Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 01/04 09:42

norwood 5

Τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καί στό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔγινε ἡ τελετή τοῦ Θεμελίου λίθου, τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας τοῦ Προφήτη Ἠλία.

Σύσωμο τό ἐκκλησίασμα μετά τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, μετέβησαν στό οἰκόπεδο πού εἶναι προορισμένο γιά τήν νέα σχολική ἐγκατάσταση.

Τόν ἁγιασμό τῶν θεμελίων ἐτέλεσε ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος π. Σταῦρος Ψαρομμάτης, βοηθούμενος ὑπό τοῦ π. Μιχαήλ Ψαρομμάτη, τοῦ π. Δανιήλ Bradshaw καί τοῦ π. Παναγιώτη Κουβούση.

Στήν τελετή τοῦ Θεμελίου λίθου, παρευρέθησαν: ὁ Πρωθυπουργός κ. Steven Marshall, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Vince Tartzia, ὁ Ὑπουργός Βιομηχανίας καί Ἀνάπτηξης κ. David Pisoni, ὁ Ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης κ. Ἀναστάσιος Κουτσαντώνης, ὁ Ἐντιμότατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στήν Ἀδελαῒδα κ. Γεώργιος Ψιάχας μετά τῆς συζύγου του, ὁ Δήμαρχος τῆς περιοχῆς μας κ. Robert Bria, ὁ Πρόεδρος Ἐθνικοτήτων Νοτίου Αὐστραλίας SAMEAC Norman Schulman, ὁ Ἔκδικος Ἄρχων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννης Κιοσόγλου μετά τῆς συζύγου του, γονεῖς καί μαθητές τῶν σχολείων μας, μετά τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ, καθώς καί ἕνα πλῆθος ὑποστηρικτῶν στήν πρόοδο καί εὐημερία τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας τοῦ Προφήτη Ἠλία ἐδῶ στό Νόργουντ.

Ἐμφανῶς, συγκινημένος ὁ Πρωθυπουργός γιά τό ἐνδιαφέρον καί τήν οἰκονομική ἀνάγκη στήν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου, ὑπεσχέθει νά βοηθήσει μέ $200.000.00 δολλάρια, ἐπί πλέον τῆς ἀρχικῆς κρατικῆς προσφορᾶς τῶν $350.000.00 δολλαρίων.

Ὁ π. Σταῦρος, δευτερολόγησε καί εὐχαρίστησε, τόσο τόν Πρωθυπουργό, ὅσο καί τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση.

Ὁ Πρόεδρος ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του ἐκ μέρους τοῦ Δ. Συμβουλίου καί τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνεγέρσεως.

Τέλος ἔγιναν τά ἀποκαλυπτήρια τῆς πλάκας τοῦ θεμελίου λίθου, ὑπό τοῦ π. Σταύρου Ψαρομμάτη, τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ ἐκπροσώπου τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης.

Στήν συνέχεια παρακαθίσαμε στήν πλούσια τράπεζα τήν ὁποία εὐλόγησε ὁ π. Σταῦρος.

Αἰσθητή ἦταν ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Νικάνδρου, ὁ ὁποῖος λόγω τῆς ἀποδημίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Στυλιανοῦ, δέν ἦταν δυνατόν νά παρευρεθεῖ.

Ὁ π. Σταῦρος ἔλαβε τάς συλλυπητηρίους εὐχᾶς, ὅλων τῶν ἐπισήμων προσκεκλημένων μας.

norwood 12

norwood 1

norwood 1

norwood 1

norwood 1

norwood 1

norwood 1

norwood 1

norwood 1

norwood 1

norwood 1

norwood 1

norwood 1

norwood 1

norwood 1

 

Εμφανίσεις: 300297
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: