Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 29/02 11:30

ag xaralampous kafsokalibia 4

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος μέ τίς πρέπουσες λειτουργικές τιμές ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους στή Σκήτη Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων.

Ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου ἑστιάσθηκε, ἐκτός ἀπό τό Κυριακό τῆς Σκήτης καί στήν Καλύβη τοῦ Ἀγίου Ἀκακίου.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπο τόν ἑορτασμό στήν Καλύβη αὐτή σᾶς προσφέρουμε στή συνέχεια.

Νά σημειώσουμε ὅτι στήν Καλύβη τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Σκήτης, ἁγίου Ἀκακίου, ἐκτός ἀπό τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους, φυλάσσεται ὡς κειμήλιο ἱερά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, πού συνδέεται τόσο μέ τήν θαυματουργική θεραπεία τοῦ μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Ἀκακίου, ἱερομονάχου Ἰωνᾶ (+1765) ἀπό θανατηφόρο νόσο στήν Κωνσταντινούπολη, ὅσο καί μέ τήν ἀνέγερση ἀπο τόν παπα- Ἰωνᾶ, τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης (1745) ἀλλά καί τοῦ παρεκκλησίου τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου (1747).

Ἡ μικρή μέν ἀλλά ἐφέστιος γιά τήν Καλύβη ἱερά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, ὀφείλει τήν ἱστόρησή της στό ἑξῆς θαυμαστό γεγονός: Μετά τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου Ἀκακίου στά 1733, τά ὁποῖα βρέθηκαν ἐκπέμποντα ἄρρητη εὐωδία καί ἐμφανίζοντα περιφανῆ στοιχεῖα ἁγιότητας καταξιωμένης τόσο στό Ἅγιον Ὄρος ὅσο καί στή Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ὁ ὑποτακτικός τοῦ ὁσίου Ἀκακίου ἀλλά καί Δικαῖος τῆς Σκήτης παπα-Ἰωνᾶς Καυσοκαλυβίτης ταξίδεψε στήν Κωνσταντινούπολη ἀφενός μέν γιά νά διακονήσει -κατόπιν πρόσκλησης τοῦ Πατριαρχείου- ὡς πνευματικός καί ἀφετέρου γιά νά φροντίσει νά βρεῖ οἰκονομικούς πόρους, ὥστε νά κτισθοῦν τόσο τό Κυριακό τῆς σκήτης ὅσο καί ὁ ναός τῆς Καλύβης του. 

Ἐκείνη ὅμως τήν ἐποχή συνέπεσε νά ἔχει ἐπιπέσει φοβερός καί θανατηφόρος λοιμός στήν Πόλη, ὁδηγῶντας στό θάνατο χιλιάδες ἀπό τούς κατοίκους της.

Ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ παπα-Ἰωνᾶς προσβλήθηκε ἀπό τήν ἐπάρατη γιά τήν ἐποχή ἐκείνη νόσο.

Προσευχήθηκε τότε στό γέροντά του ὅσιο Ἀκάκιο ἀλλά καί στόν ἅγιο Χαράλαμπο, τοῦ ὁποίου τά θαύματα τά σχετικά μέ τήν πανώλη ἦταν πολλά.

Τότε τοῦ παρουσιάσθηκε σέ ὅραμα ὁ ἅγιος Χαράλαμπος, ὁ ὁποῖος τόν διαβεβαίωσε ὅτι ὄχι μόνο ὁ ἴδιος θά θεραπευθεῖ ἀλλά καί ὁ πιστός λαός θά λυτρωθεῖ ἀπό τή φοβερή αὐτή μάστιγα.

Τό θαῦμα ἔγινε καί τό γεγονός ἔγινε γρήγορα γνωστό ἀπό τόν κύκλο τῶν πνευματικῶν παιδιῶν, πού περιέβαλλαν τόν παπα-Ἰωνᾶ, καί οἱ ὁποῖοι ὡς αὐτόπτες τῆς θεραπείας του διέδωσαν στήν πόλη τό θαῦμα.

Τότε πρός δόξαν Θεοῦ καί σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρός τόν Καυσοκαλυβίτη πνευματικό, οἱ πιστοί διενήργησαν ἔρανο σ’ ὅλη τήν πόλη, διά τοῦ ὁποίου ὁ παπα-Ἰωνᾶς, πραγματοποιῶντας τήν ἐντολή τοῦ γέροντά του, ἔκτισε τούς δύο προαναφερθέντες ναούς.

Σέ ἀνάμνηση μάλιστα τοῦ παραπάνω θαύματος, ὁ παπα-Ἰωνᾶς παρήγγειλε σέ ἁγιογράφο εἰκόνα τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους, πού σώζεται καί σήμερα ὡς κειμήλιο στήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου.

Στή μικρή ἀλλά ἐφέστιο αὐτή εἰκόνα, εἰκονίζεται στή μέση ὁ θαυματουργός Ἅγιος, φέροντας τήν ἐπιγραφή «Ὁ ταχύς βοηθός», ἐνῶ κάτω δεξιά παριστάνεται γονατιστός ὁ Ἰωνᾶς, μέ μοναχική περιβολή.

Στά ἀριστερά τῆς σύνθεσης εἰκονίζεται ἡ πανώλη, μέ τή μορφή μέλανος δαίμονος, πού ἀπομακρύνεται πανικοβλημένος.

Ἰδιαίτερα σημαντική εἶναι καί ἡ ἐπιγραφή, πού ἀποδίδει λόγο τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους: «Ἐκ τῆς λοιμικῆς Ἰωνᾶ ἐρρυσάμην/προσδραμῶντα μοι πόθῳ καί προθυμίᾳ», πού πιό ἁπλοϊκά σημαίνει ὅτι: «Ἀπό τήν νόσο τοῦ λοιμοῦ ἐγλύτωσα τόν Ἰωνᾶ, ὅταν ἐκεῖνος κατέφυγε σέ  μένα, μέ πόθο καί προθυμία».

Μετά τό πέρας τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε, ὅπως κάθε χρόνο τήν ἡμέρα αὐτή, τό μνημόσυνο μετά κολύβων τοῦ μακαριστοῦ κτίτορος ἱερομονάχου Ἰωνᾶ.

ag xaralampous kafsokalibia 1

ag xaralampous kafsokalibia 1

ag xaralampous kafsokalibia 1

ag xaralampous kafsokalibia 1

ag xaralampous kafsokalibia 1

ag xaralampous kafsokalibia 1

Εμφανίσεις: 304175
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: