Γράφτηκε από τον/την Εκ της Αρχιγραμματείας. 21/10 11:01

ab

Τήν Τετάρτην, 5ην /18ην Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τόν Μεγαλειότατον Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα Β´ Ἴμπν Χουσεΐν, παρουσίᾳ τοῦ πρίγκηπος Ἐμίρη Γάζη, Συμβούλου τοῦ Βασιλέως ἐπί τῶν Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τάς ἱστορικάς ἀγαστάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τῆς Χασιμιτικῆς Οἰκογενείας καί ηὐχαρίστησε τόν Βασιλέα διά τήν συμπαράστασιν Αὐτοῦ εἰς τάς προσπαθείας τοῦ Πατριαρχείου διά τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, τοῦ διαφυλάττοντος τήν εἰρηνικήν θρησκευτικήν συνύπαρξιν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων καθώς καί διά τήν συμμετοχήν Aὐτοῦ εἰς τάς προσπαθείας μή ἐφαρμογῆς τῶν συμφωνιῶν ἐνοικιάσεων τῶν ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Jaffa Gate τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης ἐνημέρωσε τόν Βασιλέα περί τῶν κοινῶν ἐνεργειῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων διά τήν προστασίαν τῶν περιουσιῶν αὐτῶν καί περί τῆς προθέσεως Αὐτοῦ νά συνεχίσῃ τάς ἐπισκέψεις εἰς ἀρχηγούς κρατῶν καί Ἐκκλησιῶν διά τήν ἐκζήτησιν τῆς συμπαραστάσεως αὐτῶν εἰς τό ἀνακῦψαν σοβαρώτατον τοῦτο πρόβλημα.

Ὁ Μεγαλειότατος Βασιλεύς ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ Αὐτοῦ προσπαθείας εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων καί διεβεβαίωσεν Αὐτόν περί τῆς ἀδιασαλεύτου προθέσεως καί στάσεως τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου νά προστατεύῃ τά Μουσουλμανικά καί Χριστιανικά Προσκυνήματα τῶν Ἱεροσολύμων ἀπό πάσης ἐνοχλήσεως, διαταράξεως καί σφετερισμοῦ τῶν ἀκραίων Ἰσραηλινῶν Κοινοβουλευτικῶν καί ἐποικιστικῶν παραγόντων, ἰδίως εἰς τήν περιοχήν τῆς πύλης τοῦ Δαυΐδ (Jaffa Gate) τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ.

ba1

Εμφανίσεις: 302687
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: