Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Σμύρνης. 11/06 15:22

apodos anala smirni 6

Ἐτελέσθησαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς Σμύρνης αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τοῦ Ἁγίου Πάσχα καὶ τῇ Δεσποτικῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, μὲ τὴν παρουσίαν καὶ συμμετοχὴν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ηὐχήθη εἰς τοὺς πιστοὺς νὰ βιώνουν συνεχῶς εἰς τὴν ζωήν των τὴν χαρὰν τῆς Ἀναστάσεως, ὁ δὲ βίος των νὰ εἶναι ἕνα συνεχὲς Πάσχα προσωπικῆς ἀναστάσεως ἐκ τοῦ πεπτωκότος εἰς τὸν ἐν Χριστῷ ἀνακαινισθέντα ἄνθρωπον.

Κατὰ δὲ τὴν ἑορτὴν τῆς Θείας Ἀναλήψεως ἀνέπτυξεν εἰς τοὺς πιστοὺς τὸ περιεχόμενον τοῦ Κοντακίου τῆς Ἑορτῆς καὶ τὸ νόημα τῆς Θείας Οἰκονομίας εἰς τὴν ζωὴν καὶ τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων, τονίσας ὅτι ὁ ἐν Τριάδι Θεὸς εἶναι διηνεκῶς παρὼν εἰς τὴν Ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καὶ προέτρεψε τοὺς συμμετασχόντας τῆς Θείας Λειτουργίας χριστιανοὺς νὰ ἀξιοποιοῦν καθημερινῶς τὴν εὐλογίαν τὴν ὁποίαν Αὐτὸς ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους νὰ Τῷ ὁμοιάσωμεν, διὰ τῆς μετοχῆς εἰς τὴν ἁγιαστικὴν Χάριν τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τέλος, ηὐχήθη νὰ ἀξιωθοῦμε ὅλοι νὰ ἑορτάσωμεν καὶ τὸ προσεχὲς ἔτος Πάσχα, ὑπὸ καλλιτέρας συνθήκας.

apodos anala smirni 1

apodos anala smirni 1

apodos anala smirni 1

apodos anala smirni 1

apodos anala smirni 1

apodos anala smirni 1

apodos anala smirni 1

apodos anala smirni 1

Εμφανίσεις: 217099
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: