Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 05/01 14:31

iera synodos kriti

Bαρυσήμαντη επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου για το μάθημα των Θρησκευτικών απέστειλε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης.

Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης θεωρεί ότι τα νέα βιβλία χρήζουν αμέσου αλλαγής και επαναπροσδιορισμού, προκειμένου να μην εξάγωνται λανθασμένα και βεβιασμένα συμπεράσματα από τους μαθητές.

Διαβάστε παρακάτω την σχετική επιστολή:

Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, κατά την Τακτικήν Συνεδρίαν Αυτής, της 10ης Οκτωβρίου ε.ε, συζητήσασα, μεταξύ άλλων, διεξοδικώς περί του μείζονος θέματος των φακέλλων και εν γένει της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών εις πάσας τας βαθμίδας της εκπαιδεύσεως, ομοφώνως απεφάσισεν όπως απευθυνθή εις την Υμετέραν Εξοχότητα δια του παρόντος Συνοδικού Γράμματος, επί του λίαν σημαντικού τούτου θέματος.

Η Ιερά Σύνοδος, αφουγκραζομένη τα ερωτήματα και την απορίαν πολλών ανθρώπων, γονέων και κηδεμόνων μαθητών, εν τη Μεγαλονήσω Κρήτη, διατυπώνει δια του παρόντος Γράμματος Αυτής ότι επιθυμεί τον Ορθόδοξον χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών εις πάσας τας βαθμίδας της Εκπαιδεύσεως και εκφράζει την ρητήν διαφωνίαν της Ιεράς Συνόδου ως προς τον επιχειρούμενον και μάλιστα εις μαθητάς του Δημοτικού Σχολείου, «θρησκευτικόν συγκρητισμόν».

Ως Αρχιερείς της Εκκλησίας Κρήτης θεωρούμεν απαραίτητον την προβολήν της ημετέρας ταυτότητος και του πολιτισμού ημών μέσω του μαθήματος των Θρησκευτικών και δηλώνομεν, επίσης, τον απερίφραστον σεβασμόν προς την πίστιν ενός εκάστου συνανθρώπου ημών, ως και την σύνταξιν ημών εις τον αγώνα αποβολής πάσης μισαλλοδοξίας.

Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,

Εις καιρούς κατά τους οποίους πολλών ειδών συγχύσεις επικρατούν εν τη Κοινωνία ημών, θεωρούμε λανθασμένην την επιλογήν της εισαγωγής μιας επιπλέον «συγχύσεως» εις το μάθημα των Θρησκευτικών, δια της αδιακρίτου προβολής των θρησκειών και της άνευ της δεούσης προσοχής και διακρίσεως εξαγωγής βεβιασμένων συμπερασμάτων και μάλιστα εις το κομβικόν ζήτημα της πίστεως ενός ανθρώπου και μάλιστα ανηλίκου.

Επί πλέον, γνωρίζομεν εις την Υμετέραν Εξοχότητα ότι Τριμελής Συνοδική Επιτροπή της Εκκλησίας Κρήτης έχει αναλάβει το έργον της λεπτομερούς μελέτης των φακέλλων του μαθήματος των Θρησκευτικών και θα επανέλθωμεν δια συγκεκριμένων στοιχείων, τα οποία θεωρούμεν ότι χρήζουν αμέσου αλλαγής και επαναπροσδιορισμού, προκειμένου να μην εξάγωνται λανθασμένα και βεβιασμένα συμπεράσματα εκ των μαθητών.

Επί τούτοις, ευχόμενοι την παρά Θεού δύναμιν και ενίσχυσιν εις το ευθυνοφόρον έργον Υμών, επ' αγαθώ της Ελληνικής Παιδείας και της φιλτάτης ημών Πατρίδος, διατελούμεν

Μετ' ευχών εξαιρέτου τιμής και εν Κυρίω αγάπης.

Ο Πρόεδρος

Ο Κρήτης Ειρηναίος

Εμφανίσεις: 302973
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: