Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. 08/09 13:17

PanagiasPlaty2020 5

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στο Πλατύ.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν». Mέ ἕναν μακαρισμό ἀπαντᾶ ὁ Χριστός στόν μακαρισμό τῆς ἄγνωστης γυναίκας, ἡ ὁποία, ἀκούοντας ὅσα ἔλεγε, ὕψωσε τή φωνή της γιά νά μακαρίσει Ἐκείνη πού τόν ἔφερε στά σπλάγχνα της, Ἐκείνη πού ὡς βρέφος τόν κράτησε στή μητρική της ἀγκάλη καί τοῦ προσέφερε τροφή.

Ἀδιανόητο γιά μιά γυναίκα τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ νά μιλήσει δημόσια καί μάλιστα μέσα σέ ἕνα ἄγνωστο πλῆθος, ἀλλά ἡ γυναίκα ἐκείνη τολμᾶ, γιατί ὁ λόγος της δέν εἶναι μία ὑποκειμενική ἄποψη καί κρίση, εἶναι ἐμπνευσμένος ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού φώτισε τόν νοῦ της, γιά νά κατανοήσει πόσο σημαντικό ρόλο ἔπαιξε ἡ ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἡ ὁποία ἀνταποκρίθηκε μέ προθυμία καί ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός ἀνταποδίδει τόν μακαρισμό πρός τήν Παναγία Μητέρα του μέ ἕναν μακαρισμό πρός ὅλους ὅσους ἀκοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν φυλάσσουν στή ζωή τους, τόν τηροῦν δηλαδή καί ζοῦν σύμφωνα μέ αὐτόν.

Αὐτόν τόν μακαρισμό ὑπενθυμίζει καί σέ μᾶς τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό ὁποῖο πανηγυρίζουμε ἰδιαιτέρως σήμερα ἐδῶ στήν ἐνορία σας. Καί μᾶς τόν ὑπενθυμίζει, γιατί ἡ Παναγία μας ὑπῆρξε στή ζωή της πρότυπο καί παράδειγμα ὑπακοῆς στόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ἄν ἀνατρέξουμε στή ζωή της, θά τήν βροῦμε τριῶν μόλις ἐτῶν στόν ναό τοῦ Θεοῦ, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὡς τριετίζουσα δάμαλις, ὅπως τήν ὀνομάζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, νά ἀκούει τόν νόμο καί τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπό τά χείλη τῶν ἱερέων του.

Καί ἀργότερα θά τήν δοῦμε νά μελετᾶ τόν θεῖο νόμο καί νά ἐφαρμόζει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, γεγονός πού ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν ἄμεση καί καταφατική ἀπάντησή της στόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ, ὅταν ἦρθε γιά νά τῆς μεταφέρει τήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ νά ὑπηρετήσει τό μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας.

Ἡ ἄμεση ἀποδοχή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὑποταγή σ᾽ αὐτό τήν ὁποία ἐκφράζει ἡ Παναγία μας λέγοντας «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου», δείχνει ὅτι ἡ Κόρη τῆς Ναζαρέτ ὄχι μόνο ἄκουε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τόν τηροῦσε στή ζωή της, καί γι᾽ αὐτό εἶναι ἄξια τοῦ διπλοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Κυρίου μας.

Τήν ἴδια αὐτή ὑπακοή στόν νόμο καί τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μαρτυρᾶ καί ἡ μόνη παρότρυνση τῆς Παναγίας μας πού παραδίδεται ἀπό τά ἱερά κείμενα τῶν Εὐαγγελίων. Εἶναι ἡ σύστασή της στόν γάμο τῆς Κανᾶ πρός τούς ὑπηρέτες τοῦ οἰκοδεσπότου νά κάνουν ὅ,τι τούς λέγει ὁ Υἱός της, «ὅ,τι ἄν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε», τούς εἶπε.

«Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν».

Ὁ μακαρισμός αὐτός τοῦ Χριστοῦ δέν ἀφορᾶ μόνο τήν Παναγία μας. Ἀφορᾶ τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς πού ἀποφασίζουμε στή ζωή μας νά ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν ἐφαρμόζουμε.

Κάποιοι πιστεύουν ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά ζήσει σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ δέσμευση καί περιορισμό τῆς ἐλευθερίας του, καί τόν καθιστᾶ δυστυχῆ.

Αὐτό ὅμως δέν ἰσχύει, γιατί ὁ Θεός σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τήν ὁποία ἄλλωστε αὐτός τοῦ χάρισε, καί δέν τοῦ ἔδωσε τίς ἐντολές του γιά νά τόν περιορίσει ἤ νά τόν καταπιέσει, ἀλλά γιά νά τόν βοηθήσει νά βαδίσει στή ζωή του ἕνα δρόμο στόν ὁποῖο μπορεῖ νά συναντήσει δυσκολίες καί ἐμπόδια, μέ τά ὁποῖα εἶναι ἄλλωστε συνυφασμένη ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά εἶναι ἕνας δρόμος πού δέν καταλήγει ποτέ στήν καταστροφή.

Ὁ ἄνθρωπος πού ἀκολουθεῖ στή ζωή του τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ βαδίζει ἀναπαυμένος, γιατί γνωρίζει ὅτι ὁ Θεός τόν καθοδηγεῖ καί τόν προφυλάττει· γιατί γνωρίζει ὅτι ὁ δρόμος τῶν ἐντολῶν του ὁδηγεῖ πράγματι στήν οὐράνια μακαριότητα.

Γι᾽ αὐτό καί ἄς μήν ἐπαναπαυόμεθα μόνο στό γεγονός ὅτι ἀκοῦμε ἤ μελετοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιατί αὐτό δέν ἀρκεῖ. Χρειάζεται νά τόν φυλάσσουμε στήν ψυχή μας καί νά τόν ἐφαρμόζουμε στή ζωή μας, ὅπως ἔκανε ἡ Παναγία μας, γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Κυρίου «μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν», ὅπως καί Ἐκείνη, ἀλλά καί γιά νά ἔχουμε πάντοτε τή χάρη καί τήν προστασία καί τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας, καί μάλιστα τήν περίοδο αὐτή πού ὅλοι ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσάρεστες συνέπειες τοῦ κορωνοϊοῦ.

Θά πρέπει νά τηροῦμε τίς συστάσεις καί τίς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν, πού φροντίζουν γιά τήν ὑγεία ὅλων μας, ἀλλά συγχρόνως νά ἐπικαλούμεθα μέ πίστη καί τή βοήθεια καί προστασία τῆς Παναγίας μας, ἰδιαίτερα αὐτή τήν περίοδο, πού ἡ πατρίδα μας δέχεται πειρασμούς καί ἐνοχλήσεις ἀπό τούς γείτονές μας, Ἐκείνη ὡς ἄλλη Ὑπέρμαχος Στρατηγός ἄς προπορεύεται τῶν δικῶν μας δυνάμεων καί ἄς εἶναι Ἐκείνη ἡ ὁποία θά εἶναι τό τεῖχος πού θά ἐμποδίσει κάθε ἕναν, ὁ ὁποῖος θά θελήσει νά ἐνοχλήσει τή δική μας ἐλευθερία ἀλλά καί τό δικό μας κράτος.

Ἄς προσευχόμεθα, λοιπόν, νά ἀπαλλαγοῦμε σύντομα ἀπό αὐτή τή δοκιμασία καί νά ἐπανέλθουμε στήν κανονικότητα, τήν ὁποία ὅλοι μας ἐπιθυμοῦμε.

Ἀλλά, ἐάν πράγματι θέλουμε νά τιμήσουμε, ὅλοι ἐμεῖς πού ἤρθαμε ἐδῶ σήμερα, τήν ἑορτή τῆς Παναγίας μας, τό Γενέσιο τῆς Παναγίας μας, πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ψάλλει ὁ ὑμνογράφος, καλό θά εἶναι, ἀδελφοί μου, ἀφοῦ ἀκοῦμε, νά ἐφαρμόζουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 195806
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: