Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 03/03 16:21

kalamarias ioustinos

Νά ἀφιερώσουμε ὅλον τόν κόπο καί τόν ἀγῶνα τῆς Ἁγίας Τεσσαρα-κοστῆς στούς κεκοιμημένους ἀδελφούς, στούς ζῶντας τραυματίας, καί στούς πονεμένους συγγενεῖς τους.

Τίς ἡμέρες αὐτές, ὁλόκληρη ἡ πατρίδα μας εἶναι συγκλονισμένη ἀπό τό τραγικό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν.

Διά τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως, ὁ καθείς ἀπό ἐμᾶς ἔγινε κοινωνός τοῦ φρικτοῦ τρόπου θανάτου, κυρίως νέων ἀνθρώπων, ἀλλά καί τοῦ βαρυτάτου πόνου τῶν συγγενῶν τους, γονέων, ἀδελφῶν καί φίλων.

Μπροστά στό θέαμα αὐτό καί ἡ πιό σκληρή καρδιά λύγισε. Τόσοι ἄνθρωποι νά χαθοῦν πρόωρα! Τόσες ζωές νά σβήσουν ἄδικα!

Γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς, σέ τέτοιες ὀδυνηρές στιγμές, ἡ μόνη καταφυγή μας εἶναι ἡ προσευχή καί ἡ μόνη δύναμή μας ὁ Χριστός μας.

Γι’ αὐτό, σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω νά ἐντείνουμε τίς προσευχές μας, γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν μαρτύρων ἀδελφῶν μας, γιά τήν σύντομη θεραπεία τῶν τραυματιῶν, ὅπως καί γιά τήν παροχή οὐράνιας παρηγορίας καί θείας ἐνισχύσεως τῶν προσφιλῶν συγγενῶν τους.

Σᾶς προτρέπω καί σᾶς παρακαλῶ, ἐπίσης, ὅλον τόν κόπο καί τόν ἀγῶνα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς νά τόν ἀφιερώσουμε στούς κεκοιμημένους ἀδελφούς, στούς ζῶντας τραυματίας, καί στούς πονεμένους συγγενεῖς τους.

Θεωρῶ ὅτι οἱ προσευχές μας εἶναι ὅ,τι πιό οὐσιαστικό μποροῦμε νά τούς προσφέρουμε αὐτές τίς ὥρες.

Στό πλαίσιο αὐτό, ὅλοι οἱ ἱερεῖς μας ἔλαβαν ἐντολή, κατά τήν διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, νά μνημονεύουν στήν ἐκτενῆ δέηση καί στήν ἱερά Προσκομιδή, τούς κεκοιμημένους, τούς τραυματίες καί τούς συγγενεῖς τους, νά θέσουν μεσίστιες τίς σημαῖες τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί, τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, κατόπιν συστάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά τελέσουν μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῶν θυμάτων τῆς τραγῳδίας.

Ἐπίσης, στό κάλεσμα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, θέσαμε ἀμέσως στή διάθεση τῶν Κέντρων Αἱμοδοσίας τῶν Νοσοκομείων τίς μονάδες αἵματος ἀπό τίς Τράπεζες Αἵματος τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίου Νικολάου Ἀρετσοῦς καί Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Καλαμαριᾶς, πρός κάλυψη τῶν ἀναγκῶν σέ αἷμα τῶν τραυματιῶν.

Εὐτυχῶς, ὅμως, ἡ ἀνταπόκριση τῶν ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν πρόλαβε τήν με-γάλη ζήτηση, ἀποδεικνύοντας ὅτι, μέσα στό ζοφερό σκοτάδι, ὑπάρχει ἀκτίνα φωτός καί προσφορά ζωῆς ἀπό τούς συνανθρώπους μας.

τσι, ὅπως συνέβη κατά τή συγκέντρωση ἀγαθῶν γιά τούς σεισμοπαθεῖς ἀδελφούς μας σέ Τουρκία καί Συρία, γιά μία ἀκόμη φορά, ἀναδείχθηκε ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ συμπαράσταση καί ἡ ἐνσυναίσθηση ὅλων.

Ἀδελφοί μου,

παραμένετε προσευχόμενοι, κλαίετε μετά τῶν κλαιόντων, ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε καί ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς θά εἶναι βοηθός καί συμπαραστάτης μας.

Μέ πολλές πατρικές εὐχές

Μητροπολίτης 

† Ο ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

Εμφανίσεις: 159322
H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το Romfea.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.
FOLLOW ROMFEA: