Γράφτηκε από τον/την Οικουμενικό Πατριαρχείο. 30/05 20:26

fanari koronoios

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας τήν Δευτέραν, 29ην, καί τήν Τρίτην, 30ήν τ.μ. Μαΐου 2023.

Κατ᾿ αὐτάς, ἀπεφασίσθη ὅπως τά ἄχρι τοῦδε Μετόχια τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου περιέλθωσιν, ὡς Κοινότητες πλέον, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀμερικῆς.

Ἔξ ἄλλου, ἐπί τῇ βάσει ἐκθέσεως τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος τῆς ὡς ἄνω μεγάλης Ἐπαρχίας τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί εὐρείας συζητήσεως γενομένης, ἀπεφασίσθη ὅπως ἀφ᾿ ἑνός μέν ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος αὐτῆς μελετήσῃ εἰς βάθος χρόνου τάς προτάσεις περί ἀναθεωρήσεως διατάξεών τινων τοῦ Συντάγματος, ἐν συνεχείᾳ πρός τήν ἐν Φαναρίῳ σύσκεψιν αὐτῆς τοῦ παρελθόντος Ἀπριλίου, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἡ διαληφθεῖσα Μικτή Ἐπιτροπή συνεχίσῃ τάς ἐργασίας αὐτῆς τόν προσεχῆ Σεπτέμβριον.

Ὡσαύτως, ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Εμφανίσεις: 301731
H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το Romfea.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.
FOLLOW ROMFEA: