Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 28/01 14:49

police ukraine

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας (ΕΔΩ) ανακοινώθηκε μια πληροφορία η οποία δείχνει το πραγματικό μέγεθος της επικρατούσας στην Ουκρανία παράνομης κατάστασης, που είναι το αποτέλεσμα της ίδρυσης νέας αυτοκέφαλης Εκκλησίας.

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr μετέφρασε και παραθέτει αυτούσια την ανακοίνωση της Αστυνομίας:

ΕΠΙΣΗΜΟ !!! Έκκληση σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης!
Πληροφορία από 28 Ιανουαρίου 2011 ώρρα 7:29 π.μ.

Λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας στα Αστυνομικά Τμήματα περιοχής Βιννίτσια και του Νομού Βιννίτσια έχουν απευθυνθεί δεκάδες καταγγελίες εκ μέρους των πολιτών σχετικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την ελευθερία της ομολογούμενης θρησκείας, προκειμένου να αποφευχθούν οι παραβιάσεις των νόμων και του Συντάγματος της Ουκρανίας, να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών και να αποτραπεί εμφάνιση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, διευκρινίζουμε την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις θρησκευτικές δραστηριότητες:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου της Ουκρανίας «Περί της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ουκρανία» την εδαφική κοινότητα αποτελούν οι κάτοικοι, τους οποίους συνδυάζει μόνιμη κατοικία μέσα σε χωριό, κωμόπολη, πόλη, και η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητικό-εδαφική μονάδα, ή μια εθελοντική ένωση κατοίκων μερικών χωριών που έχουν ένα ενιαίο διοικητικό κέντρο.

Το άρθ. 10 του Νόμου 1. Τα Συμβούλια των χωριών, κωμοπόλεων και πόλεων είναι όργανα τοπικών αυτοκυβερνήσεων που εκπροσωπούν τους αντίστοιχους δήμους και εκτελούν για το λογαριασμό τους και για συμφέρον τους τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, και είναι διορισμένα από το Σύνταγμα της Ουκρανίας, και από άλλους νόμους.

Οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων των χωριών, κωμοπόλεων και πόλεων ορίζονται στην παράγραφο 11 του Συντάγματος και στο άρθρου 2 του Νόμου – σ΄ αυτές δεν περιλαμβάνονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση δραστηριότητας των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Στις 17 Ιανουαρίου 2019 η Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας ενέκρινε το Νόμο «Περί τροποποιήσεων ορισμένων νόμων της Ουκρανίας (σχετικά με την υπαγωγή των θρησκευτικών οργανώσεων και τη διαδικασία κρατικής καταχώρησης των θρησκευτικών οργανώσεων με καθεστώς νομικού προσώπου)» Αριθ. 4128-δ από 16.01.2019, με τον οποίο ορίστηκε ότι οι αποφάσεις για την αλλαγή της υπαγωγής και την υποβολή κατάλληλων αλλαγών ή προσθηκών στο καταστατικό εγκρίνεται με τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών της θρησκευτικής κοινότητας (και όχι εδαφικής κοινότητας), που απαιτείται για την αναγνώριση εγκυρότητας της γενικής συνέλευσης της θρησκευτικής κοινότητας, σύμφωνα με το καταστατικό της (κανονισμό).

Ως εκ τούτου, όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις συνελεύσεις της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τη θρησκεία, είναι παράνομες και δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Συμπέρασμα: οι παρεμβάσεις της τοπικής κοινότητας στις δραστηριότητες των θρησκευτικών οργανώσεων θα αποτελεί παραβίαση των άρθρων 11, 35, 37 και 140 του Συντάγματος της Ουκρανίας, και ως η συνέπεια αυτού οι υπάλληλοι της αυτοδιοίκησης μπορούν να είναι υπόλογοι σύμφωνα με τα άρθρα 161, 178, 179, 180 και 341 του Ποινικού Κώδικα της Ουκρανίας.

Ενόψει τούτου, όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τη θρησκεία, συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων αλλαγής ομολογίας, αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των θρησκευτικών κοινοτήτων, τα μέλη των οποίων είναι οι πιστοί, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό καταστατικό της θρησκευτικής οργάνωσης.

Η Αστυνομία εξετάζει όλες τις καταγγελίες των πολιτών.

Η Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες και τα τοπικά όργανα αυτοδιοίκησης για την αποτροπή παραβιάσεων των νόμων και του Συντάγματος της Ουκρανίας.

Τμήμα Αστυνομικών Επικοινωνιών
περιοχής Βιννίτσια

Εμφανίσεις: 206454
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: