Γράφτηκε από τον/την Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 23/11 08:56

patr xaireta

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθο-λομαῖος, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 23ης Νοεμβρίου, εἰς Βουκουρέστιον, προκειμένου ἵνα, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ, συμμετάσχῃ μετ’ Αὐτοῦ εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ νεοδμήτου Πατριαρχικοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ρουμανικοῦ Ἔθνους, τήν προσεχῆ Κυριακήν, 25ην ἰδίου. 

Κατά τήν ἐν τῇ Ρουμανικῇ Πρωτευούσῃ διαμονήν Του, ὁ Παναγι-ώτατος μέλλει ἵνα συναντηθῇ ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ μετά τῆς Α. Ἐξοχότητος, τοῦ Προέδρου τῆς Χώρας κ. Klaus Werner Iohannis, ἐνῷ θά ἐκφωνήσῃ ἐπίσημον ὁμιλίαν ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ ἐνώπιον τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρουμανίας. 

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Sergiu Mavsel Vlad, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί οἱ Ἐντιμ κ.κ. Νικόλαος Παπαχρήστου, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων αὐτοῦ. 

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 26ης ἰδίου, ἵνα προεδρεύσῃ ἀπό τῆς ἑπομένης τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.

Εμφανίσεις: 277916
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: