Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 24/07 08:49

bostonis me kardinalio

Ὡς ἡγέτες τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βοστώνης καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Βοστώνης θέλουμε νὰ ἐκφράσουμε ἐπὶ κοινοῦ τὴν ἰσχυροτάτην ἀντίδρασή μας πρὸς τὴν ἀπόφαση τοῦ Τουρκικοῦ Προέδρου  Recep Tayyip Erdogan νὰ ἀναμετατρέψει τὴν Ἁγία Σοφία σὲ τζαμί.

Τὸ διάταγμα τοῦ Προέδρου Erdogan διαλύει τὸ διάταγμα τοῦ προκατόχου του, Προέδρου Kemal Ataturk, ὁ ὁποῖος μετέτρεψε τὴν Ἁγία Σοφία σὲ κοσμικὸ μουσεῖον τὸ ἔτος 1935.

Ἡ πράξη αὐτὴ μεταβάλλει τὸ καθεστὼς ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει ἐπὶ ὀγδοήκοντα πέντε χρόνια καὶ προξενεῖ μεγάλο πόνο καὶ λύπη σὲ πάρα πολλοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον.

Ἡ Ἁγία Σοφία, ἐκτίσθη τὸ ἔτος 537 ἐπὶ τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ τοῦ Μεγάλου, ἐλειτούργησε ὡς σπουδαίου κέντρου χριστιανικῆς λατρείας ἐπὶ 950 ἔτη.

Ὅταν ἡ Κωνσταντινούπολη ἐπήλθε ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῶν Ὀθωμανῶν τὸ ἔτος 1453, ἡ δύναμη τοῦ κατακτητοῦ μετέτρεψε τὸν μέγα αὐτὸ Χριστιανικὸ καθεδρικὸ ναοῦ σὲ τέμενος Μουσουλμανικόν.

Ἔτσι, ἡ Ἁγία Σοφία ἐλειτούργησε ὡς ὑπέροχος τόπος Χριστιανικῆς λατρείας γιὰ χρονικὸ διάστημα διπλάσιον τοῦ χρόνου ποὺ ὑπήρξε τζαμί.

Ἀπὸ τότε ποὺ μετετράπει σὲ μουσεῖον, ἀναρίθμητοι ἐπισκέπτες ἔχουν διέλθει τὶς μεγάλες χάλκινες πύλες της καὶ ἔχουν θαυμάσει τὴν διακεκριμμένη ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὰ ἱστορικὰ μωσαϊκά της.

Ἡ ὅλη οἰκοδομὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας, καὶ ἰδιαίτερα ὁ μεγαλοπρεπέστατος τροῦλλος, ἀποτελεῖ μιὰ θαυμαστὴ μηχανικὴ μεγαλουργία καὶ γιὰ σήμερα, ὅπως καὶ τότε ποὺ πρωτοκτίστηκε στὴν Ἀνατολικὴν Ρωμαϊκὴν Αὐτοκρατορίαν.

Ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι πράγματι ἕνα μοναδικὸν οἰκοδομικὸν μνημεῖον ποὺ ὅλος ὁ κόσμος θαυμάζει καὶ σέβεται.

Τὸ Ἵδρυμα UNESCO ἔχει προσδιορίσει τὴν Ἁγία Σοφία ὡς Τοποθεσία Παγκοσμίου Κληρονομιᾶς.

Ἡ Γενικὴ Διευθύντρια τοῦ UNESCO, Audrey Azoulay, ἔχει ἐπίσης ἐκφράσει βαθυτάτη λύπη γιὰ τὴν ἀπόφαση νὰ μετατραπεῖ ἡ Ἁγία Σοφία σὲ τζαμὶ χωρὶς καμμία συζήτηση καὶ διαπραγμάτευση.

Ἡ διαμαρτυρία τῆς Γενικῆς Διευθύντριας δὲν εἶναι βεβαίως μοναδική, δι ̓αὐτὸ καὶ ἐμεῖς συνάπτουμε τὴν διαμαρτυρίαν μας μὲ τὴν ἰδικήν της καὶ μὲ ὅλους τοὺς κοσμικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἡγέτας ἀνὰ τὸν κόσμον, γιὰ νὰ δηλώσουμε τὴν ἔντονον καὶ βαθυτάτην ἀπογοήτευση μας γιὰ αὐτὴν τὴν τόσο βλαβερὰ ἀλλαγὴ τῆς κατάστασης τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Ἐπικαλούμεθα λοιπὸν τὸν Πρόεδρον Erdogan νὰ ἀνατρέψει τὴν πρόσφατον ἀπόφασή του καὶ νὰ ἐπαναφέρει τὴν Ἁγία Σοφία στὴν προηγούμενή της θέση ὡς μουσεῖον.

Ἡ ἐπαναφορὰ αὐτὴ στὴν καθιερωμένη κατάσταση θὰ ἐπιτρέψει ἀνθρώπους ὅλων τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν πλουσίαν ἱστορίαν τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ νὰ ἐνισχύσονται οἱ δεσμοὶ μεταξὺ τῶν Μουσουλμανικῶν καὶ Χριστιανικῶν κοινοτήτων καὶ ἐντὸς τῆς Τουρκίας ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμον.

Διαβάστε το κείμενο στα αγγλικά -> (ΕΔΩ)

                                                

       Μητροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος                                            Καρδινάλιος Sean O’Malley

        Ἑλληνική  Ὀρθόδοξος Μητρόπολις                                            Ρωμαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος

                         Βοστώνης                                                                                       Βοστώνης

Εμφανίσεις: 300168
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: