Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 24/12 21:15

kithiron serafeim 1

Γραφείο ρεπορτάζ: Romfea.gr


Την πρόσφατη αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας σχολίασε στην Χριστουγεννιάτικη Ποιμαντορική Εγκύκλιό του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

Ο Σεβασμιώτατος στην εγκύκλιό του τονίζει ότι η αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας δημιούργησε μείζον Κανονικό πρόβλημα με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ενότητα της Εκκλησίας.

''Δυστυχώς, τό ομολογούμε μέ βαθειά λύπη, η πρόσφατη αναγνώρισις τής Αυτοκεφαλίας τής Ουκρανίας μέ Προκαθήμενο σχισματικό μέχρι χθές Επίσκοπο, μή αναγνωριζόμενον υπό τών λοιπών Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίες αποδέχονται μόνον τόν παραγκωνισθέντα Κανονικό Επίσκοπο Ουκρανίας κ. Ονούφριο καί τήν περί Αυτόν Ιεράν Σύνοδον, εδημιούργησε μείζον Κανονικό πρόβλημα μέ ανυπολόγιστες συνέπειες διά τήν αρραγή ενότητα τής Αγιωτάτης τού Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας μας'', αναφέρει χαρακτηστικά ο κ. Σεραφείμ.

Διαβάστε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα:

Ὁ δι’ ἄφατον ἀγαθότητα καί πολλήν φιλανθρωπίαν ἐνανθρωπήσας Θεῖος Λυτρωτής μας καί Θεός ἐδώρησε, κατά τήν λειτουργική εὐχή, τήν εἰρήνην Του στόν κόσμο, τίς κατά τόπους Ἐκκλησίες Του, πού ὅλες μαζί συγκροτοῦν τήν Μία καί Μόνη Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τήν ταμειοῦχο τῆς Θείας Χάριτος καί τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ καί στόν Χριστώνυμο λαό.

Ὅταν, ὅμως, διασαλεύεται πρός καιρόν ἡ Κανονική τάξις σέ κάποια Τοπική Ἐκκλησία φυγαδεύεται ἡ εἰρήνη τοῦ Κυρίου μας καί ἐπικρατεῖ ἡ ἀκαταστασία καί ἡ ταραχή.

Δυστυχῶς, τό ὁμολογοῦμε μέ βαθειά λύπη, ἡ πρόσφατη ἀναγνώρισις τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανίας μέ Προκαθήμενο σχισματικό μέχρι χθές Ἐπίσκοπο, μή ἀναγνωριζόμενον ὑπό τῶν λοιπῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες ἀποδέχονται μόνον τόν παραγκωνισθέντα Κανονικό Ἐπίσκοπο Οὐκρανίας κ.Ὀνούφριο καί τήν περί Αὐτόν Ἱεράν Σύνοδον, ἐδημιούργησε μεῖζον Κανονικό πρόβλημα μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες διά τήν ἀρραγῆ ἑνότητα τῆς Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ταπεινά φρονοῦμε ὅτι ὁ ἐπανεντροχιασμός εἰς τήν Ἱεροκανονικήν τάξιν καί τήν Κανονικήν ὁδόν θά ἐπιτευχθῇ διά τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συγκλήσεως καί λειτουργίας Πανορθοδόξου Συνόδου.

Εὐελπιστοῦμε, καί τό ὑποβάλλουμε ὡς ἔνθερμο αἴτημα εἰς τό Θεῖο Βρέφος, νά ἀποκατασταθῇ ὡς τάχιον ἡ θεία εἰρήνη στήν Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νά ἐκλείψῃ τό ὑφιστάμενο φρικτό σχίσμα καί νά βασιλεύσῃ ἡ ὁμόνοια καί ἡ θεία ἀγάπη εἰς τόν μαρτυρικό Ὀρθόδοξο Οὐκρανικό λαό.

Ὅθεν, εὐχόμενοι πᾶσαν παρά τοῦ σαρκωθέντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν θεϊκήν εὐλογίαν καί χαρίτωσιν ὅλων σας, καί ἰδιαιτέρως τῶν ἀγαπητῶν μας ναυτικῶν, οἱ ὁποῖοι ταξιδεύουν εἰς τάς ἐγγύς καί μακράν θαλάσσας, καθώς ἐπίσης καί ὅλων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Κυθηρίων καί Ἀντικυθηρίων ἀδελφῶν μας, διατελοῦμεν

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης
+ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Εμφανίσεις: 301135
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: