Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Κυριακή, 07 Ιανουαρίου 2018

xristougenna mosxa 12

Του Αιμίλιου Πολυγένη


Λαμπρά και μεγαλοπρεπώς εορτάστηκε η Γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού, στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος στην Μόσχα.

Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος.

Επίσης συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Ίστρας κ. Αρσένιος, ο Αρχιεπίσκοπος Σολτσενογκόρσκι κ. Σέργιος, ο Επίσκοπος Βοσκρισένιγιε Σάββας, ο Επίσκοπος Εγκοριέφσκι κ. Τύχων και πλειάδα κληρικών του Πατριαρχείου Μόσχας.

Να αναφερθεί ότι στην Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, παρέστη ο Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Ντμίντρι Μεντβέντεφ με την σύζυγό του.

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ρωσίας στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, μεταξύ άλλων αναφέρει: "Επί τή μεγάλη εορτή τών Χριστουγέννων: τή κατά σάρκα εκ του Πνεύματος Αγίου καί τής Αειπαρθένου Μαρίας Γεννήσει τού Κυρίου καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, από καρδίας συγχαίρω πάντας υμάς. Νύν καλούμεν πάντας τούς ανθρώπους, ίνα μετά τής Εκκλησίας συνδοξάσουν τόν Πλάστην καί τόν Δημιουργόν διά τών: «Άσατε τώ Κυρίω πάσα η γή» (Ωδή α, Ήχος α. Ο Ειρμός τού Κανόνος τών Χριστουγέννων)."

"Γνωρίζομεν ότι οι προσκυνήσαντες τώ Χριστώ μάγοι δώρα προσήνεγκαν Αυτώ. Ποίον γάρ δώρον ημείς προσφέρομεν τώ Θείω Διδασκάλω; Εκείνο, τό οποίον ο Αυτός μάς ζητεί: «Δός μοι, υιέ, σήν καρδίαν, οι δέ σοί οφθαλμοί εμάς οδούς τηρείτωσαν» (Παροιμ. Σολ. 23.26). Καί τι σημαίνει ίνα δώσωμεν καρδίαν; Η καρδία είναι τό σύμβολον τής ζωής" αναφέρει σε άλλο σημείο ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Επίσης ο Πατριάρχης προσθέτει: "Η προσφορά τής καρδίας εις τόν Θεόν σημαίνει αφιέρωσιν τής ιδίας ημών ζωής εις Αυτόν. Η αφιέρωσις αύτη δέν απαιτεί ίνα απαρνηθώμεν τό πάν, ό κατέχομεν. Καλούμεθα μόνον ίνα διώξωμεν από τήν καρδίαν ό, τι μάς εμποδίζει τήν παρουσίαν τού Θεού εντός αυτής. Εις τήν περίπτωσιν καθήν η εκάστη σκέψις ασχολείται μέ τό «εγώ» καί ουκ εστί τώ πλησίον τόπος εν τή καρδία, τότε ουδέ τώ Κυρίω εστί τόπος εκεί."

"Η Γέννησις τού Χριστού αποτελεί τό κεντρικόν γεγονός τής ανθρωπίνης ιστορίας. Πάντοτε ανεζήτουν τόν Θεόν οι άνθρωποι, αλλά εις όλην τήν πληρότητα απεκαλύφθη εις τούς ανθρώπους ο Δημιουργός, ως Τριαδικός Θεός, μόνον εν τή Ενσαρκώσει τού Μονογενούς Υιού" προσθέτει ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ρωσίας στο μήνυμά του.

Κλείνοντας ο κ. Κύριλλος ευχήθηκε "τό έτος τούτο, διά τόν λαόν ημών, τούς λαούς τής ιστορικής Ρως καί πάντας τούς λαούς τής γής, άς είναι ειρηνικόν καί ευτυχές."

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

xristougenna mosxa 1

Εμφανίσεις: 303866
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: