Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 10/09 18:44

agios xrisostomos smirnis

Ἀθανασίου Μπιλιανοῦ, Ἐκπαιδευτικοῦ στην Romfea.gr


Τὸ 2023 συμπληρώνονται τριάντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀναγραφὴ τοῦ Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου στὶς ἁγιολογικὲς δέλτους τῆς Ἐκκλησίας.

Εἰδικότερα, στὶς 5 Ἰουλίου 1993 ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σεραφείμ καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπέγραψαν καὶ δημοσίευσαν τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 2556/5.7.1993 Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο μὲ τὴν ὁποία οἱ μαρτυρικῶς τελειωθέντες ἱεράρχες Σμύρνης Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν Γρηγόριος, Μοσχονησίων Ἀμβρόσιος, Ἰκονίου Προκόπιος καὶ Ζήλων Εὐθύμιος, καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ μάρτυρες τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς συναριθμήθησαν στὴ χορεία τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἁγίων καὶ μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας.

Στὴ σχετικὴ Ἐγκύκλιο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅρισε ὅπως ἡ μνήμη τῶν μαρτύρων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ἑορτάζεται κατ’ ἔτος τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γεγονὸς ποὺ καθιέρωσε καὶ τὴ μνήμη τοῦ πλήθους τῶν νεομαρτύρων «ἀποκαρτερησάντων ἐν τῷ Παμμικρασιατικῷ διωγμῷ» .

Παρ’ ὅλα αὐτά, στὶς 24 καὶ 25 Αὐγούστου 2023, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν συνεδριάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποφασίστηκε ἡ μεταφορὰ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἐν τῇ Μικρασιατικῇ Καταστροφῇ Νεομαρτύρων ἀπὸ τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωση , κάτι ποὺ εἶχε συμβεῖ πολλὲς φορὲς τὰ τελευταῖα χρόνια, νὰ μεταφέρεται δηλαδὴ κατὰ τόπους ἡ ἑορτὴ τῶν ἀνωτέρω ἁγίων τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἡμέρα ποὺ κορυφώνονται κάθε χρόνο οἱ ἐκδηλώσεις μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας .

Ἡ φετινὴ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως, κατὰ τὴν ἀρχικὴ Συνοδικὴ ἀπόφαση, συμπίπτει μὲ τὴν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου του, καθὼς ὁ ἀοίδιμος ἱεράρχης ἐτελειώθη στὶς 28 Αὐγούστου 1922 σύμφωνα μὲ τὸ ἰσχύον τότε παλαιὸ ἡμερολόγιο, δηλαδὴ στὶς 10 Σεπτεμβρίου κατὰ τὸ διορθωθὲν νέο ἡμερολόγιο ποὺ ἀκολουθείται μέχρι σήμερα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Εμφανίσεις: 300735
H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το Romfea.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.
FOLLOW ROMFEA: