Γράφτηκε από τον/την Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 14/12 19:28

kouresΤήν Τρίτην, 29ην Νοεμβρίου/ 12ην Δεκεμβρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, παρουσίᾳ Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί ἄλλων, ἔκειρε, συνῳδά ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, δύο μοναχούς καί ἐνέταξεν αὐτούς εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

Οἱ δόκιμοι, καρέντες εἰς μοναχούς εἶναι ὁ ἐκ τοῦ Ἄθωνος προελθών ὀνομασθείς Χερουβίμ Κρινέλλος καί ὁ εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν φοιτήσας καί εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ διακονῶν Ἀπόστολος Κουτσιουπιᾶς μετονομασθείς εἰς Ἀθανάσιον.

Κείρας τούτους ὁ Μακαριώτατος ἐνουθέτησε διά λόγων Πατρικῶν καί Πατριαρχικῶν, ὑπογραμμίζων ἀφ᾽ ἑνός μέν τήν τιμήν τῆς κλήσεως αὐτῶν εἰς τήν μοναστικήν πολιτείαν καί δή εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, φύλακα τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἀπό τῶν ἡμερῶν τῆς Ἁγίας Ἑλένης, ἀφ᾽ἑτέρου δέ τῆς ἐκ τῆς κλήσεως ταύτης ἀπορρεούσης ὑποχρεώσεως ζωῆς ἀκραιφνοῦς μοναχικῆς πολιτείας διά τήν διαφύλαξιν τῶν προσκυνημάτων καί τήν ὑποδοχήν τῶν προσκυνητῶν, ζητούντων τήν παραμυθίαν τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν προσκυνηματικήν αὐτῶν ἐπίσκεψιν.

Εμφανίσεις: 303963
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: