Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 01/08 18:27

 panep kongo 30

Τὴν Τετάρτη 31 Ἰουλίου ἔληξε τὸ Ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2018-2019 τῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν στὴν Λαϊκὴ Δημοκρατία τοῦ Κογκό, σύμφωνα μὲ τὴν νομοθεσία τῆς χώρας. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ἐδόθησαν τὰ πτυχία στοὺς ἀποφοίτους τῶν Σχολῶν Θεολογικῆς καὶ Πληροφορικῆς τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Κογκὸ «Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης».

Ἡ τελετὴ τῆς ἀπονομῆς τῶν πτυχίων ἄρχισε μὲ δοξολογία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ὅπου εὑρίσκεται τὸ ὁμώνυμο σχολικὸ συγκρότημα καὶ ἡ Σχολὴ Πληροφορικῆς.

Παρέστησαν ὁ Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στὸ Κογκὸ κ. Γεώργιος Παπακώστας, ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Κινσάσας κ.Γεράσιμος Ντούνης καὶ κ. Γεώργιος Ἀντύπας, οἱ πανεπιστημιακὲς ἀρχές καὶ καθηγητές, γονεῖς, συγγενεῖς καὶ φίλοι τῶν φοιτητῶν καὶ ἀποφοίτων.

Ἀπὸ τὸν Ἱ.Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἐν πομπῆ ἐπορεύθησαν στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Πληροφορικῆς Σχολῆς καταλλήλως διαμορφωμένο ὅπου πρῶτα ἡ χορωδία ἔψαλε τὰ τροπάρια τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Μάρκου, τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου καὶ τὸν ἐθνικὸ ὑμνο τῆς χώρας.

Ἔλαβαν τὸν λόγο ἐκπρόσωποι τῶν ἀποφοίτων τῶν δύο σχολῶν καὶ εὐχαρίστησαν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὸν Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρο, τὴν Μητρόπολη καὶ τὸν Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Νικηφόρο, τὴν Πρεσβείαν τῆς Ἑλλάδος, τὴν Ἑλληνικὴν Κοινότητα Κινσάσας, τοὺς καθηγητὰς των, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς δωρητάς καὶ ὅσους συνετέλεσαν στὴν ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν των.

Ἐν συνεχεία ὁ λόγος ἐδόθη στὸν Πρέσβη τῆς Ἑλλάδος καὶ στὸν πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος, οἱ ὁποῖοι ὁμίλησαν καταλλήλως συγχαίροντες τοὺς νέους πτυχιούχους .

Ἀκολούθως ἀπὸ τὸν ἀντιπρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου κ. Θεόδωρο Φουμουζάνζα καὶ τοὺς γραμματεῖς τῶν σχολῶν ἀνακοινώθησαν τὰ ἀποτελέσματα.

Κατόπιν ἐπεδόθησαν τὰ πτυχία στοὺς 13 ποὺ ἐτελίωσαν ἐπιτυχῶς τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ στοὺς 5 ποὺ ἐτελείωσαν ἐπιτυχῶς τὴν Πληροφορικὴ Σχολή.

Τέλος ἐκλήθη στὸ βῆμα ὁ Μητροπολίτης Κινσάσας καὶ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου κ. Νικηφόρος, ὁ ὁποῖος εἰς τὴν ὁμιλίαν του ἐζήτησε ἀπὸ ὅλους νὰ δοξολογοῦν τὸν Θεὸ, νὰ εὐχαριστοῦν τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγελιστὴ Μάρκο καὶ Ἀθανάσιον Ἀθωνίτη γιὰ τὴν ἐξ ὕψους βοήθειαν καὶ προστασίαν των καθ’ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν σπουδῶν των καὶ κατόπιν τοὺς εὐεργέτας τῶν Σχολῶν.

Ὁ Μητροπολίτης ἔκανε ἱδιαίτερη μνεία στοὺς μακαριστοὺς προκατόχους του Μητροπολίτας Κεντρώας Ἀφρικῆς, Τιμόθεο Κοντομέρκο, διὰ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ ἔμπνευση τῆς δημιουργίας Ὀρθόδοξου Πανεπιστημίου στὸ Κογκὸ, Ἰγνάτιον Μανδελίδη, διὰ τὴν ἵδρυση καὶ μετὰ πολλοῦ κόπου ἀνοικοδόμηση τῶν δύο σχολῶν καὶ τὸν μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας Στυλιανὸ διὰ τὴν στήριξη τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε τὸν Πρέσβη τῆς Ἑλλάδος, τὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα καὶ ἰδιαιτέρως τὸν Πρόεδρον αὐτῆς, τοὺς καθηγητὰς καὶ τὸ προσωπικὸ τῶν σχολῶν, τοὺς συνεργάτες τοῦ Πανεπιστημίου, καθὼς καὶ τοὺς δωρητὲς ποὺ ἄνευ αὐτῶν δὲν θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργήσει καμμία Σχολή.

Ἐπίσης μετέφερε τὴν ἀγάπη καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος καὶ κατὰ τὴν τελευταία ποιμαντικὴ ἐπίσκεψή του στὴν Μητρόπολή μας ἐπεσκέφθη τὶς Σχολὲς, εὐλόγησε καὶ ἔδειξε τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον του γι’αὐτές.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως ἡ χορωδία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μὲ ὕμνους καὶ ἄσματα διήνθησε αὐτὴν.

Κλείνοντας τὴν ὅλη ἐκδήλωση ὅλοι μαζὶ ἔψαλαν τὴν φήμη τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 300513
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: