Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. 25/05 21:59

NSmyrni

Μέσα στή χαρμόσυνη πασχάλια περίοδο πού διανύουμε καί στήν ἐσωτερική χαρά πού μόνο τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, «τῆς πηγῆς τῆς ζωαρχίας», μπορεῖ νά δώσει, ἑορτάζεται μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια κι ἐφέτος ἡ μνήμη τῆς ἁγίας καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, πολιούχου καί προστάτιδος τῆς πόλεως τῆς Νέας Σμύρνης καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἐπίκεντρο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, γιά μιά ἀκόμη φορά, ὁ ὁμώνυμος Μητροπολιτικός μας Ναός μέ τό μεγαλόπρεπο κωδωνοστάσιό του, ἡ θέα τοῦ ὁποίου μεταφέρει τή μνήμη καί δέν ἐπιτρέπει νά λησμονοῦμε τήν πολύκλαυστη Σμύρνη τῆς Ἰωνίας, τή Σμύρνη τῶν προγόνων μας.

Στίς 7 τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου ξεκίνησε ἡ ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ μέσα σέ κλίμα κατάνυξης καί εὐλάβειας. Προσκεκλημένοι Ἱεράρχες στήν ἐφετινή μας πανήγυρη ἦταν οἱ Σεβασμ. Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων καί Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος.

Πρός τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί πρό τῆς «Ἀπολύσεως», μετά ἀπό σύντομη προσλαλιά τοῦ Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας κ. Συμεών, ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ἱερώνυμος ἀντιφώνησε καί ἀναφέρθηκε στήν χαρά πού νιώθει καί τήν εὐγνωμοσύνη πού αἰσθάνεται γιά τήν πρόσκληση νά συμμετέχει στήν πανήγυρη τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς.

Κατόπιν, στόν λόγο του ὁ Σεβασμ. Λαρίσης ἀνέφερε τά ἑξῆς : «Εἶναι ἡ μόνη φορά πού θεσπίζεται ἑορτή ἔπειτα ἀπό εὐαγγελική περικοπή. Γιατί; Γιατί ἦταν πρωτοφανές γιά τήν κοινωνία τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ποιό; Ὁ Χριστός ὁ ἴδιος νά συνομιλεῖ μέ μία Σαμαρείτιδα καί νά διαγράφει τίς κοινωνικές ἀγκυλώσεις μεμιᾶς. Δίνει λύση καί σήμερα καταργώντας τίς ταμπέλες.

Οἱ μαθητές θαυμάζουν καί ἀποροῦν. Κοιτοῦν καί προσέχουν τόν διδάσκαλό τους τί θά κάνει. Κρατοῦν μιά ἀπόσταση ἀπό τήν συμπεριφορά του καί ἀποστασιοποιοῦνται ἀναμένοντας καί αὐτοί πῶς θά καθορίσουν τήν περαιτέρω στάση τους. Ἀνήκουστο νά συνομιλεῖ κανείς μέ Σαμαρείτη, καθώς ἐθεωρεῖτο ἄνθρωπος μέ λιγότερη πίστη, καθώς λογιζόταν ἀλλόθρησκος, κατώτερος καί μή ἀνεκτός, καθώς εἶχε προσμίξεις καί μέ τούς γύρω τους λαούς, ἐπίσης κατώτερους.

Ἀλλά ὄχι μόνο συνομιλεῖ μέ ἀλλόθρησκο ἀλλά καί μέ ἀλλόφυλο. Ἐκτός τῆς φυλῆς τοῦ Ἰσραήλ δέν ὑπῆρχε ἡ σιγουριά τῆς προστασίας τοῦ ὀνόματος, τῆς περιουσίας καί τῆς ἐν γένει ἀσφάλειας. Ὁ Χριστός ὑπερβαίνει καί αὐτήν τήν προκατάληψη.

Ὄχι μόνο συνομιλεῖ μέ ἀλλόφυλο ἀλλά καί μέ ἀλλόφυλλο, μέ μιά γυναίκα. Συνομιλεῖ μέ μιά γυναίκα! Πότε; Σέ μιά ἐποχή ὅπου ὑπῆρχε μιά ραββινική προσευχή πού εὐχαριστοῦσε τόν Θεό πού δέν ἔκανε τόν ἄνδρα γυναίκα, καί μιά ἀντίληψη πού ἔλεγε ὅτι καλύτερα νά καοῦν τά βιβλία, παρά νά τά διδαχθοῦν γυναῖκες!

Ὁ Χριστός καταργεῖ τίς διαφορές καί ἀναδεικνύει τό πρόσωπο τῆς Σαμαρείτιδος, τό κάθε πρόσωπο μέ τίς δικές του προσωπικές ἱκανότητες. Τῆς μιλᾶ γιά τῆς δείξει ὅτι καταργοῦνται ὅσα ἡ κοινωνική συμβατικότητα εἶχε καθιερώσει καί παγιώσει καί ἡ ὁποία γεννᾶ τραύματα πού προέρχονται ἀπό τίς σκοπιμότητες. Λέει ὄχι στίς διακρίσεις καί καταργεῖ τούς ἀποκλεισμούς. Ἀποδέχεται τό κάθε πρόσωπο ὡς ἔχει καί τό ὁδηγεῖ στήν ἁγιότητα καί τή σωτηρία.

Ἡ Σμύρνη κάηκε γιατί οἱ κάτοικοί της ἦταν ὀρθόδοξοι καί Ἕλληνες. Ὅ,τι κακό, δηλαδή, ἔκαναν καί οἱ πρῶτοι χριστιανοί: θυσιάζονταν στά ἀμφιθέατρα γιατί ἦταν χριστιανοί. Ὄχι γιατί ἔκαναν κάτι, ἀλλά γιατί ἦταν κάτι. Πλήρωσαν τήν συγκεκριμένη ταυτότητά τους. Οἱ Πόντιοι ἀδελφοί μας, τῶν ὁποίων τήν γενοκτονία ὁρίσαμε νά γιορτάζεται τήν προηγούμενη Κυριακή, ἐκδιώχθηκαν ἀπό τίς πανάρχαιες ρίζες τους ὄχι ἐπειδή ἔκαναν κάτι, ἀλλά ἐπειδή ἦταν κάτι.

Δέν θά κρίνουμε κάποιον ἄν εἶναι κάτι. Τόν ἀποδεχόμαστε καί τόν προσλαμβάνουμε. Ὄχι κατάκριση καί ἀπαξίωση στό πρόσωπό του. Καί οἱ Ἑβραῖοι ὑπέφεραν τά ὅσα ὑπέφεραν ἐπειδή ἦταν κάτι καί ὄχι ἐπειδή ἔκαναν κάτι. Ὁ Χριστός ψάχνει τόν ἄνθρωπο ἀδιαφορώντας γιά τό τί εἶναι. Ἐμεῖς βάζουμε ταμπέλες. Κοινωνία ἀνθρωποφάγων γίναμε. Ψάχνουμε κατηγορίες γιά νά προσάψουμε. Εἴμαστε πολύ ἐπιεικεῖς μέ τόν ἑαυτό μας καί πολύ αὐστηροί μέ τούς ἄλλους, ἀντί να συμβαίνει τό ἀντίθετο. Ὁ ἐγωϊσμός καί ὁ μονοδιάστατος τρόπος πού βλέπουμε τά πράγματα μᾶς ὁδηγοῦν σέ αὐτή τήν συμπεριφορά. Χωρίς νά μᾶς ἔχουν κάνει κάτι κακό οἱ ἄνθρωποι τούς κατηγοροῦμε.

Ἐκλογές ἔχουμε αὔριο. Καί οἱ πολιτικοί μας ἀντί νά περιορίζονται στήν ἐπιχειρηματολογία τους, διατυπώνουν προσωπικούς χαρακτηρισμούς καί κατηγορίες γιά τούς ἀντιπάλους τους. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ πολλές ἐκπομπές τῆς ἑλληνικῆς τηλεόρασης. Ἡ κοινωνία μας ἀποχριστιανοποιεῖται. Ὁ ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο «λύκος» καί ὄχι «ἀδελφός», ὅπως λέγει ὁ Κύριος.

Ἡ Ἁγία Φωτεινή δέν ὑποχρεώθηκε νά ἀπορρίψει ὅ,τι ἦταν. Ἀντίθετα, ὁ Χριστός δέν δέχεται τόν κατακερματισμό τῆς κοινωνίας ἀλλά στό πρόσωπό Του συναντιόμαστε ὅλοι. Ναί στήν ἀνοχή καί τήν ἀγάπη, ὥστε ὁ ἁγιασμός νά καταλάβει τούς πάντες καί νά φτάσουμε στήν πολυπόθητη ἑνότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 226727
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: