Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 06/01 11:40

Ὁ Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων κατά την εορτή των Φώτων εἶναι κατάλοιπο τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν Βαπτιστηρίων, ὅταν ἐβαπτίζονταν τήν ἡμέρα αὐτή της εορτής οἱ κατηχούμενοι καί οἱ πιστοί ἔπαιρναν ἀπό τό ἁγιασμένο νερό τῶν Βαπτιστηρίων πρός ἁγιασμόν τους.

Ἡ Ἐκκλησία καί μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, συνέχισε τήν ἡμέρα αὐτή νά ἁγιάζει τά ὕδατα πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

Ὁ Ἁγιασμός αὐτός ἔχει πολύ σπουδαία συμβολική σημασία. Ἡ Ἐκκλησία ἁγιάζει μέ αὐτήν τήν πράξη ὅλο τό φυσικό κόσμο καί μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ κόσμος δέν εἶναι φύση, ἀλλά κτίση.

Δηλ. Δημιουργία τοῦ Θεοῦ, πού πρέπει νά τήν σεβόμαστε καί νά μήν τήν καταστρέφουμε.

Γιατί ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἀπληστία καί τήν ἐπιδίωξη τοῦ κέρδους καταστρέφει τήν Δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Μολύνει τό ἀέρα, τά ὕδατα,το έδαφος,τα προϊόντα,που παράγονται.

Ὑπερεκμεταλλεύεται τίς φυσικές πηγές ἐνεργείας καί ὁδηγεῖ τόν κόσμο σέ ἀργό θάνατο.

Η Ἐκκλησία κρούει τόν κώδωνα κινδύνου. Μᾶς διδάσκει τήν ὀλιγάρκεια καί την αὐτάρκεια, ὥστε νά μήν ἀδιαφοροῦμε ἐξ αἰτίας τῆς ἀπληστίας μας γιά τήν μόλυνση καί καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος.

Καί καλούμεθα νά διαπαιδαγωγοῦμε ἀναλόγως τήν νέα γενεά, πού αὔριο θά ἀναλάβει τά ἠνία τοῦ κόσμου. Να διδάξουμε τους νέους ότι υπάρχουν αξίες ανώτερες, που προηγούνται από το κέρδος και μας εκδικούνται, όταν δεν τις σεβόμαστε.

Ο Αγιασμός των υδάτων,λοιπόν,δεν είναι ένα φολκλορικό θέαμα,όπως μερικοί άγευστοι της Ορθόδοξης πίστεως και ζωής,Θεολογίας και Λατρείας νομίζουν, ώστε να τον καταργούμε «κατά το δοκούν».

Ας μη ξεχνάμε,άλλωστε,ότι «lex orandi lex est credendi» (= ο κανόνας της προσευχής - λατρείας - είναι κανόνας της πίστεως).

​Ἄς «περιπατώμεν, λοιπόν, ἐν τῷ φωτί» (A´ Ἰωάν. α´, 7), ὥστε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, που λάβαμε κατά το Βάπτισμά μας – το Φώτισμα – και το Χρίσμα να φωτίζει τις καρδιές μας,την ζωή μας και τον κόσμο μας.

Αν, βέβαίως, δεν θεωρούμε και το Μυστήριο του Βαπτίσματος μια ευκαιρία,απλώς,κοινωνικής επιδείξεως και θρησκευτικού κομφορμισμού!

koronias theofania arxeio 1Φωτογραφία αρχείου

Εμφανίσεις: 170445
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: