι λοιπόν δικαίως Πορφύριος καλεῖ

«Γυρίστε ὅλοι πίσω, τό χάος πρίν συμβεῖ»

Σέ ἐκείνη τήν παρέα, στήν πρώτη Ἐκκλησιά

καί ἅπαντα κοινά.

 

Οἱ πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἦσαν θαυμαστές

ὅλα τά διοικοῦσαν οἱ ἅγιες ψυχές

ὅσοι εἶχαν ζήσει μία Πεντηκοστή

κρατοῦσαν τά ἡνία καί φώτιζαν τή γῆ

μιά πρότυπη κοινότητα μέ ἀγάπη καί στοργή!

Αρχιμ. Ἀρσένιος Κωτσόπουλος 

Εμφανίσεις: 301826
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: