Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Κυριακή, 03 Μαρτίου 2019

deutera parousia1

Του Αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη


Ὁ Χριστός στήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀναγινώσκεται τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω, ἦταν ξεκάθαρος.

Μίλησε γιά Παράδεισο καί Κόλαση, «πορεύεσθε ἀπ'ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τό πῦρ τό αἰώνιον»(Μτ.25:41) «καί ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δίκαιοι είς Ζωήν αἰώνιον» (Μτ. 25:46). Καί ὁ Χριστός εἶπε τήν ἀλήθεια.

Ὁ «ἀναισθησιολόγος» (=ὁ διάβολος κατά τόν Ὅσιο Παϊσιο) κατάφερε, ὥστε ἡ λέξη «Κόλαση» νά ἐξοβελισθεῖ ἀπό τό λεξολόγιό μας, ἀπό τίς συζητήσεις μας καί ἀπό τά κηρύγματά μας.

Καί ἄν ἔστω κάποιος τολμήσει καί μιλήσει γι'αὐτή, θά τήν παρουσιάσει μέ τρόπο ἀνενόχλητο, π.χ. ὡς ἀπουσία Θεοῦ, κάτι πού ἀγγίζει μόνο τούς Ὁσίους καί τούς Ἀγγέλους γιατί μόνο αὐτοί ἔχουν πείρα καί γνώση Θεοῦ, ἐνῶ τούς ἄλλους τούς ἀποκοιμίζει! (Ὡραία ἱεραποστολή...!).

Ὅμως, ὁ φιλάνθρωπος Κύριος περιέγραψε τήν Κόλαση μέ τά μελανώτερα χρώματα: «σκότος ἐξώτερο», «αἰώνιο πῦρ», «κλαυθμός», «βρυγμός τῶν ὀδόντων». Καί εἶπε τήν ὠμή καί τρομερή πραγματικότητα. Ὄχι φυσικά γιά νά μᾶς τρομοκρατήσει, ἀλλά γιά νά μᾶς ἀφυπνίσει, ἄν τά «καταφέρει!».

Ἄν δέν ἤθελε τή σωτηρία μας (σχολιάζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος) δέν θά μᾶς ἀφύπνιζε, ἀλλά θά μᾶς ἀποκοίμιζε! Καί γιά νά μᾶς δώσει ἐλπίδα, μίλησε καί πάλιν καί πολλάκις καί γιά τήν αἰώνια Βασιλεία Του, «ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλά Ζωή ἀτελεύτητος». Καί ὅσο ζοῦμε, καί προσπαθοῦμε, ἐλπίζουμε στήν σωτηρία μας, τούς κολασμένους νά λυπούμαστε.

Στό «Εὐαγγέλιο» τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω βλέπουμε πώς στό ἄσβεστο πῦρ τῆς Κολάσεως, πᾶνε καί ὅσοι δέν δίνουν ἕνα κομμάτι ψωμί στόν πεινασμένο, ἕνα ποτῆρι νερό στόν διψασμένο, ὅσοι δέν ντύνουν τόν γυμνό, ὅσοι δηλαδή δέν κάνουν τό καλό (Πόσο μᾶλλον, ὅταν κάνουν τό κακό...!). . «Ὁ εἰδώς οὖν καλόν ποιεῖν καί μή ποιοῦντι, ἁμαρτιᾳ αὐτῷ ἐστίν» (Ἰακ. 4:17)

Αὐτό φαίνεται καί στήν παραβολή τῶν ταλάντων (Μτ. 25:14-30). Ὁ ὀκνηρός δοῦλος, ἕνα τάλαντο παρέλαβε, ἕνα παρέδωσε. Δέν ἀχρήστεψε τό τάλαντο!

Ὅμως ὁ Κύριος εἶπε γι'αὐτόν: «Καί τόν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τό σκότος τό ἐξώτερον, ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός καί ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων» (Μτ. 25:30), γιατί ἀκριβῶς δέν κοπίασε νά κάνει ἕνα καλό!

Σκεφθεῖτε τί «ἀμοιβή» θά εἶχε, ἄν εἶχε δύο τάλαντα καί τά παρέδιδε, ὅπως τά παρέλαβε, καί τί «ἀμοιβή» θά εἶχε, ἄν εἶχε πέντε τάλαντα, καί τά παρέδιδε, ὅπως τά παρέλαβε.

Καί στήν Ἐκκλησία μας τά κορυφαῖα τάλαντα εἶναι τά χαρίσματα τῆς Ἱερωσύνης, καί τῆς Ἀρχιερωσύνης, προπαντός τῆς Ἀρχιερωσύνης!

Ἕνας Ἁγιορείτης Γέροντας (ἀπό σεβασμό ἀποκρύβουμε τό ὄνομά του, καί ἄλλες λεπτομέρειες), πεθαίνοντας, βρέθηκε στήν Κόλαση...!

Αἰτία; Χρησιμοποιοῦσε τήν ράβδο μόνο γιά νά δέρνει. Ὁ δίκαιος Κριτής δέν ἔλαβε ὑπόψη του οὔτε τίς ὁλονύκτιες ἀγρυπνίες του, οὔτε τίς ἐπώδυνες νηστεῖες του, οὔτε τήν ἀπομόνωσή του στίς κορυφές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κ.λ.π, κ.λ.π.!

Ὅλα αὐτά «θάφθηκαν» ἀπό τήν σκληροκαρδία, περιφρόνηση καί τά σχετικά πού ἐπιδείκνυε στούς «κατώτερούς» του. (Φοβερό...!). «Ἡ γάρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μή ποιήσαντι ἔλεος» (Ἰακ. 2:13).

Ἄν ἔδειχνε ἀγάπη στούς «συνδούλους του» (Μτ. 24: 49), ὑποτακτικούς του, ὁ Κύριος θά τόν ἐλεοῦσε.

Τό ἐπιβεβαιώνει τό ὅραμα πού εἶδε ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος Τσαλικης, σχετικά μέ τόν ἀοίδιμο Ἀρχιεπίσκοπο καί Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Μακάριο Γ΄.

Περιληπτικά: Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος σέ κάθε Λειτουργία μνημόνευε τόν Μακάριο. Ἐμφανίσθηκε, λοιπόν, ὁ Μακάριος στόν Ὅσιο», καί τόν εὐχαρίστησε.

Καί ὁ Ὅσιος εἶδε τόν Μακάριο σεσωσμένο. Καί ὁ Ὅσιος ἐξήγησε: «Ὁ Μακάριος σώθηκε, ἐπειδή, πρῶτο, ἦταν ἀνεξίκακος, συγχωρώντας τούς ἐχθρούς του! Δεύτερο, ἦταν ἐλεήμων! Τρίτο, ὡς Πρόεδρος τῆς Κύπρου, ἦταν πρόθυμος νά θυσιασθεῖ γιά τήν πατρίδα του! Ἡ εὐσπλαγχνία «νικάει» τήν Κρίση, «καταυχᾶται ἔλεος κρίσεως» (Ἰακ. 2: 13).

Ἀλήθεια, ὡς Ποιμένες, ὑπεύθυνοι γιά τή σωτηρία τοῦ λαοῦ, ἔχουμε συναίσθηση ὑπάρξεως τῆς Κολάσεως;

Ἄν ναί, τί κάνουμε, γιά νά τήν ἀποφεύγουμε; «Θεός νά μᾶς φυλάει ἀπό τήν αὐτοδικαίωση», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης.

Εμφανίσεις: 301023
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: