Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 25/05 20:32

newjersey evans

Του Θεόδωρου Καλμούκου | Εθνικός Κήρυκας


Ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Ευάγγελος έστειλε εγκύκλιο στις κοινότητες της Μητρόπολής του σε αμφότερες τις γλώσσες Αγγλικά και Ελληνικά στην οποία καταδικάζει τα όσα είπε περί «αυτοκεφαλίας» ο Ευστάθιος Βαλιώτης στις εξετάσεις της Θεολογικής Σχολής όπου του απονεμήθηκε επίτιμο διδακτορικό δίπλωμα.

Ο Μητροπολίτες Ευάγγελος τονίζει ότι «απορρίπτω και καταγγέλλω τις θέσεις και δηλώσεις του κ. Βαλιώτη, του οποίου τα συναισθήµατα εναντίον του Οικουµενικού µας Πατριαρχείου είναι γνωστά και πολλάκις διατυπωµένα δηµοσίως κατά το παρελθόν».

Υπογράμμισε ακόμα πως «επιπλέον, καταγγέλλω την σιωπή εκείνων που ήταν παρόντες κατά την Τελετή Αποφοιτήσεως και επέτρεψαν στον κ. Βαλιώτη να απευθύνει την αποτρόπαια αυτή ομιλία, χωρίς να αντιδράσουν ή να τον διακόψουν».

Η εγκύκλιος του Μητροπολίτη Ευαγγέλου έχει ως εξής:

«Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Το περασµένο Σάββατο, οι χαρµόσυνες Εκδηλώσεις κατά την Αποφοίτηση του προσφιλούς µας Ελληνικού Κολλεγίου και της Ιεράς Θεολογικής Σχολής του Τιµίου Σταυρού Βοστώνης αµαυρώθηκαν όταν ένας εκ των προσκεκληµένων οµιλητών, ο κ. Ευστάθιος Βαλιώτης, προς τον οποίο απονεµήθηκε τιµητικώς 'Διδακτορικό Δίπλωµα' από την Σχολή µας, άδραξε της ευκαιρίας να σπείρη συκοφαντίες εις βάρος της Μητρός Εκκλησίας, του Οικουµενικού µας Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Τούτο δε συνέβη κατά την διάρκεια της προσφωνήσεώς του σε ένδειξη 'ευγνωµοσύνης' διά την υψίστη τιµή την οποία έλαβε από το Ιερό Καθίδρυµα της Ιεράς µας Αρχιεπισκοπής, και κατά συνέπεια από το Οικουµενικό µας Πατριαρχείο.

Σε αυτόν το ιερό τόπο, όπου στεγάζεται το µοναδικό Ελληνορθόδοξο Εκπαιδευτικό Ιδρυµα στο Δυτικό Ηµισφαίριο, όπου για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες γαλουχήθησαν οι ευλαβέστατοι Κληρικοί της Εκκλησίας εν Αµερική και εν γένει, µεταδόθηκε και διατρανώθηκε η ιδέα του σεβασµού και της αφοσιώσεως προς το Οικουµενικό µας Πατριαρχείο, και οι αδιάρρηκτοι δεσµοί της Θυγατρός, Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αµερικής µετ' Αυτού.

Προσωπικώς, και ως ο Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης, της Επαρχίας του Σεπτού Οικουµενικού Θρόνου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αµερικής, απορρίπτω και καταγγέλλω τις θέσεις και δηλώσεις του κ. Βαλιώτη, του οποίου τα συναισθήµατα εναντίον του Οικουµενικού µας Πατριαρχείου είναι γνωστά και πολλάκις διατυπωµένα δηµοσίως κατά το παρελθόν.

Επιπλέον, καταγγέλλω την σιωπή εκείνων που ήταν παρόντες κατά την Τελετή Αποφοιτήσεως και επέτρεψαν στον κ. Βαλιώτη να απευθύνει την αποτρόπαια αυτή οµιλία, χωρίς να αντιδράσουν ή να τον διακόψουν.

Ο ιερός Κλήρος και ο Λαός της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης εκφράζουµε την συµπαράσταση και συνεχή αφοσίωσή µας προς την Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, το Οικουµενικό Πατριαρχείο, και προς τον Παναγιώτατο Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο, τον Πνευµατικό Ηγέτη 300 και πλέον εκατομμυρίων Ορθοδόξων ανά την Οικουµένη.

Η Μητέρα Εκκλησία αν και βρίσκεται συνεχώς πολιορκηµένη, και κατά τον λόγο του Παναγιωτάτου Οικουµενικού µας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, υπάρχουσα εν 'µαρτυρίω', συνεχίζει να προσφέρη 'µαρτυρία' των θείων και ιερών Αληθειών του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού στα πέρατα του Κόσµου.

Εν αντιθέσει προς τους Αρειο, Νεστόριο και όλους τους αιρεσιάρχες, που πολέµησαν εναντίον των διδασκαλιών και των παραδόσεων της Ορθοδόξου Πίστεως εκ των έσω, εµείς, οι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως, ζώντες την στοργή της µητρικής αγκαλιάς της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, οφείλουµε να παραµείνουµε ενωµένοι µετ' Αυτής και να διατρανώσουµε -στεντορία τη φωνή- την αγάπη, την πίστη και την στήριξή µας προς τον Οικουµενικό µας Πατριαρχείο, το Σεπτό Κέντρο της Οικουµενικής Ορθοδοξίας.

Ιδιαιτέρως δε, κατ' αυτή την περίοδο των πολλών εξελίξεων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, οφείλουµε να είµαστε ευγνώµονες διά την καθοδήγηση και επίβλεψη την οποίαν µας παρέχει το Οικουµενικόν Πατριαρχείον.

Ως πνευµατικό τέκνο του Οικουµενικού Πατριαρχείου εκ γενετής, ως Κληρικός επί τριάκοντα και πλέον έτη, και ως Μητροπολίτης σας επί δεκαπέντε έτη, πράγµατι ταράχθηκα από τις ατυχείς δηλώσεις του κ. Βαλιώτη ότι το Οικουµενικό Πατριαρχείο είναι Εκκλησία 'χωρίς σκοπό ή αποστολή'.

Ολως αντιθέτως, διά των αδιακόπων µόχθων και έργων των µακαριστών Πνευµατικών µας Ηγετών και της αφοσιωµένης Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως ανά τους αιώνας, ιδιαίτατα δε, κατά την επί εικοσιεπταετία σεπτή Ποιµαντορία και Ηγεσία του Παναγιωτάτου Οικουµενικού µας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, του Πατριάρχου του Γένους, εδραιώθηκε η Ορθοδοξία στην Αµερική και αλλαχού ως αληθινός σκοπός και αποστολή του Οικουµενικού µας Πατριαρχείου, το οποίο δεν υπήρξε ποτέ µια τοπική Εκκλησία περιορισµένη στην Κωνσταντινούπολη, αλλά είχε πάντοτε στραµµένη την µέριµνά του προς την ενότητα της Ορθοδοξίας παγκοσµίως.

Μία Εκκλησία χωρίς σκοπό δεν θα επιχειρούσε την Σύγκληση της Μεγάλης και Αγίας Συνόδου το 2016. Μία Εκκλησία χωρίς σκοπό δεν θα διαποίµαινε την διαρκώς αυξανοµένη Ορθοδοξία εις τις πέντε Ηπείρους και σε διαφορετικούς λαούς και έθνη.

Μία Εκκλησία χωρίς σκοπό δεν θα ήταν δυνατό να αναστήση τις Ιερές Μητροπόλεις στην Σµύρνη, Προύσα, Κυδωνίες, και Σηλυβρία κατά την τελευταία δεκαετία, και να ιδρύση νέες Μητροπόλεις στον Καναδά, Μεξικό, Μπουένος Αϊρες, Ισπανία και Πορτογαλία, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη και Κορέα κατά την τελευταία εικοσαετία.

Περαιτέρω, η δήλωση του κ. Βαλιώτη ότι το Οικουµενικό Πατριαρχείο είναι Εκκλησία 'χωρίς ποίµνιο' είναι παράλογος και ψευδής, καθότι το πλήρωµα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης, όπως και εκατοµµύρια Ορθοδόξων Χριστιανών στην Αµερική και ανά τον Κόσµο, Ελληνες και µη, νιώθουν, και είναι το λογικό ποίµνιο του Οικουµενικού Πατριαρχείου.

Ολοι µας, εγώ ως ο Μητροπολίτης και Πνευµατικός σας Πατέρας, και ο Ιερός Κλήρος και ο Λαός της ευλογηµένης αυτής Ιεράς Επαρχίας του Οικουµενικού Θρόνου, παραµένουµε ενωµένοι εν Χριστώ, και αφοσιωµένοι στην Αγία Αυτού Εκκλησία και την Αποστολική παράδοση, η οποία πηγάζει εκ του Οικουµενικού µας Πατριαρχείου.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί εν Αµερική, οφείλουµε να είμαστε ευγνώµονες προς την Μητέρα Εκκλησία και να την περιβάλλουµε µε σεβασµό και αφοσίωση, διότι Εκείνη πάντοτε µεριµνά για την πνευµατική µας καλλιέργεια και κατά Θεόν αύξηση και θα το πράττει και στο µέλλον.

Ας µην συµµεριζόµαστε προσωπικές απόψεις, ακόµη και µητραλιών (µητροκτόνα) συναισθήµατα ανθρώπων χωρίς έρεισµα και λογική, αλλά ως αγαπώντα τέκνα να στηρίζουµε την Μητέρα µας, η οποία συνεχίζει να αγκαλιάζει τους πάντες, µε πνεύµα ενότητος και πίστεως, φωτίζοντας τις ψυχές και την ζωήν όλων διά του ιερού φωτός, το οποίο πάντοτε θα πηγάζη εκ του φεγγοβόλου Φαναρίου της Κωνσταντινουπόλεως».

Εμφανίσεις: 302611
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: