Γράφτηκε από τον/την Εκ του Γραφείου Τύπου. 29/04 11:10

oikoymenikos egainia 2

Τον Αγιασμό των Θυρανοιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Νεομάρτυρα Θεοδώρου του Βυζαντίου, στο ανακαινισμένο υπερώο του Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Νεοχωρίου Βοσπόρου, τέλεσε το απόγευμα του Σαββάτου, 28 Απριλίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Είναι το πρώτο Παρεκκλήσιο στην Πόλη που αφιερώνεται στον Άγιο Νεομάρτυρα Θεόδωρο τον Βυζάντιο, που είναι ο πολιούχος της Μυτιλήνης.

Αμέσως μετά ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού, Αρχιμ. Αγαθάγγελος Σίσκος, Βιβλιοφύλακας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για το έργο δημιουργίας του Παρεκκλησίου καθώς και για το περίτεχνο τέμπλο του, που συνδυάζει διακοσμητικά στοιχεία από διαφορετικούς Ναούς της Πόλης.

Ακολούθως ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε κατά τον Μέγα Εσπερινό. Στο τέλος της Ακολουθίας τον Παναγιώτατο προσφώνησε ο Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο οποίος αναφέρθηκε στο βίο και στην καθιέρωση της μνήμης του Αγίου Νεομάρτυρος, αλλά και στον κοινό σύνδεσμο του Νεοχωρίου, ως τόπου γέννησης του, με τη Μυτιλήνη, τόπο του μαρτυρίου του. Ακολούθως τον Πατριάρχη προσφώνησε ο Άρχων Μ.Χαρτοφύλαξ Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Νεοχωρίου, ο οποίος αναφέρθηκε στη βιωματική σχέση των Νεοχωριτών με την Εκκλησία της Παναγίας της Κουμαριώτισσας, καθώς και στον «επαναπατρισμό της ελπίδας», που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια με την επιστροφή πολλών αποδήμων τέκνων της Πολίτικης Ρωμηοσύνης, όπως ο Άγιος ο Θεόδωρος ο Βυζάντιος με την καθιέρωση της μνήμης του.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχες, Άρχοντες Οφφικίαλοι, η Πρόξενος της Ελλάδος κυρία Δανάη Βασιλάκη, Κοινοτικοί παράγοντες και ικανός αριθμός εκκλησιάσματος.

«Ήλθαμε και αυτήν την εσπέραν, επί την ηλίου δύσιν, εις το ειδυλλιακόν τούτο προάστιον της Αρχιεπισκοπής μας διά να πανηγυρίσωμεν από κοινού, όλοι μαζύ, κλήρος και λαός, αυτόν τον ανεπανάληπτον και παρά ταύτα διαρκώς επαναλαμβανόμενον θρίαμβον της Αναστάσεως του Κυρίου και να ομολογήσωμεν ότι ήλθε «διά του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω». Ήλθομεν εις Νεοχώριον, εις το ηγαπημένον μας Νιχώρι, διά να προσκυνήσωμεν την Σταυροαναστάσιμον πορείαν ενός τέκνου του, του αγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου του Βυζαντίου, η μνήμη του Οποίου ανασταίνεται απόψε διά της καθιερώσεως θυσιαστηρίου, υπό της ημετέρας Μετριότητος ως του Κανονικού Αρχιεπισκόπου της Πόλεως, προς τιμήν Του, μέσα εις τον ιστορικόν Ναόν της Παναγίας Κουμαριωτίσσης, και μάλιστα επί τη ευλογημένη συγκυρία της συμπληρώσεως 220 ετών από της ανακομιδής του ιερού αυτού λειψάνου», σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του.

«Γνωρίζει καλώς λίαν η εδώ Ρωμηοσύνη να τιμά και να γεραίρη την Ανάστασιν του Κυρίου. Διότι η Ρωμηοσύνη δεν είναι τίποτε άλλο από τον πρωτότοκον καρπόν της Αναστάσεως. Με γλώσσαν ελληνικήν, με παιδείαν κλασσικήν, με σφραγίδα Ρωμαικήν, με ήθος ασκητικόν, με προοπτικάς αιωνιότητος, με πόθον Ουρανού, με έργα απαραμίλλου πνευματικής αξίας, με προγόνους φιλοσόφους και ρήτορας και επιστήμονας, με σεβασμόν εις την ιστορίαν, με δυναμικόν παρόν και με ευοίωνον μέλλον, μέσα από τρικυμίας και συγκυρίας δακρύων και αίματος, με φιλότιμον, με πολιτισμόν ου τον τυχόντα, με ιδανικά, με τεχνογνωσίαν, με ιερά και όσια, διαρκώς βλυστάνει υγιείς προσωπικότητας και, το σημαντικώτερον: καρπίζει με την σειράν της Αγίους. Αυτή είναι η διαχρονική προσφορά της Ρωμηοσύνης: να παράγη Αγίους, πολίτας της Βασιλείας του Θεού, τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας».

Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέδραμαν για την ίδρυση του Παρεκκλησίου και τους επαίνεσε για την συνολική προσφορά τους στην Κοινότητα Νεοχωρίου.

Διά τούτο και συγχαίρομεν και ευλογούμεν εκ μέσης καρδίας το υπό την Προεδρίαν σας επιτελούμενον έργον της Κοινότητος ταύτης, Εντιμολογιώτατε άρχον και φίλτατε κατά πνεύμα υιέ μας κ. Λάκη Βίγκα. Γνωρίζομεν από πολλών ετών ότι είσθε η ζώσα ψυχή του Νιχωριού, γνωρίζομεν ότι είσθε η παλλομένη καρδία του, ο διαρκώς σκεπτόμενος και αγαθώς οραματιζόμενος νούς, η κινητήριος δύναμις, ο κόπος, ο μόχθος, η άνάστασις εκ της παρ᾿ ολίγον τέφρας τούτου του σαγηνευτικού εις τα ανθρώπινα βλέμματα Κωνσταντινουπολιτικού προαστίου. Διά της όντως αφωσιωμένης εντιμολογιότητός σας το Νιχώρι ζη και θα ζη την Ρωμέηκην Ανάστασιν με αισιοδοξίαν και ευέλπιδας προοπτικάς. Έχετε την προσωπικήν μας Πατριαρχικήν ευαρέσκειαν και τον δίκαιον έπαινον της Μητρός Εκκλησίας.

Συγχαίρομεν εγκαρδίως και υμάς, Ιερώτατε και φίλτατε άγιε αδελφέ και επόπτα της περιφερείας ταύτης, ότι επί των ημερών της ευθύνης σας αι Κοινότητες του Βοσπόρου εγνώρισαν και γνωρίζουν στιγμάς σημαντικάς ως η παρούσα. Συγχαίρομεν πατρικώς, ωσαύτως, και τον διά της προσωπικής αυτού μερίμνης επιμεληθέντα την υλοποίησιν της δημιουργίας του νέου οίκου του Νιχωρίτου Νεομάρτυρος Αγίου Θεοδώρου Ιερατικώς Προιστάμενον της Κοινότητος και ημέτερον Βιβλιοφύλακι εν τοις Πατριαρχείοις, π. Αγαθάγγελον. Η αρμονική σου συνεργασία, Οσιολογιώτατε άγιε Αρχιμανδρίτα με τον κ. Πρόεδρον της Κοινότητος εκαρποφόρησαν εις έργα, διά τα οποία δικαίως ο Πατριάρχης σου καυχάται, και δικαιώνεις διά του τρόπου τούτου και του ήθους σου την επιλογήν μας να σε τοποθετήσωμεν εις τας απαρχάς της εν Φαναρίω διακονίας σου ως ιερέα εδώ, εις την ακριτικήν τω τόπω και δυναμικήν και κεντρικήν ταίς πρωτοβουλίαις Κοινότητα Νεοχωρίου.

Το λοιπόν, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω, ας χαρούμε και ας ευφρανθούμε κατά την περίοδον αυτήν των ρόδων τον ζείδωρον αέρα της Χριστού Αναστάσεως. Ας εισπνεύσουμε την ευωδίαν της ανοίξεως και της αναδημιουργίας της Ρωμέηκης ψυχής μας. Ας πιστεύσουμε εις Χριστόν Εσταυρωμένον και Αναστάντα, ώστε να μη στερέψη η ελπίδα και το όνειρον εκ της πορείας μας».

Ευχαρίστησε επίσης τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιάκωβο για την άδεια ώστε η χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής «Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος», να ταξιδέψει στην Πόλη.

Πριν την αναχώρησή του από το Ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε Τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυχής του μεγάλου ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, ενώπιον της προτομής του που υπάρχει στον αυλόγυρο του Ναού με αφορμή τη συμπλήρωση 85 ετών από την εκδημία του, την 29η Απριλίου 1933. Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Καβάφης έζησε μία περίοδο της ζωής του στο Νεοχώρι, για το οποίο έγραψε και ποίημα, και εκκλησιαζόταν στην Παναγία την Κουμαριώτισσα.

Ακολούθως η Χορωδία, υπό τη διεύθυνση του Αιδ.Οικονόμου Ευστρατίου Γιουσμά, πραγματοποίησε συναυλία παραδοσιακής μουσικής σε παρακείμενη στο Ναό αίθουσα εκδηλώσεων.

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

oikoymenikos egainia 1

oikoymenikos egainia 1

oikoymenikos egainia 1

oikoymenikos egainia 1

oikoymenikos egainia 1

oikoymenikos egainia 1

Εμφανίσεις: 301711
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: