Γράφτηκε από τον/την Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 07/01 16:53

oikoumenikos 1

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη εορτή της κατά Σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με το ιουλιανόν ημερολόγιον, εχοροστάτησεν εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τζιβαλή, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Τρίτης, 7ης Ιανουαρίου, τελεσθείσαν εις την ουκρανικήν γλώσσαν.

Μετά το Ι. Ευαγγέλιον ανεγνώσθη ουκρανιστί υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιακώβου Krochak η επί τοις Χριστουγέννοις Πατριαρχική Απόδειξις, διά της οποίας ο Παναγιώτατος ανεκήρυξε το ήδη άρξάμενον έτος 2020 «έτος ποιμαντικού ανακαινισμού και οφειλετικής μερίμνης διά την νεολαίαν».

Εκκλησιάσθησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αλικαρνασσού κ. Αδριανός, ο Εντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος της Ουκρανίας ενταύθα, και πολυπληθής όμιλος εκ της εν Πόλει διαβιούσης Ουκρανικής Παροικίας.

Μετά την απόλυσιν, ο Πατριάρχης συνεχάρη πατρικώς τους εκκλησιασθέντας, απευθύνας ενθέρμους εορτίους ευχάς και προς τας Αρχάς της Χώρας, μνησθείς δε και της προ έτους επιδειχθείσης υπό του Οικουμενικού Θρόνου πατρικής μερίμνης προς αποκατάστασιν των εκκλησιαστικών πραγμάτων εν Ουκρανία.

Επηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ ην ο Παναγιώτατος διένειμε προς τους παρευρεθέντας την πατροπαράδοτον Αγιοβασιλόπιτταν.

paroikia1

paroikia1

paroikia1

Εμφανίσεις: 259891
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: