Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Ιερισσού. 08/11 23:03

xeirotonia diakonou 161

Ἡ φιλόχριστος καί ἱστορική Κωμόπολις τοῦ Παλαιοχωρίου Χαλκιδικῆς γιόρτασε πανηγυρικά τούς Προστάτες της Ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ στόν ἱστορικό ὁμώνυμο μεγαλόπρεπο Ἱερό Ναό τους πού στολίζει ὂντως καί περικοσμεῖ τόν τόπο, ὂντας τό κέντρο τῆς ὃλης πνευματικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς τῆς Κωμοπόλεως.

Ἂλλωστε εἶναι γνωστό ὃτι αὐτόν τόν Ναό τόν ἒχει φροντίσει μέ μεράκι καί πολλούς κόπους, μέ τή συνδρομή τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν, ὁ Προϊστάμενός του Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, ὁ καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ ἁγιογραφία του, τά πάμπολλα καί περίτεχνα ἀσημοκάνδηλά του, οἱ περίπυστες εἰκόνες του, οἱ ἐξαιρέτου τέχνης πολυέλαιοί του, τό μοναδικά καί μέ ἁγιορείτικο χρῶμα φροντισμένο Ἱερό του Βῆμα, τά χρυσοκέντητα ἂμφια τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί τῶν Ἱερῶν του Σκευῶν καί κυρίως τό ἒμψυχο ὑλικό του, οἱ Ἱεροψάλτες καί οἱ ἐνορίτες του δηλαδή, τόν καθιστοῦν ὑπόδειγμα χώρου ὃπου δοξολογεῖται καί προσκυνεῖται ὁ Θεός καί πού ὁ Λαός ἀπολαμβάνει κυριολεκτικῶς τά λειτουργικά ὀρθόδοξα δρώμενα καί τόν κατηχητικό λόγο, κατά τή Βυζαντινή Παράδοση καί Ἁγιορείτικη Τάξη!

Σ’ αὐτό τό λαμπρό πανηγύρι τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν ὃλων λαμπρῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Θεόκλητος, πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πλειάδα Κληρικῶν ἀπό τό Ἃγιον Ὂρος καί ἂλλες Ἱερές Μητροπόλεις, μέ κορυφαίους τούς Ἁγίους Ἡγουμένους Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὂρους κ. Βαρθολομαῖο καί Σεραφείμ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καμμένων Βούρλων.

Πολύς ὁ Λαός, καθότι κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχειροτονήθη Διάκονος ἀπό τά χέρια τοῦ Ἁγίου Ἱερισσοῦ ὁ Ἀδελφός τοῦ Μοναστικοῦ Οἲκου ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ, τοῦ ὁποίου προΐσταται ὁ Γέρων Ἰγνάτιος, π. Ἀθανάσιος, κατά κόμον Ἀναστάσιος Σφουγγάρος, πού ἐπί ἑπτά συνεχόμενα ἒτη ἐδοκιμάσθη στό Μοναστήρι, καρείς Μοναχός στήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὂρους ἀπό τόν Ἃγιο Καθηγούμενό της, Παν. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ.

Στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη προσῆλθαν προσκυνητές, ἐπικεφαλῆς τοῦ Λαοῦ, ὁ Βουλευτής Χαλκιδικῆς κ. Ἀπόστολος Πάνας, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Θαλασσινός, Γεώργιος Κοῦκος καί Νικόλαος Αὐγερινός, ἡ Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κατερίνα Ζωγράφου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Κατσιαρμᾶς, οἱ Δημοτικοί Σύμβουλοι κες Νίκη Καραντώνα καί Ἰφιγένεια Χαϊδευτοῦ καί οἱ κ.κ. Γεώργιος Λαμπράκης καί Εὐριπίδης Ἀτζιαμῆς κ.ἂ.

Στήν χειροτονητήριο ὁμιλία του ὁ π. Ἀθανάσιος (τιμᾶ τόν Ὃσιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη), ἀφοῦ ἐξέφρασε πολλαπλῶς τή ζέουσα πίστη του πρός τόν Κύριο πού ἀπό μικρό παιδί τόν ἐπέλεξε νά γίνη “σκεῦος ἐκλογῆς Του” καί τήν ὐπερεκχυλίζουσα τιμή πρός τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως πρός τούς Παμμεγίστους Ταξιάρχας, ἒκαμε λόγο γιά τήν “κλήση” καί “κλίση” πού πλειστάκις γεννῶνται στά ἐσώψυχα τῶν ἀνθρώπων νά διακονήσουν τόν Ἃγιο Σαβαώθ!

Καί, βασιζόμενος στόν Ἱερό Χρυσόστομο, παρετήρησε ὃτι αὐτές τίς ἐσώψυχες καταστάσεις ὁφείλουμε νά μήν τίς ἀφήνουμε χωρίς αὒξηση καί ἐνδυνάμωση, ἀλλά μέ μεγάλη προσοχή καί ἐπιμέλεια νά φροντίζουμε νά τίς καλλιεργοῦμε καί νά τίς αὐξάνουμε δεόντως! Θέση πού ἰδιαιτέρα ἒκαμε ἐντύπωση σέ Ἱερό Κλῆρο καί Λαό!

Ἀνταπαντῶντας ὀ Σεβασμιώτατος, ἀπευθυνόμενος στόν π. Ἀθανάσιο σάν παιδί του - ἂλλωστε εἶναι γνωστό ὃτι τόν ὐπεραγαπᾶ- παρετήρησε ὃτι ἡ χειροτονία του ἒγινε ἀνήμερα στή γιορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων.

Ὑπενθύμισε, λοιπόν, ὃτι: α) Ἡ ὀνομασία ἂγγελος σημαίνει τόν κομιστή κάποιας ἀγγελίας ἢ τόν ἀπεσταλμένο πρός μεταβίβαση ἐντολῆς ἢ κάποιου μηνύματος. Οἱ Ἃγιοι Ἂγγελοι εἶναι, συνέχισε, οἱ ἀποστελλόμενοι ἀπό τόν Θεό γιά νά ἀναγγέλλουν τό ἃγιο θέλημά Του καί νά ὑπηρετοῦν καί νά διακονοῦν τίς σωτηριώδεις γιά τούς ἀνθρώπους βουλές τοῦ Θεοῦ.

Καί β) Ἒργο καί διακονία τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, κατά τούς Ἁγίους Πατέρες καί ἰδίως, σύμφωνα μέ τά ἒργα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου “Περί Οὐρανίου Ἱεραρχίας” καί “Περί Θείων Ὀνομάτων”, εἶναι νά ὑμνοῦν τόν Θεό, ὣστε νά καθίστανται καί αὐτοί ὁλοένα μακαριώτεροι.

Μάλιστα, κατά τόν Μέγα Βασίλειο, «προηγουμένη μέν αὐτῶν ζωή καί κατά φύσιν τῷ κάλλει τοῦ Θεοῦ ἐνατενίζειν καί αὐτόν δοξάζειν διηνεκῶς...» · δηλαδή, κύρια διακονία καί ζωή τους εἶναι τό νά βλέπουν καί νά ἐνατενίζουν τή μακαριότητα τοῦ Θεοῦ, ἒστω καί ἂν, ὃπως παρατηρεῖ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, βλέπουν μέν οἱ Ἂγγελοι τόν Θεό, ἀλλά «οὐκ καθώς ἐστιν ὁ Θεός, ἀλλά καθ’ ὃσον καί αὐτοί χωροῦσιν», δηλαδή, δέν μποροῦν νά ἒχουν ἀκριβῆ γνῶση καί κατάληψη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὃσο τούς ἐπιτρέπει ἡ πεπερασμένη καί δεδημιουργημένη ἀπό τόν Θεό φύση τους!

Καί κατέληξε ὀ Σεβασμιώτατος: «Παιδί μου Ἀθανάσιε, ἒργο σου πρῶτο εἶναι νά δοξολογῆς ἀενάως τόν Θεό καί νά μεταβιβάζης τό θέλημά Του καί τίς ἐντολές Του στούς συνανθρώπους σου ὡς Ἂγγελος ἐκλεκτός καί πραγματικός, ὡς ἀποκαλεῖ ὁ Ἰωάννης τῆς ἀγάπης ὁ Μαθητής τούς Πρεσβυτέρους στήν Ἀποκάλυψη! Ἒτσι κανείς γίνεται διάκονος τῆς Προφητικῆς Ἱερωσύνης, μέ τήν ὁποία εὐαρεστεῖται ὁ Θεός καί ὂχι ἀκόλουθος τῆς Κοσμικῆς Ἱερωσύνης, μέ τήν ὁποία εὐαρεστεῖται ὁ ἐκτός Ἐκκλησίας κόσμος, πού νοθεύει τήν οὐράνιο κλήση καί τό Θεῖο μήνυμα! Καί δεύτερο, ἀδελφέ μου, ἒργο σου εἶναι νά ἐνατενίζης, δηλαδή, νά ἀξιωθῆς νά ἰδῆς τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, ὃσο βέβαια σοῦ ἐπιτρέπει ἠ τρεπτή καί ἀδύναμη φύση σου, ὃσο “χωρεῖς” δηλαδή, γιά νά ἐκπληρώσης τόν προορισμό σου καί νά τιμήσης τά ράσα καί τήν Ἱερωσύνη σου, πού ἒλαβες ἀπό αὐτά τά φθαρτά καί ἀνάξια χέρια!»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

Εμφανίσεις: 301772
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: