Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 06/07 00:28

aspasmos panagias

Του Αρχιμ. Αρσενίου Κωτσόπουλου στην Romfea.gr


Α Εσδ. 4,15 αἱ γυναῖκες ἐγέννησαν τὸν βασιλέα καὶ πάντα τὸν λαόν, ὃς κυριεύει τῆς θαλάσσης καὶ τῆς γῆς·
Α Εσδ. 4,34 ἄνδρες, οὐχὶ ἰσχυραὶ αἱ γυναῖκες; μεγάλη ἡ γῆ καὶ ὑψηλὸς ὁ οὐρανὸς καὶ ταχὺς τῷ δρόμῳ ὁ ἥλιος, ὅτι στρέφεται ἐν τῷ κύκλῳ τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάλιν ἀποτρέχει εἰς τὸν ἑαυτοῦ τόπον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ.
Α Εσδ. 4,35 οὐχὶ μέγας ὃς ταῦτα ποιεῖ; καὶ ἡ ἀλήθεια μεγάλη καὶ ἰσχυροτέρα παρὰ πάντα.

Ο λαός λέει ότι πίσω από κάθε πετυχημένο άνδρα, κρύβεται μία ξεχωριστή γυναίκα.

Μία συνοδοιπόρος που όταν το απαιτεί η περίσταση διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, αλλάζει ακόμη και τον ρου της ιστορίας.

Οι βυζαντινοί χρονικογράφοι αναφέρουν ότι η υμνογράφος Κασσιανή ως νέα και όμορφη έλαβε μέρος στην τελετή επιλογής νύφης του Αυτοκράτορα Θεόφιλου, που θαμπωμένος από την ομορφιά της είπε: «Ὡς ἂρα διά γυναικός ἐρρύη τὰ φαῦλα» «Από μία γυναίκα ήρθαν στον κόσμο τα κακά [πράγματα]».

Δηλαδή ότι οι αμαρτίες και οι συμφορές προήλθαν από μία γυναίκα την Εύα.

Για να εισπράξει από την Οσία Κασσιανή την απάντηση: «Ἀλλά καὶ διά γυναικός πηγάζει τά κρείττω» «Και από μία γυναίκα [ήρθαν στον κόσμο] τα καλά [πράγματα]», προφανώς εννοώντας την ελπίδα της Σωτηρίας του ανθρώπινου γένους μέσα από τον Χριστό που εσαρκώθη δια της Κυρίας Θεοτόκου.

Ο Θεόφιλος επέλεξε τελικά ως σύζυγο τη Θεοδώρα, την Αυτοκράτειρα που αναστήλωσε τις εικόνες και έληξε τη μακρά περίοδο της Εικονομαχίας.

Στην ιστορία υπάρχουν πάντα οι περιπτώσεις που μια διαλεγμένη γυναίκα μπορεί να αλλάξει την ιστορία.

Ο Μέγας Αλέξανδρος διακρινόταν για την αφοσίωση στη μητέρα του Ολυμπιάδα, από την οποία είχε μάθει τα πρώτα του βήματα της ζωής.

Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι του μετέδωσε τη γενναιότητα, το θάρρος και την πολεμικότητα, όπως παραδεχόταν και ο Φίλιππος, που της εμπιστευόταν τη διακυβέρνηση του κράτους όταν εκείνος απουσίαζε σε εκστρατείες.

Σαν αποκλειστικό σκοπό είχε την εξασφάλιση του θρόνου της Μακεδονίας για τον Αλέξανδρο.

Η εξόντωσή της από τον Κάσσανδρο αποδεικνύει το φόβο που προκαλούσε η δύναμή της.

Όμως εκ του αποτελέσματος και με βάση όσα κατάφερε ο Μέγας Αλέξανδρος η Ολυμπιάδα είχε πραγματικά νικήσει.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ιδρυτής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είχε πίσω του την Αγία Ελένη, η οποία τον καθοδήγησε στα πρωτόγνωρα βήματα της διαχείρισης μιας Χριστιανικής Αυτοκρατορίας.

Εκείνη ήταν η πρωταρχική αιτία να βγούν οι Χριστιανοί από τις κατακόμβες και μέσα στα πλαίσια της ανεξιθρησκίας, να λατρεύουν ελεύθερα τον Θεό.

Έκτισε ναούς σε πόλεις και χωριά και ο ιστορικός Ευσέβιος θα γράψει γι’ αυτή: «Ελένη Αυγούστα Θεώ τω Σωτήρι αυτής, Θεοφιλούς βασιλέως θεοφιλής μήτηρ, ευσεβούς τεκμήρια διαθέσεως ίδρυσε».

Για αυτή την αφοσίωση και προσφορά ο Θεός την τίμησε με την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα.

Η Αυτοκράτειρα Θεοδώρα, η σύζυγος του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιουστινιανού και ίσως η διασημότερη Αυτοκράτειρα των 1123 χρόνων του Βυζαντίου, που η προτροπή της προς τον Ιουστινιανό να μην εγκαταλειφθεί η πόλη στους στασιαστές το 532, έσωσε όχι μόνο τη Βασιλεία του αλλά και όλη την πορεία της Αυτοκρατορίας.

Oι Αγίες μητέρες των Τριών Ιεραρχών ήταν επίσης τρανά παραδείγματα γυναικών που γαλούχησαν με μοναδικό τρόπο τα παιδιά τους, τα οποία με τη σειρά τους επηρέασαν όλο τον μετέπειτα κόσμο.

Η Εμμέλεια, η μητέρα του Μ. Βασιλείου. Η Νόννα, η μητέρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Ανθούσα, η μητέρα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Η συμβολή τους συνοψίζεται στα λόγια του Μ.Βασιλείου: «Ἐκ παιδὸς ἔλαβον ἔννοιαν περὶ Θεοῦ παρὰ τῆς μακαρίας μητρός μου».

Αυτές είναι ίσως οι πιο τρανταχτές περιπτώσεις γυναικών που κατάφεραν να αλλάξουν την πορεία της ιστορίας.

Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις εκείνων των γυναικών που κατεδίωξαν με μένος τους ανθρώπους του Θεού, όπως η Ιεζάβελ τον Προφήτη Ηλία, η Ηρωδιάδα τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, η Αυτοκράτειρα Ευδοξία τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Όμως αυτές οι εξαιρέσεις δεν στάθηκαν εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού.

Η ιστορία εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, αλλάζουν τα πρόσωπα, οι καταστάσεις, οι συνθήκες. Πλησιάζουν οι εθνικές εκλογές.

Ο λαός ετοιμάζεται για μία ακόμη φορά να επιλέξει εκείνους που θα οδηγήσουν τη μελλοντική του ιστορία.

Ποιοί θα ηγηθούν του Έθνους μέσα σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες.

Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι η Κυρία Θεοτόκος προστατεύει την Ελλάδα, αλλά και οι Έλληνες πρέπει να αφήσουν τον ωχαδερφισμό και συμβούλευε όλους να έχουν σεβασμό και αγάπη προς την Πατρίδα, να ενεργούν για το κοινό καλό ευσυνείδητα και να μην παρασύρονται από το γενικό πνεύμα της αδιαφορίας, της ισοπεδώσεως των πάντων, του βολέματος και της καταχρήσεως.

Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός ήταν ο ίδιος ο οποίος «ξεβολεύθηκε» πρώτος, κατέβηκε στη γη ως ένας άνθρωπος και μαρτύρησε από τους ανθρώπους για την αλήθεια.

Όμως για να έλθει η ελπίδα στο ανθρώπινο γένος, έπρεπε να γεννηθεί η μεγαλύτερη των γυναικών η Κυρία Θεοτόκος, η οποία και εκείνη από πολύ νεαρή ηλικία ξεβολεύτηκε οικειοθελώς.

Ο Θεός τόσο μας τίμησε που ακόμη και η Σωτηρία μας πρέπει να έλθει μέσα και από Εκείνη. Εκείνη πρέπει να είναι το παράδειγμα για όλες τις γυναίκες, ακόμη και σε αυτές που επιθυμούν να πολιτευθούν, ακόμη και σε εκείνες που είναι σύζυγοι ηγετών, κυβερνητών κλπ που μπορούν και επηρεάζουν τον ρου της ιστορίας, όπως τα παραδείγματα που προαναφέραμε.

Έτσι μόνο μιμούμενοι το παράδειγμα της Κυρίας Θεοτόκου, μπορούμε να ελπίζουμε ότι η εποχή του «Εκ γυναικός τα χείρω» έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και ζούμε στην εποχή του «Kαι εκ γυναικός τα κρείττω».

Εμφανίσεις: 303648
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected].gr
FOLLOW ROMFEA: