Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 12/06 15:07

sxisto pinakida

Συνέντευξη Δημήτρη Πανοζάχου στη Romfea.gr


Σε μια προσπάθεια διευκρίνησης του φορολογικού πλαισίου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξαιτίας της στοχοποίησής της, κυρίως το τελευταίο διάστημα, για την φορολογική της αντιμετώπιση από το κράτος, η Romfea.gr μέσω του ανταποκριτή της Χρήστου Καναρόπουλου απευθύνθηκε στον κ. Δημήτρη Πανοζάχο, Οικονομολόγο MSc και Φοροτεχνικό Σύμβουλο, ως τον καθ’ ύλην αρμόδιο, για να μας δώσει μια σαφή εικόνα επί του θέματος, καθώς πολλές απόψεις ακούγονται και οι περισσότερες είναι ατεκμηρίωτες και χωρίς το αντίστοιχο επαγγελματικό υπόβαθρο.

Ο κ. Πανοζάχος έχει χειριστεί μεταξύ άλλων με επιτυχία και φορολογικές υποθέσεις του Αγίου Όρους.

Διαβάστε παρακάτω την συνέντευξη

Κύριε Πανoζάχο, τελικά η Εκκλησίας της Ελλάδος πληρώνει φόρους, τι πραγματικά ισχύει και σε ποιο πλαίσιο;

Μία από τις μεγαλύτερες ανακρίβειες που συχνά διατυπώνονται – και μάλιστα δημόσια – είναι ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πληρώνει φόρους. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική.

Οι «φόροι» μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) Φόρος Εισοδήματος, β) Φόρος Ακινήτων και γ) Έμμεσοι Φόροι.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως όλες οι άλλες «εκκλησίες» αλλά και πολλοί άλλοι φορείς με κοινωνική και πολιτιστική προσφορά.

Όταν αναφερόμαστε στην «Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία», συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή όλες τις «οργανικές μονάδες της»· από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τις λοιπές Μητροπόλεις αλλά και κάθε Ιερό Ναό.

Για τα εν λόγω λοιπόν, νομικά πρόσωπα, οι κείμενες νομοθεσίες έχουν συγκεκριμένες διατάξεις. Ειδικότερα:

Για τον Φόρο Εισοδήματος ο Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/13) στο άρθρο 45 που έχει τίτλο «Υποκείμενα του Φόρου», Ν.Π. ονοματίζει τα νομικά πρόσωπα που είναι υποκείμενα στον φόρο (εισοδήματος).

Η παράγραφος γ του εν λόγω άρθρου έχει ως εξής: “γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.”

Από το προαναφερθέν πλαίσιο, τι είναι εκείνο το οποίο προκύπτει ως συμπέρασμα;

Ερμηνεύοντας την παραπάνω διάταξη, εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα:

• Δεν κάνει διάκριση μεταξύ της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

• Όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. έχουν φορολογική υποχρέωση ως προς τα έσοδά τους από τόκους καταθέσεων, μερίσματα από συμμετοχές αλλά και από έσοδα μίσθωσης ακινήτων.

• Απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος - όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. - μόνο για όσα έσοδα πραγματοποιούνται κατά την επίτευξη του σκοπού τους.

Το τελικό συμπέρασμα λοιπόν, είναι ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος αλλά φορολογείται όπως όλα τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν έδρα τη χώρα μας.

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που προκύπτει, αφορά τον Φόρο Ακινήτων. Η Εκκλησία πληρώνει ΕΝΦΙΑ ή απαλλάσσεται;

Αναφορικά με τον Φόρο Ακινήτων, βρίσκεται σε ισχύ ο Ν. 4223/13· ο γνωστός νόμος του ΕΝΦΙΑ. Το άρθρο 3 του εν λόγω νόμου φέρει τον τίτλο: «Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ».

Η παράγραφος β μνημονεύει τα Ν.Π.Δ.Δ. και έχει ως εξής: β) Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.».

Αν λοιπόν, ερμηνεύσουμε τη συγκεκριμένη διάταξη, τότε θα συμπεράνουμε ότι:

• Δεν κάνει διάκριση μεταξύ της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

• Όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. έχουν φορολογική υποχρέωση για τα ακίνητα που κατέχουν πλην αυτών που ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

Το συμπέρασμα λοιπόν, είναι ότι και στην περίπτωση του Φόρου Ακινήτων, δεν υφίσταται κάποια ιδιαίτερη απαλλαγή για την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Όσον αφορά τους έμμεσους φόρους (Φ.Π.Α., Χαρτόσημο, Ε.Φ.Κ. κ.λπ.), πουθενά στη νομοθεσία δεν υπάρχει κάποια ειδική απαλλαγή για την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Τελικά, σύμφωνα με τις διάφορες ‘’κακόβουλες’’ απόψεις που ακούγονται, η Εκκλησία είναι ευνοημένη από το φορολογικό πλαίσιο της χώρας;

Η Εκκλησία επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και με τους υπόλοιπους έμμεσους φόρους, όπως όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Παραπλανά λοιπόν, τους πολίτες όταν κάποιος δηλώνει ότι η «Εκκλησία» απαλλάσσεται από τους φόρους, εκτός αν επιθυμεί να φορολογούνται οι χρηματικές ενισχύσεις που εισπράττει η «Εκκλησία» από τους πιστούς της για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού έργου που επιτελεί.

Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση, το ορθό θα ήταν να ζητά κανείς τη φορολόγηση όλων των Ν.Π.Δ.Δ. και όχι μόνο της Εκκλησίας, διότι τότε είναι σαν να στοχεύει σε δυσμενή φορολογική μεταχείριση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Κύριε Πανoζάχο σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για τις ουσιαστικές απαντήσεις σας.

panoxazos

Εμφανίσεις: 302543
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: