Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

29924760

Τὴν Κυριακὴ 23η Σεπτεμβρίου 2018, ἡμέρα ποὺ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν Σύλληψη τοῦ τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ἐτελέσθη στὸν ἱερὸ Ναὸ ἁγίας Μαρίνης ἄνω Τούμπας Θεσσαλονίκης ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου μὲ τὴν συμμετοχὴ κλήρου καὶ λαοῦ.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος ἐτέλεσε τὴν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου Ἀρσενίου Χριστίδη.

Ὁ νέος διάκονος, ἐνετάχθη στὸν ἄγαμο κλῆρο τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Τιμόθεος.

Εἶναι πνευματικὸς καρπὸς τῆς ἐνορίας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου - 40 Ἐκκλησιῶν, ὅπου ὑπηρέτησε παιδιόθεν μὲ ζῆλο.

Τυγχάνει πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακῶν σπουδῶν (master) μὲ εἰδίκευση στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία ἀπὸ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ἰδίου ἱδρύματος.

Ὁ νεοχειροτονηθεὶς κατὰ τὴν ὁμιλία του ἐξέφρασε τὴν ἄπειρη εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν ἅγιο Τριαδικὸ Θεό, ποὺ τὸν ἀξίωσε νὰ εἰσέλθῃ στὰ ἅγια τῶν ἁγίων καὶ νὰ λάβῃ τὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης.

Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τὸν Παναγιώτατο κ. Ἄνθιμο γιὰ τὴν πατρική του ἀγάπη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη μὲ τὴν ὁποία τὸν περιέβαλε, καθὼς καὶ τοὺς συμπροσευχομένους κληρικοὺς καὶ πνευματικούς του πατέρες, ποὺ τοῦ συμπαρεστάθησαν στὴν κατὰ Θεὸν πορεία του, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν οἰκογένειά του γιὰ τὰ ὅσα τοῦ προσέφερε.

Στὴ συνέχεια, ὁ σεπτός Ποιμενάρχης κ. Ἄνθιμος μὲ λόγια πατρικὰ ἀπευθύνθηκε στὸν π. Τιμόθεο ἐπισημαίνοντάς του, τὴν σημειολογία τοῦ γεγονότος τῆς εἰσόδου του στὸν ἱερὸ κλῆρο, τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία στὶς Ἐκκλησίες μας ἀναγιγνώσκεται ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς κλήσεως τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κύριό μας καὶ τῆς ὁλοπρόθυμης καὶ ἄμεσης ἀνταποκρίσεως αὐτῶν.

Ἀκολούθως, τοῦ ὑπενθύμισε τὴν συνεχῆ ἐγρήγορση ποὺ πρέπει νὰ ἔχῃ ἕνας κληρικὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐργαζόμενος στὴν διακονία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ θυσιαζόμενος ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπομονὴ ποὺ πρέπει ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι κληρικοὶ νὰ ἐπιδεικνύουν μέσα στὴν κοινωνία.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος ἀπέδωσε τὸ ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιδιακόνου στὸν ἱερολ. διάκονο π. Πολύκαρπο Κάστιζα, καὶ μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς κλῆρος καὶ λαὸς συνεχάρησαν τοὺς δύο διακόνους καὶ εὐχήθηκαν νὰ ἔχουν καλὴ διακονία στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Εμφανίσεις: 301684
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: