Γράφτηκε από τον/την Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 11/06 12:31

balasof3

Τήν Παρασκευήν, 27ην Μαΐου/ 9ην Ἰουνίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί συνεργάτην τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου π. Νικολάϊ Μπαλασώφ.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικολάϊ Μπαλασώφ προσέφερεν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Μακαριώτατον, ἀντίγραφον εἰκόνος φυλασσομένης εἰς τόν Ναόν, εἰς τόν ὁποῖον οὗτος διακονεῖ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτη παρεσημοφόρησε διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τόν π. Νικολάϊ Μπαλασώφ εἰς ἀναγνώρισιν τῆς συνεργασίας αὐτοῦ μετά τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου καί τοῦ ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ εἰς τήν ἐπίλυσιν θεμάτων αὐτοῦ ἐν Ρωσσίᾳ.

Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικολάϊ συγκεκινημένος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐδεσμεύθη διά τήν συνέχισιν τῆς συμπαραστάσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ. κ. Κυρίλλου καί τῆς συνεργασίας αὐτοῦ μετά τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου.

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος παρέσχεν εἰς τόν π. Νικόλαον τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά τήν συνέχισιν τῆς προσκυνηματικῆς αὐτοῦ θεωρίας καί τήν λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου.

balasof

balasof

balasof

balasof

balasof

Εμφανίσεις: 302461
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: