Γράφτηκε από τον/την . 29/03 12:03

16

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 14ης/ 27ης Μαρτίου 2017, ἔλαβε χώραν κατά μετάθεσιν εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών σχολική ἑορτή διά τήν ἐπέτειον τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

Τήν ἑορτήν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορίας Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τοῦ μέλους αὐτῆς Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, παρουσίᾳ τοῦ ἐκλαμπροτάτου Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, ὡς τοῦ Προξένου κ. Κοΐνη, μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου, Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας.

Εἰς τήν σεμνήν αὐτήν τελετήν οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς ἐπαρουσίασαν ἑορτήν περιλαμβάνουσαν προλόγισιν τοῦ Σχολάρχου καθηγητοῦ κ. Σουλιώτου, πατριωτικά ᾄσματα, ἑορταστικά θεατρικά δρώμενα, τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ὑπό τοῦ καθηγητοῦ ὁσιολογιωτάτου Ἁγιοσαββίτου μοναχοῦ π. Εὐφροσύνου καί ντοκουμέντα ἐπί τῆς ὀθόνης.

Δι᾽ ὅλων τούτων ἀνεκλήθησαν εἰς τήν μνήμην ὑπό τῶν μαθητῶν τά ὑπό τῆς Τουρκικῆς κατακτήσεως ἀπό τῆς πτώσεως τῆς Πόλεως, τό ἔτος 1453 δεινά τοῦ ἔθνους ἡμῶν, ἤτοι οἱ διωγμοί, αἱ ἐξορίαι, αἱ φυλακίσεις, οἱ ἐξανδραποδισμοί ἕως καί τό ἔτος 1821, ὅτε ἐκηρύχθη ἡ Ἑλληνική Ἐπανάστασις ὑπό τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ καί οἱ ἀπαραμίλλου ἀνδρείας ἀγῶναι τῶν πατέρων ἡμῶν, τῶν Σουλιωτῶν, τῶν Μεσολογγιτῶν, τοῦ Παπαφλέσσα, τοῦ Κολοκοτρώνη καί ἄλλων μέχρι τήν ἀπελευθέρωσιν, τό 1832, ὅτε τελικῶς ἀνεκηρύχθη ἐλεύθερον τό Ἐλληνικόν Κράτος.

Διά τά δημιουργηθέντα εἰς τάς ψυχάς τῶν θεατῶν αἰσθήματα ἐθνικῆς ὑπερηφανείας ὁ Μακαριώτατος καί ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ἐπῄνεσαν, τούς δράσαντας μαθητάς, τούς διδάξαντας καθηγητάς καί τόν Σχολάρχην κ. Νικόλαον Σουλιώτην καί ηὐχήθησαν καλήν συνέχειαν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καί μαθητικοῦ αὐτῶν ἔργου.

ierosolyma 25 1

ierosolyma 25 1

ierosolyma 25 1

ierosolyma 25 1

Εμφανίσεις: 302759
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: