Γράφτηκε από τον/την Εκ της Αρχιγραμματείας. 03/09 17:24

neow proenos ierosolima

Την Πέμπτην, 21ην Αυγούστου/ 3ην Σεπτεμβρίου 2020, ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Βλιώρας, συνοδευόμενος υπό της νέας Αναπληρωτρίας Προξένου κ. Χριστίνης Ζαχαριουδάκη, επεσκέφθη την Α.Θ.Μ. τον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, επί τη αναλήψει των Προξενικών αυτού καθηκόντων.

Κατά την επίσκεψιν ταύτην ο κ. Βλιώρας εδήλωσεν εις τον Μακαριώτατατον την διάθεσιν αυτού να συνεχίση την κεχαραγμένην πορείαν συνεργασίας του Ελληνικού Γενικού Προξενείου των Ιεροσολύμων μετά του Πατριαρχείου και εζήτησε την ευλογίαν Αυτού και καθοδήγησιν εις την επίτευξιν του σκοπού τούτου.

Ο Μακαριώτατος ωσαύτως εξέφρασε την διάθεσιν Αυτού προς αγαστήν συνεργασίαν και ηυχήθη εις τον κ. Βλιώραν επιτυχίαν εις το αναλαμβανόμενον υπ’ αυτού υψηλόν εθνικόν Διπλωματικόν έργον.

Επί τη ευκαιρία ταύτη ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις τον κ. Βλιώραν και την κ. Ζαχαριουδάκη εικόνα της Θεοτόκου, το σύγγραμμα του μακαριστού Αγιοταφίτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου «Ιστορία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων» και του μακαριστού Ιωάννου Τληλ «I am Jerusalem», ο δε κ. Βλιώρας επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον ωραιοτάτην βυζαντινήν εικόνα της Θεοτόκου.

neow proenos ierosolima2

neow proenos ierosolima2

neow proenos ierosolima2

Εμφανίσεις: 300804
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: