Γράφτηκε από τον/την . 24/06 10:06

ell proksenos 7

Τήν Παρασκευήν, 10ην /23ην Ἰουνίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν Πρόξενον κ. Βασίλειον Κοΐνην, ὑπηρετήσαντα ἐπί τριετίαν εἰς τό Ἑλληνικόν Γενικόν Προξενεῖον τῶν Ἱεροσολύμων, ἀφυπηρετοῦντα νῦν καί ἐρχόμενον, ἵνα χαιρετίσῃ καί ὑποβάλῃ τά σέβη αὐτοῦ.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ ποιμαντικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου καί περί τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας αὐτοῦ μετά τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διά τήν προώθησιν τῆς προόδου τῆς Ἑλληνικῆς ὁμογενείας.

Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τόν κ. Κοΐνην τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν καί ἀντάμειψιν τῆς συνεργασίας αὐτοῦ μετά τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ὑπερασπίσεως τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ, ἰδίᾳ εἰς τό ἱστορικόν ἔργον ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Κοΐνης ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον, λέγων ὅτι θεωρεῖ τήν περίοδον τῆς θητείας αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα καί τό Πατριαρχεῖον «ἀποκαλυπτικήν καί διδακτικήν» καί ἐδεσμεύθη νά συνεχίσῃ τήν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῆς νέας θέσεως αὐτοῦ εἰς Ἑλλάδα πρός τό παρόν καί ἀλλαχόθεν ἀργότερον.

ell proksenos 1

ell proksenos 1

ell proksenos 1

ell proksenos 1

ell proksenos 1

ell proksenos 1

ell proksenos 1

Εμφανίσεις: 301856
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: