Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 27/07 22:33

enthronisi koutloumousi 4

Κατόπιν της οικεία βουλήσει παραιτήσεως διά λόγους υγιείας του Πανοσ. Καθηγουμένου της Ιεράς Β.Π.Σ. Μονής του Κουτλουμουσίου Αρχιμ. Χριστοδούλου και συμφώνως με τά θέσμια του Αγιωνύμου Όρους του Άθωνος, ψήφοις κανονικαίς ανεδείχθη υπό της αδελφότητος Πατήρ και Καθηγούμενος ο εκ των ιερομονάχων Αυτής Πανόσ. Αρχιμ. Νικόλαος.

Ουτως ορίσθη η Κυριακή 13η Ιουλίου 2020 ημέρα της επισήμου ενθρονίσεως Αυτού υπό του εκ των Μελών της Ιεροκοινοτικής Επιτροπής Αντιπροσώπου της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Πανόσ. Ιερομ. Νικοδήμου, όστις κατά τα απ' αιώνων κρατούντα ενεχείρισε τω Πανοσιολ. Καθηγουμένω την Ηγουμενικήν ράβδον προσφωνίσας Αυτόν και αναβιβάσας Τούτον εις τον θρόνον.

Εις τήν Ιεράν Ακολουθίαν καί θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής προέστη ο εκ των αδελφών της ως άνω Ιεράς Μονής Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ανέων κ. Μακάριος, επίσης παρέστησαν πλην της Ιεροκοινοτικής Επιτροπής επτά Καθηγούμενοι και εκπρόσωποι των Ιερών Μονών, ο εξοχώτατος Διοικητής του Ιερού Τόπου κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, εκπρόσωποι Αστυνομικών, Λιμενικών, Πυροσβεστικών Αρχών και πλήθος μοναχών και ευσεβών προσκυνητών.

Κατά την παρατεθείσαν εόρτιον Τράπεζαν, προσεφώνησαν τον ενθρονισθέντα Καθηγούμενον ο Πολιτικός Διοικητής και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, όστις μετέφερε τον Χαιρετισμόν και την ευλογίαν προσωπικώς του Οικουμενικού Πατριάρχου εις τον νέον Καθηγούμενον, ομοίως και τα θερμά συγχαρητήρια και την ευαρέσκειαν του Παναγιωτάτου εις τόν οικειοθελώς παραιτηθέντα Προηγούμενον Γέροντα Χριστόδουλον, διά το μεγάλον έργον της πνευματικής και οικοδομικής ανακαινίσεως της πολυπάθου Ιεράς Μονής, καθώς και τους ασπασμούς και τα συγχαρητήρια του Πατριάρχου εις τον Πολιτικόν Διοικητήν.

Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος κατασυνεκίνησε τους συνδαιτυμόνας αναφερθείς διά μακρόν εις την διακονίαν του εν Αγίω Ορει από του έτους 1954, εις πρόσωπα και πράγματα της Ιεράς Μονής, εις τας δοκιμασίας και περιπετείας αυτής και εις την σημερινήν της ανθηράν κατάστασιν ητις οφείλεται εις τον ατρύτοις μόχθοις κοπιάσαντα φιλόπονον και φιλοπρόοδον Προηγούμενον Χριστόδουλον.

Ακολούθησε η Ύψωσις της Παναγίας, η ευχαριστία εν τω Καθολικώ και η υποβολή ευχών στον Άγιον Καθηγούμενον.

enthronisi koutloumousi 1

enthronisi koutloumousi 1

enthronisi koutloumousi 1

enthronisi koutloumousi 1

enthronisi koutloumousi 1

Εμφανίσεις: 308042
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: