Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Γουμενίσσης. 01/09 20:38

orkomosies goumenissis 5

ΣΕ ΑΛΛΟΤΙΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣ συνέβαινε, καί τό σχῆμα λαϊκῆς παρεμβατικότητας στίς ἐξουσίες ἔμοιαζε ἐνεργότερο καί ἐναργέστερο, στήν ἀποφασιστική ἀνάθεση τῆς ἀντιπροσώπευσής του, στήν ὑπεράσπιση τῶν συλλογικῶν του δικαίων, στήν ἐξασφάλιση ἐπάρκειας τῶν στοιχειωδῶν του συλλογικῶν ἀγαθῶν.

Μέ τή διαδρομή τοῦ χρόνου ἐκεῖνο τό ἀλλοτινό σχῆμα ἐν τοῖς πράγμασι ἐναλλάχθηκε εἴτε βίαια εἴτε σταδιακά στίς μετανεωτερικές φόρμες ἐξουσίας, μέ ἕνα ρεαλιστικότερο πρακτικισμό, μέ πολύ προωθημένους νόμους μιᾶς ἀντιπροσώπευσης ἔννομα διαβαθμισμένης καί νόμιμα ἐξουσιαστικῆς.

Σταδιακά, ἀκόμη καί ἡ δημοκρατία ἐν ὀνόματι τοῦ λαοῦ μεταμφιέζεται σέ ἐπάλληλους κύκλους μετα-απολυταρχικοῦ συγκεντρωτισμοῦ, διεθνοῦς ἀναγνώρισης.

Μέ πρόταγμα τό ἐξειδικευμένο μετα-νομικό λεξιλόγιο ὑπεράσπισης κάθε λογῆς “δικαιωμάτων”, εἰδωμένων ἀκόμη καί μέ τήν ἀναγνωρισμένη χρήση παραμορφωτικῶν φακῶν.

Ἔτσι ἐνεργοῦνται καί οἱ μεταποιήσεις τῆς ἐλευθερίας σέ κάθε λογῆς παρα-κοινωνική ἐλευθεριότητα, καί δημιουργεῖται τό εἶδος τοῦ μεταμοντέρνου δῆθεν ἀνθρώπου.

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος σύρεται ὑποχείριος ὀπίσω ἑνός βαθμιδωτοῦ ἐξουσιαστικοῦ συγκεντρωτισμοῦ.

Περισσότερο ἄμεση καί ἀνθρώπινη, ἐλέγξιμη καί διασφαλισμένη (δημοκρατικότερη θά λέγαμε) παραμένει ἡ πρωτογενής λειτουργία τῶν φορέων τῆς λεγόμενης τοπικῆς αὐτοδιοίκησης.

Ἐκ τῶν πραγμάτων ἐδῶ ὑφίσταται ἀμεσότερη ἐπικοινωνία, ἀμεσότερη διεκδίκηση, ἀμεσότερη “ἀπολογία” μεταξύ αἱρετῶν ἀρχόντων καί κοινωνικοῦ σώματος.

Εἶναι τά φυσικά πλαίσια τῆς πρωτογενοῦς αὐτῆς ἐξουσίας, σέ μιάν ἀμεσότητα διαλόγου, καί ἀσκεῖται κατά κάποιον τρόπο πληρέστερα ὁ λαϊκός ἔλεγχος, ἡ λαϊκή ἀπαίτηση, ἡ λαϊκή ἱκανοποίηση γιά τίς χειροπιαστές ἀποδείξεις ἔντιμης καί δημιουργικῆς διαχείρισης τῆς πρωτογενοῦς ἐξουσίας.

Ἀπό πλευρᾶς νομιμότητας, πρός κάθε συνταγματικά σύννομη μορφή ἐξουσίας ἐποφείλουμε στοιχειώδη σεβασμό. Καί αὐτός ὁ σεβασμός δέν μᾶς ἀποκλείει βεβαίως ἀπό τό δικαίωμα στόν ἔλεγχο κάθε ἀπροκάλυπτης παρανομίας, κάθε παραλογισμοῦ ἐξουσιαστικῶν ἐπικλήσεων δίχως νομιμότητα συμμόρφωσης τῆς ἴδιας τῆς ἐξουσίας.

Ἄλλωστε μιά στοιχειωδῶς “προσγειωμένη” συναίσθηση τῶν ὁρίων, ὄχι μόνο τῆς νομιμότητας, ἀλλά καί μιᾶς “φιλοσοφίας” περί τήν ἐξουσία ἀπό τά ἀρχαῖα ἀκόμη χρόνια θά μᾶς ἔλεγε πώς: «Τόν ἄρχοντα τριῶν δεῖ μεμνήσθαι: πρῶτον ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει· δεύτερον ὅτι κατά νόμους ἄρχει· τρίτον ὅτι οὐκ ἀεί ἄρχει» (ὅπως πολύ σοφά ἔλεγε ὁ Ἀγάθωνας, ἀρχαῖος ἀθηναίος Ἕλληνας τραγικός ποιητής, φίλος τοῦ Εὐρυπίδη, τοῦ Πλάτωνος καί μαθητής τοῦ Σωκράτη, 450-400 π.Χ.).

***

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ τῆς Ἐκκλησίας, θεολογικά (βιβλικά) καί πρακτικά (ποιμαντικά) διαμορφωμένη, πάντοτε μέ εὐθύτητα γνώμης καί διάκριση λόγου, χωρίς καμιά δουλοπρέπεια, δέν παύει νά ὁριοθετεῖ τίς εὐθύνες ὅλων καί τήν πρός πάντας διαλογική μας ἀξιοπρέπεια.

Μέ διαρκές κριτήριο τό νόμο τοῦ Θεοῦ, τό νόμο τῆς ἐλευθερίας τοῦ Χριστοῦ, τό νόμο τῆς διαρκοῦς ἀξιολόγησης καί τῆς ἔσχατης ἀπολογίας.

Ἡ ἐκκλησιαστική πρακτική εἶναι ἐκσυγχρονισμένη πρός τά ἐγκόσμια, “ἐνσαρκώνεται” μέσα στά δεδομένα τῶν ἐγκοσμίων συνθηκῶν.

Ἀλλά προσανατολίζει στήν λυτρωτική καί σωτήρια ὑπέρβασή τους ἐν Χριστῷ, στό θεόγραφο-χριστοκεντρικό σκοπό ὅλων, μέ κίνητρο καί ἀναφορά προσδιορισμοῦ τήν τέλεια ἀνιδιοτελή ἀγάπη Του.

Ἡ ἐγκοσμιότητα εἶναι ὁ χρονοχῶρος τῆς φιλάνθρωπης καί τῆς προνοιακῆς Του δράσης γιά μᾶς, μιᾶς δράσης διαρκοῦς πού οὔτε περιορίζεται οὔτε ἐγκιβωτίζεται στήν ἐγκοσμιότητα.

Τό ἀντίθετο μάλιστα· ἀπολυτρώνει τήν ἐγκοσμιότητα ἀπό τήν κοντόφθαλμη ἀλαζονεία μιᾶς ἀπολυτότητας πού περιορίζει ἀσφυκτικά τά θεόγραφα ἀνθρώπινα δικαιώματα, τά δικαιώματα σεβασμοῦ τοῦ “κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ” καί ἀμετάθετης ἐπιδίωξης τοῦ “καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ”, τῆς σχέσης μέ τόν ζῶντα Τριαδικό Θεό τῆς θείας ἀποκαλύψεως.

***

ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ εὐαισθησία σεβασμοῦ τῶν ἐγκόσμιων ρόλων, μέσα στίς ἀπαράγραπτες θεολογικές ὁριοθετήσεις του, προσεγγίσαμε καί ἐμεῖς τήν εὐγενική μας κλήση καί συνάμα τήν προβλεπόμενη σύννομη κλήση μας νά εὐλογήσουμε καί νά ἐκφωνήσουμε τόν συνεκφωνούμενο ὅρκο ἀνάληψης τῶν καθηκόντων ἀπό τίς νέες Δημοτικές Ἀρχές στήν περιοχή μας: τοῦ Δήμου Παιονίας (καί τῶν δημοτικῶν ἑνοτήτων καί κοινοτήτων του) στό Πολύκαστρο καί τοῦ Δήμου Χαλκηδόνος (καί τῶν τοπικῶν δημοτικῶν ἑνοτήτων καί κοινοτήτων του) στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατηγείου τοῦ Α΄ Π.Π. στό Τόψιν-Γέφυρα Θεσσαλονίκης.

Ἐπικαλούμενοι μέ ὅλη μας τήν ψυχή τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στούς νέους αἱρετούς τοπικούς ἄρχοντες τῶν Δήμων καί χαιρετίζοντας μέ περισσή εὐαισθησία κάποιες σημαντικές παραμέτρους τῆς σημερινῆς καί αὐριανῆς τους εὐθύνης καί τῶν στοιχειωδῶν ἀπαιτήσεων τῆς ἱστορίας τοῦ λαοῦ μας.

Προηγήθηκε ἡ ὁρκωμοσία τοῦ νέου Δημάρχου Παιονίας κ. Κωνσταντίνου Σιωνίδη στήν Αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου στό Πολύκαστρο.

Μετά τήν ἐναρκτήρια σύντομη Δέηση μέ μιάν εἰδική Εὐχή πού συντάξαμε ἀπό ἐτῶν γιά τήν περίσταση, ἐπακολούθησε ἡ ὁρκοδοσία καί ἀπευθύναμε μερικές σύντομες σκέψεις ἐγκαρδιότητας καί δεοντολογίας στό σῶμα τῆς νέας Δημοτικῆς Ἀρχῆς Παιονίας.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΤΗΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ἀξιότιμοι, ὅλοι ἐκλεκτοί καί πολύτιμοι, κ. Δήμαρχε καί κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Πρόεδροι καί Σύμβουλοι, ἐντολοδόχοι τῆς πρόσφατης λαϊκῆς προτίμησης, καλή ἀρχή καί πορεία, καλή φώτιση καί ἔμπνευση, καλή συνεργασία καί πολλές ἐπιτυχίες στή φιλότιμη ἐνάσκηση τοῦ ρόλου σας καί προπαντός στή σωστή ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς σας.

Δέν χρειάζεται νά φιλοσοφήσω στή δεοντολογία τῆς ἐντολῆς γιά τήν ὁποία σᾶς ἐξέλεξε ὁ λαός. Γνωρίζετε τά στενά ὅριά σας σάν τοπική αὐτοδιοίκηση, ἀλλά γνωρίζετε καί τίς ἀνοικτές διεξόδους καί προοπτικές μέσα ἀπό τίς Εὐρωπαϊκές προβλέψεις νέων προγραμμάτων.

Τώρα ἐσίγησαν γιά τά καλά οἱ διεκδικήσεις οἱ προεκλογικές. Ἀνοίγονται ἐμπρός μας οἱ ἀγωνίες ὅλου τοῦ ἀκριτικοῦ μας κόσμου, ἐδῶ στή Βόρειο Ἑλλάδα, στή δική μας Μακεδονία, στή συνοριακή Ἑλλαδική μας γραμμή.

Αὐτές οἱ ἐναγώνιες προσδοκίες τοῦ ταλαιπωρημένου λαοῦ μας γυρεύουν νά συναντήσουν τίς δικές σας δημιουργικές ἀγωνίες τοῦ νέου Δημοτικοῦ σχήματος.

Αὐτές οἱ ἀγωνίες πρέπει νά ἐπιδοτοῦν ἤρεμα μέν, ἀλλά διαρκῶς τόν ἀγώνα καί τίς φροντίδες σας.

Εὔχομαι νά ἀνανεώσετε τίς ταλαιπωρημένες ἐλπίδες τοῦ συνοριακοῦ μας κόσμου (μέ τή δημογραφική συρρίκνωση, μέ τήν οἰκονομική συρρίκνωση, μέ τή μετανάστευση τοῦ ἀκμαίου Ἑλληνικοῦ στοιχείου στό ἐξωτερικό, μέ τήν τυφλή ἀθρόα μετανάστευση συνανθρώπων μας ἀπό Ἀφρο-Ασία).

Νά θέσετε περιφερειακά τίς ὑποδομές μιᾶς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ἀκμῆς τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ, ἀνανεωμένου μέ τή χάρη τοῦ Χριστοῦ.

Μακάρι νά ἐπιτύχετε νά σχεδιάσετε καί νά ἐφαρμόσετε τοπικά προγράμματα πού θά δώσουν ἀνάσες πίστης καί ἤθους, ζωντάνιας καί ἀνάκαμψης (οἰκονομικῆς καί δημογραφικῆς) στό συνοριακό μας τόπο.

Μακάρι νά ἀξιοποιήσετε τίς πολιτιστικές πρωτοβουλίες καί τούς τοπικούς ἐνοριακούς καί ἐθνικούς ἑορτασμούς, γιά νά ἀφυπνιστεῖ ἡ ζωντάνια τοῦ συνοριακοῦ μας τόπου, ὥστε νά γίνει διάλογος ἀξιοσύνης καί ἀκμαίας παράδοσης μέ τούς μετανάστες καί τούς περιοίκους. Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία νά σᾶς ἐμπνέουν.

Νά ἐπιδοτοῦν τούς σχεδιασμούς καί τούς κόπους καί τήν ἀποτελεσματικότητα τῆς προσφορᾶς σας. Καλή ἀρχή, καλή πορεία.

Μήν τό ξεχνᾶτε ποτέ: «ἐν χειρὶ Κυρίου ἐξουσία τῆς γῆς· ἐν χειρὶ Κυρίου εὐοδία ἀνδρός» (Σοφ. Σειρ. 10,4-5).

Ὁ Χριστός μας πού εἰκονίζεται “Παντοκράτωρ” ψηλά στίς ἐκκλησιές, ὅπως εἶναι ὁ ἀόρατος ἐπί πάντων καί πανδερκής καί παναλκής Θεός, (προσκαλούμενος ἀπό ὅλους μας) θά εὐλογεῖ καί θά εὐοδώνει τήν προσφορά σας γιά τό κοινό ὄφελος. Ἐμπρός μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ!

***

Ἀκολούθως, ἔλαβε χώρα καί ἡ ὁρκωμοσία τοῦ νεοεκλεγμένου Δημάρχου Χαλκηδόνας κ. Σταύρου Ἀναγνωστόπουλου, πού ἐπέλεξε νά τελεσθεῖ στήν ἱστορική ἕδρα (Γέφυρα Θεσσαλονίκης) τοῦ Δήμου Χαλκηδόνος καί συγκεκριμένα στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Μουσείου Βαλκανικῶν Πολέμων στό ἄλλοτε “ΤΟΨΙΝ”, στή σημερινή Γέφυρα.

Στόν ἱστορικό αὐτό χῶρο εἶχαν ξεκινήσει καί ὁλοκληρώθηκαν οἱ διαπραγματεύσεις ἀνάμεσα στόν ἑλληνικό στρατό καί τήν τουρκική ἡγεσία τῆς Θεσσαλονίκης γιά τήν ἄνευ ὅρων παράδοση τῆς πόλης ὕστερα ἀπό 500 περίπου χρόνια τουρκικῆς κατοχῆς.

Κατά τήν τελετή τῆς ὁρκωμοσίας τοῦ Δημάρχου καί τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, παρέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ. Παρόντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀδελφοῦ ἀπευθύναμε πάλι τίς εὐχές μας καί τίς προσδοκίες τοῦ λαοῦ μας καί πρός τό σῶμα τῆς νέας Δημοτικῆς Ἀρχῆς Χαλκηδόνος.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΤΗΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Μέ τίς εὐχές καί τοῦ συνευλογοῦντος Ἀδελφοῦ, τοῦ ἀγαπητοῦ μας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης & Ἀλμωπίας κ.κ. Ἰωήλ,
ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε καί κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Πρόεδρε καί Σύμβουλοι τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητας Γέφυρας, καί τῶν λοιπῶν Δημοτικῶν Κοινοτήτων, μέ τό καλό νά ξεκινήσετε καί νά προχωρεῖτε τή νέα πορεία ἐνάσκησης τοῦ ρόλου σας. Γνωρίζετε τά ὅρια τῶν σημερινῶν ἐθνικῶν καί εὐρωπαϊκῶν προβλέψεων γιά τό ρόλο σας.

Ἀπό χρόνια ἔχουμε νέα αὐτονόητα: ὄχι τήν ἀναφορά σέ Κρατικές χορηγίες, ἀλλά τήν ἑτοιμότητα καί τήν ἐξυπνάδα ἀξιοποίησης τῆς “Εὐρωπαϊκῆς λογικῆς καί πρακτικῆς”.

Βεβαίως, στούς Δήμους, ὑπάρχουν καί τά καθιερωμένα ἄμεσα ἔσοδα ἀπό τούς δημότες. Οἱ Δῆμοι διαχειρίζονται τά “ἀνταποδοτικά ὀφέλη” χάριν τῶν δημοτῶν. Ἀλλά, γιά νά προχωρήσετε, πρέπει νά ἔχετε τήν αἴσθηση καί τήν ἑτοιμότητα νά ἀξιοποιεῖτε τίς ἐξελίξεις πού “τρέχουν” στίς “λεωφόρους τῶν Εὐρωπαϊκῶν ἐξελίξεων”.

Ὅμως… οἱ σταδιακές πολιτικές μεταλλάξεις σέ ὅλη τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση γίνονται σταδιακά φυγόκεντρες.

Στά περισσότερα Κράτη ἔχουμε τήν ἐπιστροφή σέ πιό γνώριμες ἐθνικές ὁδούς (πολιτικῆς καί πολιτισμοῦ), πού φαίνονται στήν ἐκλογική βάση πιό ἀσφαλεῖς, πιό ξεκούραστες, πιό ταιριαστές γιά τήν περιφέρεια τῶν Κρατῶν-Μελῶν!

Ὁ κόσμος τῶν Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν διευκολύνθηκε στίς ἐλεύθερες ἐσωτερικές μεταναστεύσεις γιά οἰκονομικούς λόγους, ἀλλά δέν παύει νά νιώθει ἀσφαλέστερα στήν ἐθνική του βάση.

Ἀπό τήν ἄλλη, ὁ διεθνής χῶρος ἔχει γίνει μιά “τεράστια ἀνοιχτή ἀγορά εὐκαιριῶν” γιά οἰκονομικούς γίγαντες.

Ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή ἑνοποίηση παγκοσμίως περνοῦμε σέ μιά πιό Διεθνική μαζοποίηση. Μόνο μέσα ἀπό μιά τέτοια λογική, μπορεῖ νά κάνει τά δικά της δειλά καί (μαζί) τολμηρά ἀνοίγματα ἡ δική μας οἰκονομία.

Ναί. Σύμφωνοι. Τό ξάνοιγμά μας πρό δεκαετιῶν στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μᾶς συνήθισε σέ μιά τέτοια οἰκονομική λογική.

Ἐκεῖνο πού ξεχάσαμε εἶναι “οἱ ἀσφαλιστικές κοινωνικές μας δικλεῖδες”, τό πολιτισμικό μας γονιδίωμα, κυρίως ἡ εὐλογημένη πνευματική μας κληρονομιά.

Ὁ τουρισμός μετά τή ναυτιλία (αὐτό τό μεγάλο πρῶτο δίπολο τῆς οἰκονομικῆς μας ἀνάπτυξης) προϋποθέτει τό σεβασμό ὅλων μας τῶν τωρινῶν Ἑλλήνων σ᾽ αὐτό πού κληρονομήσαμε καί σ᾽ αὐτό πού θά ἔπρεπε νά εἴμαστε.

Αὐτή ἡ ἀφορμή ἄς γίνει αἰτία ἐπιστροφῆς στίς ρίζες μας, πού ἀκόμη καί ξένοι τίς ἀποζητοῦν σάν διαφυγή ἐλπίδας.

Νά ξαναμάθουμε νά εἴμαστε Ρωμηοί. Νά ξαναμάθουμε νά λέμε καί νά διδάξουμε στά παιδιά μας τό σταυροκόπημα καί τή ρωμέηκη “καλημέρα”, τό “δόξα σοι ὁ Θεός”, τό “ἔχει ὁ Θεός”, τό “καλό Πάσχα” καί “καλή Παναγιά”, “βοήθα Χριστέ καί Παναγιά”… Νά τά συνηθίσουν τά παιδιά μας μέσα ἀπό τίς πολιτιστικές φόρμες τῶν Δήμων καί τῶν Συλλόγων, μέσα ἀπό ἕνα νηφάλιο καί γόνιμο διάλογο διαδικτύου, μέσα ἀπό Δημοτικά καί Διαδημοτικά προγράμματα, μέσα στούς δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς, μέσα ἀπό τίς τοπικές ἑορτές, μέσα ἀπό τή στήριξη τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενειακῆς λογικῆς.

Νά ξαναθυμηθοῦμε τό ζωογόνο κέντρο τῆς ἀναφορᾶς μας, καί τόν συλλογικό προσωπικό μας ρόλο στόν τακτικό ἐκκλησιασμό, πού μόνον αὐτός ἐμψυχώνει τό σῶμα τῆς πατρίδας μας, τό σῶμα τῆς κοινωνίας μας, τό σῶμα τῆς Δημοτικῆς μας αὐτοδιοίκησης, τό σῶμα τῆς δημιουργικῆς μας ἀνάκαμψης.

κ. Δήμαρχε, πιστεύω ὅτι ἀγγίζω τά ἐσώψυχα ὅλων μας, ὅτι ἐκφράζω ὅσα θά θέλατε νά ποῦμε καί νά ἀκούσουμε ἔξω ἀπό τυπικότητες.

Ὅπως ὁ ἅγιος Ἀδελφός ὁ Σεβασμιώτατος Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, ἀπό τήν καρδιά μου σᾶς εὔχομαι κι ἐγώ νά προκόψετε ὄχι στόν τυπικό σας ρόλο, ἀλλά σ᾽ αὐτό τό ρόλο τῆς πολιτισμικῆς καί κυρίως τῆς πνευματικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀναζωογόνησης γιά τήν κοινωνία τῆς ἱστορικῆς Γέφυρας, γιά τήν κληρονομιά τῆς ἱστορικῆς Χαλκηδόνας καί ὅλων τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων μας.

Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία νά σᾶς ἐμπνέουν. Καλή ἀρχή, καλή πορεία!

†ὁ Γουμενίσσης, Γεφύρας, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου Δημήτριος

orkomosies goumenissis 1

orkomosies goumenissis 1

orkomosies goumenissis 1

orkomosies goumenissis 1

orkomosies goumenissis 1

orkomosies goumenissis 1

orkomosies goumenissis 1

orkomosies goumenissis 1

orkomosies goumenissis 1

orkomosies goumenissis 1

Εμφανίσεις: 301280
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: