Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Σμύρνης. 30/04 16:05

smyrni 16

Σέ κλίμα βαθείας κατανύξεως ἑωρτάσθη τό Ἅγιον Πάσχα εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς Ἰωνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας Σμύρνην.

Τά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος αὐτῆς παρηκολούθησαν εὐλαβικῶς τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν Ἁγίων αὐτῶν Ἡμερῶν, εἰς τάς ὁποίας προεξῆρχεν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, τά ὁποῖα μέλη προσῆλθον στόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς διά νά προσκυνήσουν τά Πάθη τά Σεπτά τοῦ Κυρίου μας, τό Ζωοποιόν Σταυρόν καί τό Πανάχραντον Σῶμα Του καί νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Τό δέ ἑσπέρας τοῦ Μ. Σαββάτου καί τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Πάσχα δεκάδες πιστῶν κατέκλυσαν τόν ἱστορικόν Ναόν τῶν Ἁγ. Βουκόλου καί Πολυκάρπου, Ἐπισκόπων Σμύρνης, ὅπου ἐτελέσθησαν ἡ Ἱ. Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία καί ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.

Οὕτως ἑωρτάσθη καί ἐφέτος ἡ μεγάλη αὐτή ἑορτή τῆς πίστεώς μας εἰς τήν Ἀποστολικήν καί τήν ἐκ τῶν τῆς Ἀποκαλύψεως Ἐκκλησίαν τῶν Σμυρναίων.

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

smyrni 16

Εμφανίσεις: 301067
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: