Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 05/04 19:38

xristoupoleos 14

Πηγή: Romfea.gr


Λαμπρή υποδοχή επεφύλαξαν ο Καθηγούμενος της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ και η Αδελφότητα στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χριστουπόλεως κ. Μακάριο.

Αμέσως μετά στο Καθολικό της Μονής ακολούθησε Δοξολογία, ενώ ο Ηγούμενος Εφραίμ τον καλωσόρισε στο Βατοπαίδι.

Ακολουθεί η αντιφώνηση του Θεοφιλ. Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου:

Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε κ. Ἐφραίμ,

Σεβαστοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἐκφράζω τή χαρά καί τήν ἱκανοποίησή μου, πού ἡ Παναγία μας μέ ἀξίωσε νά ἐπισκεφθῶ τό Ἅγιον Ὄρος, θεωρῶ δέ σημεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στήν Ἀρχιερατική μου πορεία ὅτι, ὡς νέος Ἀρχιερεύς, Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου, πού διακονῶ στήν Ἐσθονία, ξεκινῶ τό προσκύνημά μου στό «Περιβόλι τῆς Παναγίας» μας ἀπό τήν ἱστορική καί παλαίφατη, περίπυστη καί σεβασμία, Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ Βατοπαιδίου.

Ἔχω ἰδιαίτερη εὐλάβεια στήν Παναγία τήν Παραμυθία καί σήμερα εὐγνωμόνως Τήν εὐχαριστῶ, πού μέ ἀξίωσε νά ἐπισκεφθῶ τό σπίτι Tης.

Ἔρχομαι, ἅγιε Καθηγούμενε, ὡς ἀδελφός καί φίλος καί ὡς ταπεινός καί ἐλάχιστος προσκυνητής τῆς Μονῆς σας. Ἤδη, ἀπό τή στιγμή πού οἱ πόδες μου ἐπάτησαν τήν εὐλογημένη καί ἁγιασμένη τούτη γῆ, οἱ πρῶτες μου ἐμπειρίες, ἡ κοινωνία μέ τό ἀξιαγάπητο πρόσωπό σας καί μέ τά πρόσωπα τῶν εὐλαβῶν καί ἀγαπητῶν πατέρων, μοῦ δημιούργησαν ἔντονο τό συναίσθημα ὅτι ὁ Θεός εἶναι παρών στή Δημιουργία Του.

Δέν μᾶς ἐγκατέλειψε καί δέν μᾶς ἐγκαταλείπει. Αἰσθάνομαι ὅτι εἰσῆλθα σέ ἕνα μικρόκοσμο τοῦ Παραδείσου, σέ μιά μικρογραφία τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ὅπου ὅλα εἶναι φωτεινά, ὅμορφα, χαρούμενα καί ἀναστάσιμα.

Ἔχουμε, πατέρες καί ἀδελφοί μου, τό μεγάλο προνόμιο νά πιστεύουμε στό μόνο ζωντανό καί ἀληθινό Θεό. Ὁ Θεός μας δέν εἶναι ἀπρόσιτος καί ἀπλησίαστος. Δέν εἶναι μόνο μία ἀπόλυτη οὐσία, ὅπως πιστεύουν οἱ Δυτικοί.

Εἶναι Θεός ἀπρόσιτος μέν στόν ἄνθρωπο κατά τήν οὐσία Του, κατά δέ τίς ἐνέργειές Του ἐξέρχεται ἀπό τόν ἑαυτό Του καί, ἀπό ἄπειρη ἀγάπη, ἔρχεται νά συναντηθεῖ καί νά ἑνωθεῖ μέ τόν ἄνθρωπο. 

Ὁ ἄνθρωπος, ἑπομένως, μπορεῖ νά λάβει ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ, ὅπως περίτρανα μᾶς διδάσκει ἡ Θεολογία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ περί τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἀκτίστου φωτός.

Ἡ σημερινή δική σας ὑποδοχή ἀλλά καί ὁ τρόπος πού βιώνω προσωπικά αὐτές τίς στιγμές, δημιουργοῦν τήν πίστη καί τήν βεβαιότητα μέσα μας ὅτι ὁ Θεός μας εἶναι πάντα παρών.

Εἶναι ζωντανός. Καί Τόν ζοῦμε καί Τόν αἰσθανόμαστε καί ἡ ἀγάπη Του πλημμυρίζει τίς καρδιές μας καί ἐλευθερωνόμαστε ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας, ὄχι γιατί ἀξίζει ὁ ἀγώνας μας, ἀλλά γιατί ἀγαποῦμε τό Θεό.

Μεταφέρω στόν ἅγιο Καθηγούμενο καί σέ ὅλη τήν ἀδελφότητα τήν ἀγάπη καί τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ καί κανονικοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἁγιωνύμου Πολιτείας, ὁ ὁποῖος μόλις πρό ἡμερῶν σᾶς ἐδέχθη μέ χαρά στήν Καθέδρα του, ἅγιε Καθηγούμενε.

῾Η περίοδος αὐτή πού σᾶς ἐπισκέπτομαι εἶναι ἐξόχως ἰδιαίτερη καί εὐλογημένη, γιατί ἡ χάρις τῆς Παναγίας μας, μᾶς ἐπεφύλαξε μία μέγιστη χαρά, τήν ὁποία βιώνουμε μέ ἱκανοποίηση καί κατάνυξη ὅλοι μαζί, μέ προεξάρχοντα τῆς πανηγύρεως τόν Πατριάρχη μας.

Παρά τόν πόλεμο καί τήν ἀδικία, παρά τό μῖσος καί τίς συκοφαντίες, πού ἐπί μία ὁλόκληρη ὀκταετία ἐδέχετο ἡ Ἱερά Μονή, τελικῶς ἐπεκράτησε ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, τό φῶς ἔλαμψε καί ἡ ἀλήθεια ἀνεφάνη. 

Τό ξέρουμε ὅτι ὁ Θέος μένει πιστός στίς ὑποσχέσεις Του, ἀκόμη κι ὅταν οἱ ἄνθρωποι κωφεύουν, ἀκόμη κι ὅταν οἱ ἄνθρωποι Τόν ξεχνοῦν καί στρέφονται ἀλλοῦ, μή θέλοντας νά ἔχουν καμμία ἐπικοινωνία μέ ἕνα Θεό πού τό μόνο πού ὑπόσχεται εἶναι ἡ νίκη κατά τοῦ θανάτου.

Ἐκεῖνος, ὅμως, κρατεῖ ἀνοικτές τίς πύλες Του πρός ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους καί ἔρχεται ὥρα, «καί νῦν ἐστι», ὅταν τά πράγματα τῶν ἀνθρώπων, ὑποταγμένα στήν ἐμπιστοσύνη τοῦ Θεοῦ, γίνονται ἀποκαλύψεις καί εὐεργεσίες. Μιά τέτοια μεγάλη καί ἀποκαλυπτική εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ μας βιώνουμε τοῦτες τίς ἡμέρες, ἡ ὁποία ὀφείλεται στήν ὑπομονή σας καί στήν πίστη σας στό θέλημα Του. 

Δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό καί τήν Παναγία μητέρα Του γιά τό χαρμόσυνο γεγονός πού μᾶς προσέφεραν.

Πρῶτος ὁ Πατριάρχης μας ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη του στήν Παναγία, διότι ἡ ἐλευθερία αὐτή καί ἡ δικαιοσύνη ἀφορᾶ τά δικά του παιδιά, ἀλλά καί διότι μέ τήν ἀθωωτική αὐτή ἀπόφαση, δόξα τῷ Θεῷ, δέν δημιουργήθηκε κάποιο κακό προηγούμενο ἀμφισβητήσεως τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου, γεγονός τό ὁποῖο θά ἐπηρέαζε ἀρνητικῶς ὄχι μόνο τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο ἀλλά καί τά ἄλλα πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα, τήν Μονή τοῦ Σινᾶ καί ὅλο τό Ἅγιο Ὄρος καί ὅλα τά Πατριαρχικά Σταυροπήγια ἀνά τήν Ἑλληνική ἐπικράτεια.

Ἐξ ἄλλου ὑπενθυμίζω στήν ἀγάπη σας ὅτι τό 1987 πού ἐπισκέφθηκε τό Ἅγιον Ὄρος Πατριαρχική Ἐξαρχία, ἀποτελουμένη ἀπό τούς Μητροπολίτες Σταυρουπόλεως Μάξιμο, Φιλαδελφείας τότε καί νῦν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί Ἐλενουπόλεως τότε καί νῦν Χαλκηδόνος Ἀθανάσιο, ὁ Πατριάρχης ἦταν τότε ὁ ἰθύνων νοῦς, ὁ ὁποῖος εἰσηγήθηκε τήν μεταφύτευση ὅλων τῶν πατέρων τῆς συνοδείας τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ ἀπό τήν Νέα Σκήτη στήν Μονή Βατοπαιδίου γιά τήν ἐπάνδωσή της. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Φιλαδεφλείας τότε Βαρθολομαῖος ἦταν ὁ νυμφαγωγός τῆς σημερινῆς ἀδελφότητος ἡ ὁποία αὐξύθηκε ποιοτικά καί ποσοτικά καί ἀριθμεῖ σήμερα περί τούς 120 μοναχούς. 

Εἰς ἔνδειξιν δέ τῆς εὐχαριστίας τοῦ Πατριάρχου μας πρός τήν Παναγία, γιά τή λύτρωση πού ἐπεφύλαξε στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου ἀπό τήν δοκιμασία τῶν τελευταίων ἐτῶν, προσφέρει ἡ Παναγιότητά του δι᾽ ἐμοῦ αὐτή τήν ἀργυρᾶ κανδήλα στήν Παναγία μας, γιά νά τήν ἀνάπτετε καί νά μήν ξεχνᾶτε ὅτι τό φῶς καί ἡ θέρμη τῆς πατριαρχικῆς καρδίας εἶναι καί θά εἶναι πάντοτε κοντά σας. 

Εὐχαριστῶ ὁλοκαρδίως γιά τήν ὑποδοχή καί τή φιλοξενία, καθώς καί γιά τήν ἀγάπη σας τήν ὁποία αἰσθάνομαι καί ἡ ὁποία μέ στηρίζει. 

Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε κ. Ἐφραίμ,

Σεβαστοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔλεγε ὅτι πρέπει νά ἀγαπήσουμε τόν ἄνθρωπο, πρίν τόν γνωρίσουμε. Μαζί μέ τήν εὐλάβειά μου καί τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τήν Παναγία τήν Παραμυθία, τήν ὁποία μέ πολύ σεβασμό προσκυνῶ, σᾶς βεβαιώνω, κατά τή ρήση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὅτι σᾶς ἀγαποῦσα πρίν σᾶς γνωρίσω, καί σᾶς ἀγαπῶ καί θά συνεχίζω νά σᾶς ἀγαπῶ, γιατί αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί διότι τό ἀξίζετε.

Σᾶς εὐχαριστῶ καί πάλι γιά τήν ὑποδοχή καί εὔχομαι νά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας μας καί τοῦ Πατριάρχου μας.

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

xristoupoleos 1

Εμφανίσεις: 303398
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: